Samen werken aan
duurzame participatie

Styx automotive B.V.

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
UWV, Gemeenten, COA, Praktijkscholen, Fonty's Hogeschool.

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-10-202214-10-2022

Blik op Werk Keurmerk

Styx automotive B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Styx automotive B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Styx automotive B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Styx automotive B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-10-202214-10-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,4
Jobcoaching-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-18,2
Sociale activering en participatie-00,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten-28,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 april 2021 tot 16 march 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Styx automotive B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Advisering & Efficiency

Niet harder werken…maar slimmer werken.

Styx Automotive kent alle succesfactoren van de automotivesector en denkt voortdurend in mogelijkheden. Uw business kan immers altijd beter!

Omdat we extern zijn

Als extern adviseur hebben we een frisse kijk op uw organisatie en uw mensen. Zo kunnen we u aan de hand van een MMO (Multi Moment Opname) adviseren de effectiviteit van de werkplaats te verhogen, met een significante omzetverhoging van het magazijn tot gevolg! Wij delen best practices met u. Wilt u uw kwaliteitssysteem actualiseren? Klanttevredenheid vergroten? Uw medewerk(st)ers ontwikkelen?

Werving & Selectie

U kent uw eigen organisatie als geen ander en wij hebben verstand van mensen met benzine in hun aderen. Als ervaren automotive-specialisten verstaan én spreken de taal van uw branche! Als gespecialiseerde bemiddelaars hanteren wij de unieke methode van ‘community search’, die vraag en aanbod van specifieke functies beter op elkaar laat aansluiten dan u gewend bent. Efficiënter en succesvoller. Wij zoeken in ons dynamische en snelgroeiende netwerk die mensen die een nieuwe stap willen maken en de juiste ambities, competenties en het gevraagde trackrecord bezitten. Het potje en het dekseltje, maar dan met een flinke dosis objectiviteit en advisering naar beide kanten. In overleg kan ook file-search of media-inzet worden gerealiseerd.

Verzuim- en Re-integratiebegeleiding (Spoor 2)

Re-integratie Spoor 2
Op zoek naar passend werk.

Zijn er geen mogelijkheden meer binnen uw bedrijf, niet in eigen werk of passend werk dan verzorgt Styx Automotive een volledig Spoor 2 re-integratietraject voor u. We helpen uw medewerker met individueel maatwerk met de zoektocht naar passend werk buiten uw bedrijf. Dit kan bij onduidelijke prognose en verwachtingen parallel naast Spoor 1 lopen. We inventariseren kansen en mogelijkheden waarbij we een actief stappenplan opstellen in maatwerkmodules. Samen leggen we de focus op doelgerichte oplossingen waarbij er veel aandacht is voor welke baan of beroepsrichting passend is voor uw medewerker.

Jobcoaching

Jobcoaching is het ondersteunen van mensen met een structureel functionele beperking (m.n. Wajongeren) bij het verrichten én behouden van werk bij hun (nieuwe) werkgever.
Als de Styx Automotive consultant een medewerk(st)er geplaatst heeft bij een bedrijf of iemand met een beperking al wat langer ergens werk, dan neemt na overdracht de jobcoach de begeleiding van de medewerk(st)er en de werkgever over. Samen wordt een coachingsplan opgesteld. Hierin worden alle werkzaamheden die de medewerk(st)er gaat verrichten en afspraken over de begeleiding vastgelegd. Waar nodig leert de jobcoach de handelingen en vaardigheden aan die hij/zij nodig heeft om het werk goed uit te kunnen voeren. Verder worden algemene werknemersvaardigheden, zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s en leidinggevenden, getraind. Als het nodig is, is de jobcoach benaderbaar bij problemen.

