Samen werken aan
duurzame participatie

Noorderpoort - school voor Educatie

Binnen het Noorderpoort verzorgt de school voor Entree & Educatie een breed onderwijsaanbod voor Nederlandstalige en anderstalige (jong)volwassenen met zeer verschillende achtergronden, leerwensen en mogelijkheden. De school werkt resultaatgericht.

De doelgroep van de afdeling Educatie en...
meer...

Binnen het Noorderpoort verzorgt de school voor Entree & Educatie een breed onderwijsaanbod voor Nederlandstalige en anderstalige (jong)volwassenen met zeer verschillende achtergronden, leerwensen en mogelijkheden. De school werkt resultaatgericht.

De doelgroep van de afdeling Educatie en Inburgering is:

  • anderstaligen met of zonder inburgeringsplicht
  • laaggeletterden

Noorderpoort heeft tevens contractactiviteiten, waarbij maatwerk geleverd kan worden aan bedrijven/instellingen om medewerker(s) taalvaardiger te maken. Zoals:

  • Taal op de werkvloer
  • Voorbereiding VCA
  • Individuele taalcursus

Onderscheid met andere organisaties

Noorderpoort richt zich op de vraag van de klanten. Daarom participeert Noorderpoort in lokale netwerken en werkt Noorderpoort samen met bedrijven en instellingen voor de vormgeving van educatie en inburgering. Noorderpoort is zowel actief in de stad Groningen als ook in de provincie.

Samenwerking met:
Gemeenten in stad en provincie Groningen, Werkpleinen, SW bedrijven, Alfa-College, Drenthe College, Humanitas, Biblionet, St. Lezen & Schrijven en overige maatschappelijke organisaties.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Blik op Werk Keurmerk

Noorderpoort - school voor Educatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Noorderpoort - school voor Educatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Noorderpoort - school voor Educatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 24-03-202124-03-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8318,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
1 2917816%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2020 tot 16 december 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Noorderpoort - school voor Educatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,25
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,25
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,25
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,25

Diensten

Alfabetiseringstraject

Het alfabetiseringstraject is bedoeld voor inburgeraars die in het eigen land geen of weinig opleiding hebben gehad. Hierdoor beheersen ze niet of nauwelijks het Latijnse schrift. In dit traject worden de inburgeraars begeleid bij het spreken, verstaan, lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal.

Na het alfabetiseringstraject kan de inburgeraar doorstromen naar een inburgeringtraject richting A2.

Het alfabetiseringstraject wordt gegeven op 3 dagdelen in de week.

Al onze lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten.

Inburgeringstraject

Inburgeringstraject naar A2 en/of naar B1

Het inburgeringstraject bereidt de inburgeraar voor op het inburgeringsexamen. Dit examen bestaat uit 6 onderdelen: kennis van de Nederlandse maatschappij, spreken, luisteren, lezen, schrijven en ONA (orientatie op de Nederlandse arbeidsmarkt). De lessen worden aangeboden in groepen van ongeveer 15 deelnemers. De lessen vinden plaats op 3 dagdelen in de week. Al onze lessen worden gegeven door bevoegde NT2 docenten. Uitstroomniveau van de inburgeraars is afhankelijk van leervermogen, motivatie en praktische toepassing van het geleerde.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Iedere inburgeraar is verplicht het portfolio ONA-examen te doen.

Het Noorderpoort biedt een ONA training aan voor inburgeraars op taalniveau A2. In het contract wordt deze training opgenomen, tenzij anders afgesproken. De training duurt maximaal 10 weken.
Tijdens deze training wordt de inburgeraar intensief begeleid bij het maken van het portfolio.
Het portfolio moet worden gevuld met resultaatkaarten en is dus een individueel product. De docent begeleidt de inburgeraar bij dit proces. Al onze ONA docenten zijn bevoegd.

Beroepsgerichte NT2 trajecten

Noorderpoort kan beroepsgerichte NT2 trajecten uitvoeren, zoals:

  • MBO schakel is een voortraject voor instroom in een opleiding MBO 1 of MBO 2.
  • Entree NT2 is een MBO 1 opleiding, waarbij NT2 een extra onderdeel is. De inburgeraar kiest een van de assistent uitstroomprofielen: logistiek, mobiliteitsbranche, installatie en constructietechniek, horeca, dienstverlening en zorg, verkoop en bouw. Dit is een eenjarige opleiding. Na het behalen van het diploma kan de inburgeraar aan het werk of doorstromen naar MBO2. -Technisch inburgeren. In opdracht van de Gemeente Groningen is het duale traject Inburgering en Techniek gestart. Na het voortraject stromen een aantal deelnemers in bij de opleiding constructiewerker MBO niveau 2. De andere deelnemers volgen vanuit MBO1 de praktijkroute. Deze route is gericht op het behalen van het inburgeringsexamen, stage, praktijklessen techniek, vaktaal, schooltaal, werknemersvaardigheden en rekenen.

-Voorbereiding VCA, Taal op de werkvloer, Maatwerk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsgerechtigden

Hiermee wordt bedoeld alle nieuwkomers die onder de wet inburgering vallen.
Deze nieuwkomers hebben verschillende nationaliteiten. Ze kunnen een vluchtelingenachtergrond hebben of zijn naar Nederland gekomen i.h.k.v. gezinsvorming of gezinshereniging.

Contact

Vestigingen

Hora Siccamasingel 177, 9721 HG Groningen (route)
Mw. O. Cuzdan
050-3677540
inburgering@noorderpoort.nl

Hertenkampstraat 6, 9641 GA Veendam (route)
Mw. O. Cuzdan
0598-686363
inburgering@noorderpoort.nl

Opwierderweg 2, 9902 RC Appingedam (route)
Mw. O. Cuzdan
0596-692929
inburgering@noorderpoort.nl

Continentenlaan 4, 9501 PV Stadskanaal (route)
Mw. O. Cuzdan
0599 - 692480
inburgering@noorderpoort.nl

P.C. Hooftlaan 1, 9673 GV Winschoten (route)
Mw. O. Cuzdan
0597 - 670974
inburgering@noorderpoort.nl

Internetadres: https://www.noorderpoort.nl/cursussen-inburgeren/

Aantal werknemers: 42
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1996

5910