Samen werken aan
duurzame participatie

2de Spoor B.V.

2de Spoor is specialist in het adviseren en begeleiden van werkgever en werknemer gedurende een re-integratie en outplacementtraject. Tijdens het coachings- en begeleidingstraject houden wij de lijnen kort tussen u en uw werknemer. Wij bieden op een efficiënte manier persoonlijke ondersteuning...
meer...

2de Spoor is specialist in het adviseren en begeleiden van werkgever en werknemer gedurende een re-integratie en outplacementtraject. Tijdens het coachings- en begeleidingstraject houden wij de lijnen kort tussen u en uw werknemer. Wij bieden op een efficiënte manier persoonlijke ondersteuning doordat onze coaches in heel Nederland zijn gevestigd. Hierdoor is het mogelijk wekelijks contact te hebben met de kandidaat en tweewekelijks een thuisbezoek af te leggen. Al onze coaches hebben aantoonbaar succesvolle ervaring als jobhunter en een enorm netwerk. Met deze aanpak, gecombineerd met een motiverend en enthousiast team, streeft 2de Spoor, koste wat kost, naar het einddoel; zo snel mogelijk een nieuwe baan die bij de werknemer past. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: schadelastbeperking voor werkgever en werknemer.

Onderscheid met andere organisaties

 • Tweewekelijks huisbezoek bij kandidaat
 • Na elk contact een update in onze portal
 • Tweemaandelijkse rapportage aan de opdrachtgever
 • Een compleet coachings- en begeleidingstraject op maat
 • Eén aanspreekpunt gedurende het gehele traject
 • Maatwerk
 • Jobhunting die verder gaat dan de gebaande paden
 • Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak',

aanpakken, doen, pragmatisch en dynamisch

 • Gespecialiseerd in lager opgeleiden
 • Online applicatie
 • Diversen testen

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 10-06-202410-06-2024

Blik op Werk Keurmerk

2de Spoor B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
2de Spoor B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

2de Spoor B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 10-06-202410-06-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-47,7
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,51128,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,145--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 247034%
31 183355%
33 133043%
32 122060%
30 91947%
13 61155%
21 51533%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 8 may 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van 2de Spoor B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Outplacement betekent voor 2de Spoor een deskundige begeleiding door onze landelijk gevestigde professionele loopbaancoaches bij het zoeken naar een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt.

Het outplacementtraject moet aansluiten op de ambities en mogelijkheden van de kandidaat. Tijdens het intakegesprek wordt gewenst maatwerk met u afgestemd. Onze coaches werken bijzonder pragmatisch en doelgericht. Dit laatste betekent dat wij inzet en enthousiasme verwachten van u als kandidaat.
Wij werken regelmatig met assessments en beroepskeuzetesten en onze coaches zijn behulpzaam bij het praktisch solliciteren, een cv opstellen, brieven schrijven en zoeken op internet. Onze coaches leveren zelf kansen aan en regelen gesprekken bij potentile werkgevers.
Wij leggen de focus op mogelijkheden en kansen en spelen een zeer actieve rol in het jobhunten.

Wij houden de lijnen kort en hebben frequent gesprekken met de kandidaat.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Re-integratieactiviteiten tweede spoor

2de Spoor is de specialist in het adviseren en begeleiden van werkgever en werknemer gedurende een re-integratietraject. Ons specialisme ligt bij lager opgeleiden en psychische problematieken. Tijdens het coachings- en begeleidingstraject houden we de lijnen kort tussen u en uw werknemer. Wij bieden op een efficiënte manier persoonlijke ondersteuning. Onze coaches zijn door heel Nederland gevestigd. Hierdoor is het mogelijk wekelijks contact te hebben met de kandidaat en tweewekelijks een thuisbezoek. Wij verzorgen elke 2 maanden een voortgangsverslag. Deze kunt u vinden in onze online portal. Hierin houden we ook alle contactmomenten bij. Zo is iedereen steeds goed op de hoogte.

