Samen werken aan
duurzame participatie

Organisatie Blik Op Werk

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de Stichting Blik op Werk. Het bestuur formuleert de doelstellingen en draagt zorgt voor de operationele bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit:

 • Jan Laurier, voorzitter Raad van Bestuur
 • Lidy Schilder-Visser, lid Raad van Bestuur, portefeuille bedrijfsvoering

Naast de Raad van Bestuur kent Blik op Werk voor toetsing, controle en advies een aantal raden. Hieronder treft u het totale overzicht en de daarbij behorende leden en hun taken en rollen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur op basis van de geformuleerde doelstellingen. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Jan Schreurs
 • Cristel van de Ven, voorzitter Raad van Toezicht
 • John Kerstens

De Raad van Advies

De raad vervult een adviserende rol ten aanzien van beleid en strategie. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Adri den Bakker, FNV Vakcentrale
 • Ton Christianen, persoonlijke titel
 • Simon Verhallen, persoonlijke titel

De Wetenschappelijke Raad

Het bestuur raadpleegt deze raad voor een wetenschappelijke toetsing van nieuwe en bestaande wetenschappelijke instrumenten op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie. De raad bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr.P.T. (Paul) de Beer, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA, AIAS
 • Dr. A (Annet) de Lange, Human Resource Management, HAN
 • Prof.dr. P.T. (Tinka) van Vuuren, Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement
 • Prof. B. (Beatrice) van der Heijden, Strategic HRM, Radboud University Nijmegen

College van Deskundigen

Het bestuur raadpleegt dit college ten aanzien van inhoudelijke veranderingen op het terrein van instrumenten, die kunnen bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie. Het college bestaat uit de volgende leden:

 • Ronnie Broekhoven, Fourstar
 • Tibert Lagarde, Lagarde & you Loopbaanontwikkeling
 • Machiel Goudswaard, Q-consult
 • Jetske Woudstra, MBO Raad

College van Beroep

Voor het Blik op Werk keurmerk kent de stichting een onafhankelijk College van Beroep. Dit college kan, indien nodig, betrokken worden bij een klachtenbehandeling. Het college bestaat uit de volgende leden:

 • G . Velthuis, FNV Vakcentrale
 • D.J. van der Vos

College van Arbitrage

Voor het Blik op Werk keurmerk Inburgeren kent de stichting een onafhankelijk College van Arbitrage. Dit college bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. H (Han) Entzinger
 • Mw. J. (Jos) Leenhouts
 • Dhr. P. (Piet) van Geel