Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf

Bij De Leijgraaf staan we midden in de maatschappij. Daarom bieden we onderwijs in de breedste zin van het woord: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Dat doen we vanuit drie betrokken regiocolleges: in Oss, Meierijstad en...
meer...

Bij De Leijgraaf staan we midden in de maatschappij. Daarom bieden we onderwijs in de breedste zin van het woord: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Dat doen we vanuit drie betrokken regiocolleges: in Oss, Meierijstad en Cuijk. Dankzij deze indeling staan we in nauwe verbinding met onze directe omgeving en kunnen we daadkrachtig inspelen op wat daar leeft.
De Leijgraaf en het Koning Willem I College gaan fuseren. In oktober 2021 kregen wij akkoord van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): de fusie gaat door! Dat betekent dat wij vanaf 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren. Vanaf studiejaar 2022-2023 vormen we samen één organisatie onder de naam Koning Willem I College.

Onderscheid met andere organisaties

De Leijgraaf biedt opleidingen, cursussen en trainingen aan voor jongeren en volwassenen waarmee zij kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding, gekwalificeerd de arbeidsmarkt kunnen betreden of beter kunnen participeren in de samenleving. We hebben meer dan 200 opleidingen en cursussen en ondersteunen onze studenten waar mogelijk om hun doel te bereiken.
De Leijgraaf staat voor praktijkgericht onderwijs met een op de regio afgestemd portfolio.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-02-202228-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-02-202228-02-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten-348,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 3115121%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Regionaal Opleidingencentrum de Leijgraaf.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Inburgeringstraject

Als u wilt inburgeren bent u bij ons aan het juiste adres! De Leijgraaf verzorgt al jaren met veel succes inburgeringstrajecten op verschillende locaties in de regio Noordoost Brabant.

Bij De Leijgraaf staat centraal. Wij willen graag dat u zich prettig voelt en dat u bij ons tevreden aan uw inburgering kunt werken.

Nadat we kennis met u hebben gemaakt, weten we wat uw opleidingsniveau en taalniveau is. We stellen voor u een trajectplan op dat past bij uw persoonlijke situatie. U heeft drie dagdelen van drie uur per week les. Op de locatie Oss is het mogelijk om ook 's avonds les te volgen. Dan heeft u twee keer in de week les. De max. groepsgrootte is 20. De manier van lesgeven is zodanig dat u ook thuis aan de slag kunt!

Voor meer informatie kunt u mailen naar inburgeren@leijgraaf.nl of bellen met 088-0178927.

Alfabetiseringstraject

Als u wilt alfabetiseren bent u bij ons aan het juiste adres! De Leijgraaf verzorgt al jaren met veel succes alfabetiseringstrajecten op verschillende locaties in de regio Noordoost Brabant.

Bij De Leijgraaf staat centraal. Wij willen graag dat u zich prettig voelt en dat u bij ons tevreden aan uw traject kunt werken.

Nadat we kennis met u hebben gemaakt, weten we wat uw opleidingsniveau en taalniveau is. We stellen voor u een trajectplan op dat past bij uw persoonlijke situatie. U heeft drie dagdelen van drie uur per week les. De max. groepsgrootte is 12. Als het mogelijk is, wordt uw alfabetiseringstraject omgezet naar een inburgeringstraject. De manier van lesgeven is zodanig dat u ook thuis aan de slag kunt!

Voor meer informatie kunt u mailen naar inburgeren@leijgraaf.nl of bellen met 088-0178927.

Staatsexamen programma I

Als u een staatsexamentraject wilt volgen, bent u bij ons aan het juiste adres! De Leijgraaf verzorgt al jaren met veel succes staatsexamentrajecten op verschillende locaties in de regio Noordoost Brabant.

Bij ROC de Leijgraaf staat centraal. Wij willen graag dat u zich prettig voelt en dat u bij ons tevreden aan uw inburgering kunt werken.

Nadat we kennis met u hebben gemaakt, weten we wat uw opleidingsniveau en taalniveau is. We stellen voor u een trajectplan op dat past bij uw persoonlijke situatie. U heeft drie dagdelen van drie uur per week les. Op de locatie Oss is het mogelijk om ook 's avonds een staatsexamentraject te volgen. Dan heeft u twee keer in de week les. Op verzoek kunt u ook minder dagdelen per week volgen. De max. groepsgrootte is 20. De manier van lesgeven is zodanig dat u ook thuis aan de slag kunt!

Voor meer informatie kunt u mailen naar inburgeren@leijgraaf.nl of bellen met 088-0178927.

Staatsexamen programma II

Als u een staatsexamentraject wilt volgen, bent u bij ons aan het juiste adres! De Leijgraaf verzorgt al jaren met veel succes staatsexamentrajecten op verschillende locaties in de regio Noordoost Brabant.

Bij De Leijgraaf staat centraal. Wij willen graag dat u zich prettig voelt en dat u bij ons tevreden aan uw inburgering kunt werken.

Nadat we kennis met u hebben gemaakt, weten we wat uw opleidingsniveau en taalniveau is. We stellen voor u een trajectplan op dat past bij uw persoonlijke situatie. U heeft drie dagdelen van drie uur per week les. Op de locatie Oss is het mogelijk om ook 's avonds een staatsexamentraject te volgen. Dan heeft u twee keer in de week les. Op verzoek kunt u ook minder dagdelen per week volgen. De max. groepsgrootte is 20 en de manier van lesgeven is zodanig dat u ook thuis aan de slag kunt!

Voor meer informatie kunt u mailen naar inburgeren@leijgraaf.nl of bellen met 088-0178927.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

De afdeling educatie van De Leijgraaf is reeds jaren gespecialiseerd in het begeleiden van inburgeraars. Zowel analfabete als hoogopgeleide inburgeraars kunnen, na een uitgebreide intake, terecht voor een alfabetiseringscursus, inburgeringscurus of ze kunnen zich voorbereiden op het Staatsexamen NT2 I of NT2 II. Daarna is uitstroom mogelijk naar werk of een vervolg (beroeps)opleiding.
Voor de inburgeraars die onder de wet Nieuwe Inburgering met ingangsdatum 1-1-2022 vallen heeft de Leijgraaf trajecten die aansluiten bij de B1-route en bij de Z-route.

Arbeidsmigranten

Steeds meer arbeidsmigranten uit de Europese Unie ervaren dat de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel is om te kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. De Leijgraaf biedt ook voor deze doelgroep volledige taaltrajecten aan op A2, B1 of B2 niveau.

ISK

Sinds maart 2016 verzorgt de Leijgraaf ISK trajecten voor anderstalige jongeren tussen de 15 en 18 jaar.

Contact

Vestigingen

Postbus 420, 5460 AK Veghel (route)
Marlies Segers
06-46138854
marlies.segers@leijgraaf.nl

Beversestraat 20, 5431 SH Cuijk (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
astrid.gelderman@leijgraaf.nl

Euterpelaan 100, 5344 CS Oss (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
astrid.gelderman@leijgraaf.nl

Udenseweg 2 , 5405 PA Uden (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
astrid.gelderman@leijgraaf.nl

Muntelaar 10, 5467HA Veghel (route)
Astrid Gelderman
06-43562611
astrid.gelderman@leijgraaf.nl

Internetadres: http://www.leijgraaf.nl/

Aantal werknemers: 700
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1996

6139