Samen werken aan
duurzame participatie

De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan

RuimBaan is een onderdeel van Stichting De Twentse Zorgcentra. RuimBaan is een re-integratie bureau en als zodanig gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gehele proces van aanmelding tot en met de werkbegeleiding op de werkplek...
meer...

RuimBaan is een onderdeel van Stichting De Twentse Zorgcentra. RuimBaan is een re-integratie bureau en als zodanig gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gehele proces van aanmelding tot en met de werkbegeleiding op de werkplek wordt begeleid vanuit de methodiek Supported Employment.

Het motto van RuimBaan is: "Iedereen doet mee!"

Onderscheid met andere organisaties

Het uitgangspunt van RuimBaan is dat mensen arbeidsmogelijkheden hebben en deze willen we zo goed mogelijk benutten, dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Werk is belangrijk voor mensen omdat het je een plek geeft in de samenleving en het geeft voldoening.Dit kan gaan om betaald en onbetaald werk.

Samenwerking met:
UWV, Scholingsinstelling, Gemeentes,
Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan is in het bezit van certificaten:

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-05-202128-05-2021

Blik op Werk Keurmerk

De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-05-202128-05-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Jobcoaching-28,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-48,0
Sociale activering en participatie-117,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,34--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
9 177822%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cli√ęnten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van De Twentse Zorgcentra , locatie RuimBaan.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de offici√ęle tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Leer-werktraject/participatieplek

Er wordt per cliŽnt een leer-werktraject op maat aangeboden. Gedurende dit leer-werktraject wordt er gekeken waar jou talenten liggen en wat jij nog zou willen/kunnen leren om te kunnen groeien op de participatieladder. O.a. het instrument Inventarisatie van Redzaamheidsaspecten (INVRA) wordt hier ter ondersteuning ingezet. Deze trajecten kun je volgen in onze leer-werklijnen waar jij tot groei kunt komen van beschermd en beschut werk naar minder beschermd en minder beschut tot niet meer beschermd en niet meer beschut.
Indien er scholing nodig is wordt dit er zorgvuldig bij gezocht. Dit kan bijvoorbeeld in het reguliere onderwijs zijn, maar ook onderwijsvormen op maat kunnen een optie zijn.

Jobcoaching

Volgens de methode Supported Employment. Er wordt per individu als er een passende werkplek is gecoacht op de werkplek en gericht aan jou leerdoelen gewerkt. Er wordt op de werkplek de nodige ondersteuning gegeven voor zowel de kandidaat als voor de werkgever en de collega's.

Nazorg na bemiddeling

Volgens de methode Supported Employment. Wanneer je een goede match hebt bij een werkplek blijven we je nog ondersteunen op die gebieden die jij nodig hebt.Ook wanneer je geen recht meer hebt op een jobcoachtraject kunnen we middels de strippenkaart jou toch nog op afroep ondersteunen.

Arbeidsinteressetest

Bij RuimBaan hebben we verschillende testen om te kijken waar de drive en de interesses van mensen liggen. Speciaal voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben we een arbeidsinteressetest die werkt op basis van foto's. De zogenaamde Foto Interesse Vragenlijst (FIV) van het LDC.
Daarnaast hebben we een competentietest en meerdere instrumenten om interesses en kwaliteiten inzichtelijk te krijgen.

Assessment

Volgens de methode Supported Employment. Er wordt individueel gekeken wat je kunt en waar je kwaliteiten liggen. Hiervoor kunnen we verschillende instrumenten inzetten zoals een arbeidsinteressetest en/of werknemersanalyse,, INVRA, etc. Wanneer jou vraag duidelijk is gaan we kijken wat je graag zou willen doen en daar wordt dan uiteindelijk een baan bij gezocht. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanuit het assessment tot een loopbaanadviesplan te komen.

Werk Fit

Om cliŽnten weer Werk Fit te maken starten we vanuit een individuele vraag. We hebben echter ook de mogelijkheid om cliŽnten in een participatieproject / leer-werklijn te laten mee draaien om weer werkervaring op te doen en te kunnen werken aan de nodige competenties, zoals werknemersvaardigheden, die je nodig hebt voor de arbeidsmarkt. Dit alles wordt gevolgd met het competentiemeetinstrument de Inventarisatie van Redzaamheids Aspecten (INVRA).

Naar Werk

Aan de hand van het opgestelde re-integratieplan wordt je naar werk toe bemiddeld. Dit doen we van uit de begeleidingsmethodiek Supported Employment.

Modulaire Re-integratiediensten

Onder deze dienst vallen drie re-integratiediensten waarbij we heel gericht kunnen kijken wat er nodig is om richting Werk Fit te gaan. Het gaat om:

  • Participatie interventie; hier gaat het erom om uit een sociaal isolement te komen zodat je weer deel kunt nemen aan een groter sociaal netwerk dus richting trede 2 van de participatieladder.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname: Door de fysieke en psychische weerbaarheid van jou te vergroten wordt je motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld versterkt. Het streven is dat je naar trede 3 van de participatieladder, het deelnemen aan (georganiseerde) activiteiten gaat.
  • Praktijkassessment; hier gaan we onderzoeken of jij al geschikt bent om naar betaald werk toegeleid kunt worden. Jou competenties en mogelijkheden worden op een gestructureerde manier in beeld gebracht waardoor jou kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk worden en vergroot worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Schoolverlaters

Al onze cliŽnten komen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben voor deze doelgroep dan ook een speciale arbeidsinteressetesten. Ook kunnen we een specifieke werknemers en werkgeversanalyse maken om beide partijen zo goed mogelijk te matchen. We werken ook met de Inventarisatie van Redzaamheids Aspecten (INVRA) om de goede match te maken en om de groei/ontwikkeling inzichtelijk te maken. Daarnaast proberen we met een aantal methodieken aan te sluiten bij het onderwijs zodat de overgang naar werk gemakkelijker gemaakt kan worden.

Lichamelijk gehandicapten

Ruimbaan is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. 95% van de clienten die Ruimbaan begeleidt bestaat hier uit.

Burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Onze kracht ligt in het individueel begeleiden met de insteek dat iedereen dat moet doen waar hij of zij goed in is. We gaan altijd uit van ieders kwaliteiten en op deze manier is iedereen te plaatsen en of te bemiddelen.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Door onze indidviduel begeleiding en de insteek van wat wil en kan iemand wel kunnen we ook deze doelgroep naar een passende arbeidsplek begeleiden.
Daarnaast zoeken we altijd nieuwe wegen om deze groep optimale kansen te geven. Denk hierbij o.a. aan onze deelname in het Younghmakers project en het starten van de BBL entreeopleiding zorg & welzijn in samenwerking met het ROC.

Contact

Vestigingen

Rijssensestraat 7, 7642 CV Wierden (route)
Marianne Schage
088-4304700
info@ruimbaanwerkt.nl

Internetadres: http://www.ruimbaanwerkt.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1996

5152