Samen werken aan
duurzame participatie

Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK)

Leer Nederlands bij het INTK!
Het Instituut Nederlandse Taal Keesmaat is een taalinstituut in Schalkwijk (Haarlem) dat taalcursussen voor anderstaligen verzorgt. Bij INTK kunt u zich gedegen voorbereiden op het Inburgeringsexamen of op het Staatsexamen NT2.

Learn Dutch at the INTK!
The â...
meer...

Leer Nederlands bij het INTK!
Het Instituut Nederlandse Taal Keesmaat is een taalinstituut in Schalkwijk (Haarlem) dat taalcursussen voor anderstaligen verzorgt. Bij INTK kunt u zich gedegen voorbereiden op het Inburgeringsexamen of op het Staatsexamen NT2.

Learn Dutch at the INTK!
The â??Instituut Nederlandse Taal Keesmaatâ? provides language courses for foreign speakers.We are a language institute in Schalkwijk (Haarlem) .At the INTK you can prepare yourself properly for the Inburgeringsexam or the State Exam NT2.

Onderscheid met andere organisaties

Bij INTK wordt klassikaal lesgegeven door gecertificeerde docenten en staat persoonlijke aandacht voor de individuele cursist centraal. Wij willen graag dat de cursist zich bij ons thuis voelt en wij bieden daarom een vriendelijke en stimulerende leeromgeving.

To the INTK personal attention for the individual course member is central. We would gladly see that the course member feels at home with us so we offer a friendly and stimulating learning environment.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK) werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-03-202303-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-118,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
8 115321%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Instituut Nederlandse Taal Keesmaat (INTK).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Het INTK verzorgt cursussen voor mensen die volgens de wet (Inburgering 2013) verplicht zijn om in te burgeren.

In onze inburgeringscursus leert u:
De Nederlandse taal te gebruiken in veel verschillende situaties, zowel mondeling als schriftelijk.
Hoe de Nederlandse samenleving functioneert.
Onze inburgeringscursus sluit aan op wat u al weet van Nederland en van de Nederlandse taal. Aan het begin van de cursus maakt u met de docent een plan wanneer u het inburgeringsexamen kunt doen.

Wij willen dat u zich bij ons thuis voelt en dat u in uw eigen tempo de cursus kunt volgen. U kunt bij onze docenten terecht met al uw vragen en wensen en zij zullen u altijd persoonlijk ondersteunen.
Wij willen wel dat u zich 100% inzet, want alleen dan slaagt u voor het examen!

De cursus wordt in de ochtend of in de middag gegeven. Een les bij het INTK duurt 2,5 uur.

Alfabetiseringstraject

Mensen die moeten inburgeren maar die nog moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen bij INTK een alfabetiseringscursus volgen.

In deze cursus oefenen de cursisten met lezen en schrijven maar ook met spreken en luisteren.
Als de cursisten goed kunnen lezen en schrijven, beginnen ze met de inburgeringscursus.

Staatsexamen programma I

De cursus is bedoeld voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma I. Deze cursus is ook geschikt voor personen die moeten inburgeren.
Om succesvol te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

De deelnemer heeft een vooropleiding in eigen land die toegang geeft tot het MBO,
heeft een goede studievaardigheid en wil en kan veel zelfstandig te werken.

Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B1. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma I. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering.

Staatsexamen programma II

De cursus is bedoeld voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma II. Deze cursus is ook geschikt voor personen die moeten inburgeren. Om succesvol te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen: De deelnemer heeft een vooropleiding in eigen land die toegang geeft tot het MBO, een goede studievaardigheid en wil en kan veel zelfstandig te werken Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B2. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma II. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen studeren en tevens in te burgeren volgens de Wet Inburgering.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

INTK biedt de cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” aan.

Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor personen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

De cursus bestaat uit 15 lessen inclusief een individueel eindgesprek. De lessen zijn 1x per week.

De cursus kost €745,- De kosten kunt u betalen met de lening van DUO.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsbehoeftigen

Asielgerechtigden

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Contact

Vestigingen

Terschellingpad 2, 2036 KH HAARLEM (route)
Vincent Keesmaat
06-81999151
vincent.keesmaat@intk.nl

Internetadres: http://www.intk.nl

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2012

13604