Samen werken aan
duurzame participatie

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS B.V.

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS wilt haar cursisten de Nederlandse taal, in de breedste zin van het woord, op een leuke maar effectieve manier leren. Het beheersen van de Nederlandse taal, bekend zijn met de Nederlandse gewoontes, gebruiken, waarden en tradities, is een rijkdom op je weg om je eigen doelen...
meer...

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS wilt haar cursisten de Nederlandse taal, in de breedste zin van het woord, op een leuke maar effectieve manier leren. Het beheersen van de Nederlandse taal, bekend zijn met de Nederlandse gewoontes, gebruiken, waarden en tradities, is een rijkdom op je weg om je eigen doelen te verwezenlijken.

Ons aanbod:
Wie bieden alfabetiseringscursussen en inburgeringscursussen aan van A0 t/m B2 niveau.
Wij maken gebruik van bewezen lesmethodes en bieden onze cursisten goede persoonlijke begeleiding aan.
Iedereen begint tegelijk aan een cursus. Later instromen is alleen mogelijk als de cursist hetzelfde niveau heeft als de groep en in overleg met de docent.

Hiernaast bieden wij,in samenwerking met onze netwerkpartners, interessante workshops aan. Bijvoorbeeld computercursussen, hoe u online uw administratie kunt doen (DigiD)en arbeid gerelateerde workshops.

Wij geloven in de eigen kracht van de mens en geloven dat iedereen gedreven is om iets te kunnen of te willen.

Onderscheid met andere organisaties

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS onderscheidt zich van andere taal-aanbieders door verder te kijken dan enkel een taalcursus aan te bieden. Wij streven er naar de motivatie van onze cursisten te vergroten en een draagvlak te cre�ren voor de wensen en persoonlijke uitdagingen van de cursist. Wij werken daarom graag samen met andere partijen in het sociaal en maatschappelijk domein. Ons doel is niet alleen een 10 voor taal, maar ook een 10 voor een nieuwe toekomst.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202202-05-2022

Blik op Werk Keurmerk

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
10 VOOR TAAL-ONDERWIJS B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202202-05-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,848,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van 10 VOOR TAAL-ONDERWIJS B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:onbekend

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Alfabetiseringstraject

A0: Als u niet (goed) kunt lezen en schrijven, dan kunt u bij ons hier een cursus voor volgen.
U leert op een goede en leuke manier lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.

Wij maken gebruik van de lesmethode van Kleurrijker en BOOM NT2.
Onze ervaren NT2 docenten zijn enthousiast, creatief en geduldig.

Inburgeringstraject

Het huidige inburgeringsexamen is op niveau A2.
Om onze cursisten voor te bereiden op dit examen en toe te werken naar A2-niveau, bieden wij de volgende cursussen aan;

A1: Tijdens deze cursus leert u lezen, schrijven, spreken en luisteren op A1 niveau.

A2: Als u niveau A1 heeft, dan kunt u starten met de A2 cursus. U leert tijdens deze cursus lezen, schrijven, spreken en luisteren op A2 niveau.

Wij gebruiken de methode TaalCompleet van Kleurrijker. Onze ervaren NT2 docenten bereiden u op een leuke en leerzame niveau voor op het inburgeringsexamen.

Staatsexamen programma I

Het staatsexamen programma I is gericht op cursisten die in de toekomst willen werken of studeren op mbo-3 of mbo-4 niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1.
Om uzelf voor te bereiden op dit staatsexamen volgt u de B1 Cursus.

Wij maken gebruik van de lesmethode TaalCompleet (B1) van Kleurrijker.
De lesmethode sluit goed aan op onze lesmethoden voor A1 en A2.

Staatsexamen programma II

Programma II is gericht op cursisten die hoger opgeleid zijn en aldus willen werken of studeren op het hbo of de universiteit. Het gaat hier om taalniveau B2.

Voor de B2 cursus maken wij gebruik van de lesmethode van TaalSterk van Kleurrijker.
Na het afronden van de cursus en het doen van een proefexamen, bent u klaar voor het Staatsexamen II.

Taaltraject

De reguliere cursussen starten bij een groepsgrootte van minimaal 6 personen.
Wanneer er personen zijn die de voorkeur geven aan een kleinere groepsgrootte of graag eerder willen starten, dan is er maatwerk mogelijk. De uurtarieven worden dan afhankelijke van de groepsgrootte naar rato aangepast.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laaggeletterden inburgeringsplichtige

Cursisten die in hun land van herkomst (bijna) niet naar school zijn geweest en niet kunnen lezen en schrijven kunnen bij ons terecht voor de alfabetiseringscursussen.
Tijdens de intake kijken wij naar de mogelijkheden en hoe leerbaar u bent. Aan de hand daarvan bekijken wij samen met u welke lesmethode en cursusdoelen haalbaar voor u zijn.
U kunt starten met de cursus en doorstromen naar inburgering op A2 niveau.
Als dit niet haalbaar is dan kunt u bij ons ook 600 uur les volgen om vrijstelling te kunnen krijgen.

Geletterde inburgeringsplichtigen

Tijdens de intake en instap toesten bekijken wij uw leerniveau. Aan de hand hiervan kijken wij welke cursus het meest geschikt voor u is en stellen wij samen met een cursusplan op.

Niet inburgeringsplichtigen

U heeft geen inburgeringsplicht, maar u wilt wel graag de Nederlandse taal leren.
Ook u kunt bij ons NT2 cursussen volgen. Tijdens de intake kijken wij samen goed met u naar uw persoonlijke doelen en wensen. Aan de hand hiervan kijken wij welke cursus het meest geschikt voor u is.

Contact

Vestigingen

Hooilaan 1, 4816EM Breda (route)
F. Lamrani-el Madani
076 - 204 55 11
info@10voortaalonderwijs.nl

Internetadres: www.10voortaalonderwijs.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2020

15376