Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Voorwaarden Keurmerk Blik op Werk

Download: Document Keurmerkvoorwaarden Blik op Werk

Het Keurmerk Blik op Werk toetst een dienstverlener op

 • Algemene zaken
  Deze indicatoren zijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van u als de dienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om het waarborgen van de privacy, de klachtenafhandeling en de kwaliteit van het personeel
 • Tevredenheid
  Deze indicatoren geven inzicht in de mate van tevredenheid van opdrachtgevers en cursisten.
 • Resultaten van kwaliteitsvol handelen i.f.v Supported Employment
  Deze indicatoren maken inzichtelijk of dienstverleners werken volgens de visie, waarden en principes van supported employment

Tijdens een meetperiode van 3 jaar komen onderstaande zaken aan bod.

 • Tevredenheidsonderzoek (jaarlijks)
  Een onafhankelijk onderzoeksbureau (Panteia) voert jaarlijks bij uw klanten een tevredenheidsonderzoek. U krijgt hiervoor inloggegevens.
 • Self-assessment en externe audit op dit assessment
  In het eerste jaar doet u na het volgen van een opleiding een self-assesment. Dit assessment wordt door een externe auditor beoordeeld. U ontvangt van ons de uitnodiging om het self-assessment aan te leveren. Welke gegevens dit exact zijn, kunt u terugvinden in de handleiding.
 • Opvolging groei-en ontwikkelplan
  Op basis van het self-assessment ontwikkelt u een groei-en ontwikkelplan. De vooruitgang en realisatie wordt gedurende de volgende 2 jaar opgevolgd door een externe audit. 
 • De auditor kijkt in de jaren 2 en 3 of het plan van aanpak wordt uitgevoerd.
  De auditor/assessor gaat vanuit een coachende houding samen met u op zoek naar mogelijke
  verbeteracties, quick-wins, en/of borgen van resultaten en processen die reeds goed zijn.