Samen werken aan
duurzame participatie

Werkvloer Beroepsopleiding BV

Of u nu vrijwillig wilt inburgeren of u bent het volgens de wet verplicht; iedereen kan bij Werkvloer Inburgering terecht voor een cursus.

Wij werken met goed opgeleide docenten die veel ervaring hebben met mensen zoals u.

Onze docenten zijn betrokken bij uw voortgang en ondersteunen u op...
meer...

Of u nu vrijwillig wilt inburgeren of u bent het volgens de wet verplicht; iedereen kan bij Werkvloer Inburgering terecht voor een cursus.

Wij werken met goed opgeleide docenten die veel ervaring hebben met mensen zoals u.

Onze docenten zijn betrokken bij uw voortgang en ondersteunen u op alle manieren.

U krijgt intensieve persoonlijke begeleiding in de klas en u krijgt digitale ondersteuning.

Onderscheid met andere organisaties

Wij hebben directe mogelijkheden om inburgering te combineren met werkervaring opdoen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-02-202203-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

Werkvloer Beroepsopleiding BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Werkvloer Beroepsopleiding BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Werkvloer Beroepsopleiding BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkvloer Beroepsopleiding BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-02-202203-02-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2258,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020 herstel
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*2--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
30 164040%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 20 may 2021 tot 16 august 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkvloer Beroepsopleiding BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,95
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,95
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,95
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,95

Diensten

Inburgeringstraject

Alfabetiseringstraject

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma II

Taaltraject

Wij geven landelijk Functiegerichte Nederlandse Taal in diverse beroepssectoren (logistiek, dienstverlening, bouw)

Deze trajecten worden op aanvraag geheel naar wens van de opdrachtgever ingevuld; het betreft zowel groepslessen en indien gewenst individuele taaltrajecten op diverse taalvaardigheden; spreken en luisteren, schrijftrajecten.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Wij hebben gekwalificeerde docenten die mensen persoonlijk en / of in groepsverband begeleiden in hun ONA portfolio. E.e.a. kan indien gewenst plaatsvinden in combinatie met Functiegerichte Nederlandse taal en begeleiding en ondersteuning bij hun zoektocht naar werk.

BBL-trajecten

Binnen diverse bedrijfstakken verzorgt Werkvloer Beroepsopleidingen BBL 1 - BBL 3 trajecten, e.e.a. in combinatie met werk, BPV, opbouwen van een portfolio, waarbij diverse certificaten behaald kunnen worden, passend bij het werkveld van de medewerkers.

Leerwerkcentra

Werkvloer heeft in nauwe samenwerking met o.a. diverse gemeenten in Nederland leerwerkcentra met als doel mensen arbeidsfit maken en toeleiden naar arbeid.

Hierbij worden diverse workshops aangeboden als werknemersvaardigheden, communicatievaardigheden en sollicitatietraining.

Deelnemers worden individueel begeleid in het zoeken naar passende en duurzame arbeid.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Alfa's

Werknemers

Werknemers van diverse bedrijfstakken kunnen verder opgeleid worden m.b.t. het verbeteren van hun taalvaardigheden; dit kunnen kortdurende taaltrajecten zijn alsook BBL-opleidingen en praktijkonderwijs.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In samenwerking met diverse gemeenten worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsfit gemaakt om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Contact

Vestigingen

Boomstraat 131, 5038 GP Tilburg (route)
Alda Haegens
085 3031398
a.haegens@dewerkvloer.com

Kiosk 11 - Multi Functioneel Centrum Brukske Venray, 5802 NP Venray (route)
Alda Haegens
085 3031398
a.haegens@dewerkvloer.com

Internetadres: http://www.dewerkvloer.com

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2016

14643