Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Tarieven

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk is gebaseerd op uw jaaromzet over het boekjaar voorafgaand aan de start van de meetperiode of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk. 

De toetsing van het Keurmerk geschiedt middels een audit. U dient zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit met één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren.

Tarief Blik op Werk Keurmerk

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk zijn exclusief BTW en de kosten van de audit:

JaaromzetDeelnemersbijdrage
€ 0 - 74.999            € 1.759,38
€ 75.000 - 149.999             € 2.084.99
€ 150.000 - 249.999             € 2.550,87
€ 250.000 - 499.999             € 2.930,13
€ 500.000 - 999.999             € 3.133,80
€ 1.000.000 - 1.499.999             € 3.778,64
€ 1.500.000 - 1.999.999             € 4.023,08
€ 2.000.000 - 2.499.999            € 4.148,03
€ 2.500.000 - 3.499.999             € 4.695,08
€ 3.500.000 - 4.999.999             € 5.054,60
€ 5.000.000 - 9.999.999             € 6.077,30
€ 10.000.000 - 24.999.999             € 7.479,36
€ 25.000.0000 - 49.999.999             € 8.723,61
€ 50.000.000 en meer            € 9.625,77