Samen werken aan
duurzame participatie

Samen werken aan duurzame participatie

Het Kwaliteitsinstituut Blik op Werk is erkend om uw organisatie een objectief en betrouwbaar kwaliteitslabel aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen werk en sociale economie van de Vlaamse Overheid. 

Het is ook het enige kwaliteitslabel gericht op organisaties die (willen) werken volgens de Supperted Employment visie, waarden en principes.

Het is onze missie om de kwaliteit van uw dienstverlening te bevorderen en te borgen.

 
Lees meer over Kwaliteitsinstituut Blik op Werk.