Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Novum NL

Novum NL is een ambitieuze taalschool voor zowel inburgeraars als professionals die de Nederlandse taal willen leren. Voor elk niveau hebben wij een passend aanbod. Van analfabeet t/m niveau B2, maar ook belangrijke onderdelen als de ONA en KNM.

We hebben in Nederland veel te maken met...
meer...

Novum NL is een ambitieuze taalschool voor zowel inburgeraars als professionals die de Nederlandse taal willen leren. Voor elk niveau hebben wij een passend aanbod. Van analfabeet t/m niveau B2, maar ook belangrijke onderdelen als de ONA en KNM.

We hebben in Nederland veel te maken met vluchtelingen uit verschillende landen. Zodra deze vluchtelingen statushouder zijn, worden ze geacht te integreren en te participeren. Inburgering is een belangrijk onderdeel hiervan. Middels de inburgering leren zij Nederlands spreken en schrijven. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de normen, waarden, tradities en gewoonten in Nederland. Onze docenten hebben veel ervaring binnen het inburgeringstraject en met deze doelgroep.

Wij organiseren onze taallessen op een persoonlijke en cultuur sensitieve manier, zodat de doelgroep hier goed op kan aansluiten. Uit onze ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren, leren wij dat ons aanbod goed past bij de achtergrond van de doelgroep.

Onderscheid met andere organisaties

Novum NL heeft geen winstoogmerk en focust zich op kwaliteit. Deelnemers die bij ons een traject volgen hebben een andere achtergrond. Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld veel statushouders uit Eritrea. Bij deze doelgroep is een rol als interculturele bruggenbouwer wenselijk, omdat de standaard Nederlandse referentiekaders niet aansluiten.

Om dit te waarborgen werken we nauw samen met stichting Lemat. Stichting Lemat ondersteunt deze doelgroep in hun integratieproces. (www.stichtinglemat.com)
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202205-07-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Novum NL is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting Novum NL heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Novum NL werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Novum NL neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-07-202205-07-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-78,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
18 62326%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 18 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Novum NL.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Alfabetiseringstrajecten, Staatsexamen I en II, Taaltrajecten, Toeleiding naar Werk/Vrijwilligerswerk

Alfabetiseringstraject: Je leert de basis van de Nederlandse taal aan de hand van de methode Naar Nederland en de methode 743. Inburgeringsexamen: Je werkt elk dagdeel aan de taal Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. Je krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Er wordt gewerkt met de methode Taalcompleet en Welkom in Nederland. Staatsexamen NT2 programma 1 (B1): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma I. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk. Staatsexamen NT2 programma 2 (B2): Je bereidt je voor op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Er wordt gewerkt met de methode Taalsterk. Bij Novum NL kun je taaltrajecten Nederlands als tweede taal volgen. Trajecten die bij je passen. Wil je je niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven? Opleiding naar werk en vrijwilligerswerk Je gaat actief participeren in werk of vrijwilligerswerk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Analfabeten, Inburgeringsplichtig en Inburgeringsbehoeftig, Laag, middelbaar en hoog opgeleide anderstaligen

Belangrijke doelgroepen:

Bent u analfabeet, inburgeringsplichtig, inburgeringsbehoeftig, laag, middelbaar of hoog opgeleide anderstalige?
Meldt u vrijblijvend aan op de website www.novumnl.nl.

Contact

Vestigingen

Industrieweg 5, 2651 BC Berkel en Rodenrijs (route)
Daniel Grmazion
0624640039
taalschool@novumnl.nl

CON Schiedam: De Meesterstraat 40A, 3119 PJ Schiedam (route)
Daniel Grmazion
0624640039
taalschool@novumnl.nl

Internetadres: www.novumnl.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2017

14877