Dagbesteding/Begeleiding

Dagbesteding/Begeleiding
Sinds 10 jaar is Styx gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt
In 2017 werden wij benaderd met de vraag of wij ook ruimte hadden voor dagbesteding.
Na ons hier uitgebreid over hadden geïnformeerd zijn wij gestart met enkele jongeren in onze garage met dagbesteding. Al heel snel zagen we dat de mannen veel plezier hadden aan de Styx manier van werken.
Lekker sleutelen aan je fiets, een brommer of een echte auto dat bevalt de mannen wel. Ook het assisteren van de Leermeester, speciaal opgeleid voor de doelgroep was een leuke en interessante bezigheid.
Bijvoorbeeld: zelfstandig of met een groepje een auto restaureren.
Door het regelmatig monitoren van de belangstelling van onze kandidaten valt ons op dat de leerbaarheid toeneemt met de motivatie die wordt getoond. A.d.h.v. een individueel stappenplan dat we regelmatig evalueren worden doelen beschreven.

Inburgeringstraject

Styx Automotive ziet het inburgeringsexamen niet als einddoel.
Ons ultieme is altijd een passende en duurzame werkomgeving.
Inburgering is voor ons een tussenstap. Dit gebeurd op niveau A1 en A2 in kleine groepen. Instappen kan op elk moment en de les wordt aangepast naar de interesses van cursisten. We werken met het lespakket TaalCompleet.

In geval van mensen die ingeburgerd zijn, vragen wij via Gemeente of UWV plaatsingstrajecten.
Eerste tussenstap (Inburgeren) is dan genomen.

Coaching "On the Job" om de plaatsing duurzaam te maken is eveneens een bewezen middel.
Deze dienst verleent Styx al geruime tijd met goede resultaten.

Scholing, Opleiding en Training

Styx Automotive is S-BB erkend MBO Praktijk opleider; Wij onderwijzen op een “Learning by Doing” wijze aan kandidaten van Nederlandse komaf, vanuit praktijkscholen en gemeenten en UWV. En aan statushouders, welke voorgesteld worden door Gemeenten, UWV en COA.
Er is geen vast instroommoment omdat de Learning by Doping opleiding zeer individueel getint is. De opleiding tot automonteur duurt gemiddeld een jaar met verschillende meetmomenten. Bij voldoende inzet en kennis worden, door de branche erkende certificaten uitgereikt. Onze leermeesters zijn specifiek getraind in deze doelgroepen. Daarnaast hebben we een tolk in dienst die de kandidaten onderwijst in de taal van de branche, tevens de vaktechnische en veiligheidsaspecten komen in deze lessen aan bod. Ook bieden we de volgende Trainingen aan: •Sociale activering,•Agressie regulatie training en •Ambassadeur van mijn werkgever. Allen individueel of in kleine groepjes.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen uit het Doelgroepenregister

Zoekt u gemotiveerd en vakkundig personeel? Wilt u (jonge) mensen ‘van onder af’ laten instromen? Wilt u sociaal verantwoordelijke manier ondernemen? Het aantrekken van mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt past prima in een modern diversiteitsbeleid en helpt uw organisatie vitaal te blijven. Ze zijn uitstekend opgeleid tot professionele vakkracht, maar hebben iets meer begeleiding nodig in de dagelijkse gang van zaken. Functioneert meestal op MBO-niveau en past in specialistische en routinematige functies. Styx Automotive werft en selecteert in opdracht van UWV en Gemeenten voor de automotivesector in Zuid-Nederland.

Gemeentelijke kandidaten

Gemeentelijke kandidaten die een middelgrote tot grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Denk hierbij aan mensen die zich willen omscholen in de automotivesector en kandidaten van buitenlandse "komaf" die graag een baan willen hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Kandidaten die de starteis MOTIVATIE hebben. Dit is de instroomeis die wij hanteren.

School "Drop outs"

Jongeren die niet mee kunnen komen met de theorie van VMBO scholen en Praktijkscholen, maar toch graag een opleiding op maat willen volgen in de Automotive. Wij bieden opleidingen en trainingen op maat in kleine groepen en individuele begeleiding met theorieles die te volgen zijn.

Contact

Vestigingen

De Pinckart 9A, 5674 CB NUENEN (route)
Inge van Nuenen
040-3680630
info@styxautomotive.nl

Kanaaldijk N.O. 104 A hal 10, 5702 NW HELMOND (route)
Peter Nijkamp
040-7370430
Leergarage@styxautomotive.nl

Internetadres: http://www.styxautomotive.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2010

1180