Samen werken aan
duurzame participatie

Nieuwe Koers Poortwachter BV

Nieuwe Koers Poortwachter begeleidt medewerkers die zijn uitgevallen op hun werk. Daarbij adviseren we de werkgever over de te nemen stappen tijdens het ziekteproces van de medewerker, zodat de werkgever voldoet aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Samen met de medewerker zoeken...
meer...

Nieuwe Koers Poortwachter begeleidt medewerkers die zijn uitgevallen op hun werk. Daarbij adviseren we de werkgever over de te nemen stappen tijdens het ziekteproces van de medewerker, zodat de werkgever voldoet aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt. Samen met de medewerker zoeken we naar nieuwe richtingen voor passende arbeid door arbeidsmarktoriŽntatie, werkervaringplekken en bemiddeling. We onderzoeken samen met de medewerker welke werkgevers er bij hem of haar passen en deze benaderen we actief om diegene voor te stellen. Elke vier weken bespreken we intern onze klanten waardoor we inbreng krijgen in het tweede spoor traject vanuit diverse gezichtspunten.

Onderscheid met andere organisaties

We begeleiden werkgever en werknemer tot aan de WIA keuring. We bieden maatwerk en individuele trajecten aan, zodat de werknemer zo gericht mogelijk ondersteund wordt. Door de korte communicatielijnen kunnen wij snel schakelen en actie ondernemen. We hebben goede contacten met het UWV waardoor we weten waar een WVP traject aan moet voldoen en kunnen advies vragen bij onze contactpersonen. Ook hebben wij zelf arbeidsdeskundige kennis in huis en kunnen we arbeidsdeskundig onderzoek doen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-10-202126-10-2021

Blik op Werk Keurmerk

Nieuwe Koers Poortwachter BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Nieuwe Koers Poortwachter BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Nieuwe Koers Poortwachter BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-10-202126-10-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-167,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,717--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 september 2020 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cli√ęnten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Nieuwe Koers Poortwachter BV .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de offici√ęle tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Tweede Spoor Traject

Na de intake met de medewerker, kunnen we aangeven wat de exacte inhoud van het traject zou moeten zijn. Dit leggen wij vast in een trajectplan.

Mogelijke activiteiten binnen het traject:

  • Beroepskeuze- en capaciteitentest
  • ArbeidsmarktoriŽntatie
  • Zoeken naar een stage/ werkervaringplek
  • Uitzoeken (taal)scholing en een offerte aanvragen
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Bemiddeling naar werk/ jobfinding
  • Begeleiding gericht op het vinden van een andere baan
  • Nazorg
  • Advisering aan werkgever en werknemer over regelgeving Wet Verbetering Poortwachter
  • Advisering aan werkgever en werknemer over het in dienst treden bij andere werkgever via detachering.

Voor het re-integratieverslag wordt een eindrapportage gemaakt, zodat deze kan worden meegestuurd bij de aanvraag voor de WIA. Driemaandelijks wordt de werkgever op de hoogte gehouden via een rapportage.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Onze arbeidsdeskundige brengt op basis van het verslag van de bedrijfsarts, een gesprek met de werkgever en de werknemer, en een bedrijfsbezoek een rapportage uit met advies over de re-integratie. Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
Is werknemer geschikt voor eigen werk of aangepast eigen werk?
Zo nee, kan werknemer ander werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Arbeidsongeschikte medewerkers in dienst van een werkgever

Tweede Spoor trajecten zijn bedoeld voor medewerkers die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk. Werkgevers zijn gedurende de eerste 2 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerkers. Als in overleg met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer blijkt dat terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, kan Nieuwe Koers Poortwachter worden ingeschakeld om de medewerker te begeleiden naar ander werk buiten de organisatie.

Contact

Vestigingen

Spoorsingel 24B, 1941 JM Beverwijk (route)
Annemarie Nieuwenhout
0251 206754
info@nieuwekoers.nl

Internetadres: www.nieuwekoers.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14693