Samen werken aan
duurzame participatie

Baantraject

Baantraject is een verzameling van professionals uit meerdere disciplines die gespecialiseerd zijn in jobfinding en loopbaanbegeleiding. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in Jobcoaching voor Wajongers en WAO-ers met het doel het werk te behouden of een nieuwe, passende uitdaging te vinden.
meer...

Baantraject is een verzameling van professionals uit meerdere disciplines die gespecialiseerd zijn in jobfinding en loopbaanbegeleiding. Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in Jobcoaching voor Wajongers en WAO-ers met het doel het werk te behouden of een nieuwe, passende uitdaging te vinden.

Onderscheid met andere organisaties

Wij geven individuele begeleiding en coaching aan de kandidaat bij het zelf vormgeven van hun re-integratie. Door onze resultaatgerichte, maatwerk aanpak behalen we hoge plaatsingspercentages en een klanttevredenheidsscore van 8. Een oriënterend gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, Uitzendbureau, Gemeente, UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, WSW / WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-04-202120-04-2021

Blik op Werk Keurmerk

Baantraject is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Baantraject heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Baantraject neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-04-202120-04-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Jobcoaching-38,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,698,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
14 92931%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Baantraject.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Begeleiden van cliënten in werk, ter preventie van vroegtijdige uitval en versnellen van geslaagde arbeidsinpassing.

Assessment

Het onderzoeken van de mogelijkheden en wensen van de cliënten door middel van tests, arbeidsproeven en trainingen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Het aanleren van sollicitatievaardigheden en het coachen bij sollicitatie activiteiten.

Vacaturebemiddeling

Het begeleiden van cliënten bij het vinden van een geschikte vacature.

Mediation en conflictbemiddeling

Procesbegeleiding bij het oplossen van conflicten.

Trajecten Werkfit

Het doel van het traject is om de afstand tot de arbeidsmarkt dusdanig te verkleinen dat er perspectief ontstaat op een reintegratietraject of reguliere arbeid. Door middel van deelname aan dit traject kunnen deelnemers zich zowel persoonlijk als vakinhoudelijk ontwikkelen en meer inzicht krijgen in hun mogelijkheden.
Centraal in onze benadering staat het bevorderen van de persoonlijke groei door het aanleren van vaardigheden, het voeren van regie over het eigen leven en het stimuleren van deelname aan de samenleving.
Het sociaal activeringstraject wordt aangeboden in kleine groepen en bestaat uit drie onderdelen: training, praktijk en begeleiding. Deze drie zijn tijdens het gehele traject nauw met elkaar verweven. Zowel op het gebied van dierverzorging, tuinaanleg en onderhoud en houtbewerking vinden er activiteiten plaats.

Trajecten Naar Werk

In onze Naar-Werk-Trajecten wordt heel concreet begeleid en geholpen met het zoeken naar passend werk en ook het daadwerkelijk worden aangenomen voor deze baan. Dit kan direct zijn of via een proefplaatsing, maar het is altijd gericht op werk dat bij de mogelijkheden én wensen van de cliënt past.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen in gesubsidieerde banen

Opstapbanen coaching en begeleiding

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

opstapbanen, werkfit maken en naar werk begeleiden.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Wajongers MLK en autisme

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Werkfit maken, naar werk begeleiden en outplacementkadidaten

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Voral in het kader van trajecten werkfit maken en naar werk begeleiden.

Contact

Vestigingen

Amsterdamsestraatweg 634, 3555 HX UTRECHT (route)
Carlos Bruma
030 8509561
carlos@baantraject.nl

Internetadres: http://www.baantraject.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

924