Al onze coaches hebben aantoonbaar succesvolle ervaring als jobhunter en een enorm netwerk in de arbeidsmarkt. Met deze aanpak, gecombineerd met een motiverend team, streeft 2de Spoor, koste wat kost, naar het einddoel; zo snel mogelijk een nieuwe baan die bij de werknemer past.

Jobhunting

De landelijk gevestigde coaches van 2de Spoor hebben allemaal aantoonbaar ervaring in jobhunting. Wij hebben een actieve rol in re-integratie en outplacementtrajecten. Samen met de kandidaat bepalen wij het zoekprofiel, de competenties, wensen en functievereisten. Coach en kandidaat gaan vervolgens actief aan de slag met het vinden van een andere baan. Het denken buiten de gebaande paden is ons handelsmerk.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Vacaturebemiddeling

2de Spoor heeft enkele jobhunters aan zich verbonden. Daarnaast beschikken onze landelijk gevestigde coaches allemaal over aantoonbaar succesvolle ervaring in het jobhunten. Deze coaches helpen u met het vinden van passende vacatures binnen hun netwerk in uw regio.
Wij kunnen tevens een actieve rol spelen bij de onderhandelingen tussen de kandidaat en de nieuwe werkgever.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Beroeps- en functiegerichte scholing

Binnen onze re-intergatie en outplacementtrajecten werken wij samen met een landelijk werkend scholingsinstituut. Dit instituut biedt opleidingen op LBO-MBO niveau die bijzonder praktijkgericht zijn. Groot voordeel is dat de kandidaat binnen 2 weken met zijn of haar opleiding kan starten bij een locatie in de regio. Men wordt in staat gesteld om binnen enkele maanden een erkend MBO-diploma te behalen dat aansluit op de wensen van de kandidaat.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

2de Spoor is gespecialiseerd in laag opgeleiden en kandidaten met psychische problematieken. Onze opdrachtgevers komen onder andere uit de sectoren zorg, transport en logistiek, productiebedrijven, retail, bouw en horeca.
Gezien de doelgroep vinden wij het noodzakelijk om tweewekelijks bij de kandidaat thuis te komen. Zo houden wij de lijnen kort en kunnen wij invulling geven aan ons motto 'afspraak is afspraak'.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Ouderen (> 55 jaar)

2de Spoor is gespecialiseerd in kandidaten met een minder dan gemiddeld vooruitzicht op de arbeidsmarkt. Ouderen behoren vaak tot deze doelgroep. Samen met de kandidaat stemmen wij af met wat voor type coach van 2de Spoor hij of zij gebruik wens te maken. Wij denken altijd in kansen en mogelijkheden.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Allochtonen / etnische minderheden

2de Spoor heeft veel ervaring met binnen sectoren transport en logistiek, productiebedrijven, retail, bouw en horeca. Binnen deze sectoren hebben wij veel ervaring met kandidaten van allochtone afkomst.

Gezien de doelgroep vinden wij het noodzakelijk om tweewekelijks bij de kandidaat thuis te komen. Zo houden wij de lijnen kort en kunnen wij invulling geven aan ons motto 'afspraak is afspraak'.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Personen met fysieke beperkingen (tijdelijk of permanent)

De re-integratiespecialisten van 2de Spoor helpen kandidaten met fysieke beperkingen naar werkhervatting of nieuw werk. De insteek is altijd om zo snel mogelijk te komen tot een passende werkhervatting, binnen of buiten de eigen eigen werkomgeving. Onze landelijk gevestigde coach bezoekt de kandidaat iedere 2 weken bij hem of haar thuis. Daarmee houden wij de lijnen kort.
Wij starten altijd met een intakegesprek en kijken vervolgens naar de mogelijkheden die er nog wel zijn, rekening houdend met de beperkingen. Onze coaches hebben aantoonbaar ervaring in het jobhunten en wij benaderen, samen met de kandidaat, actief potentiële werkgevers. Wij kijken ook naar mogelijkheden als werkervarings- of stageplaatsen als opstap naar regulier werk.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken, pragmatisch, dynamisch, doen!

Personen met burn-out/overspannen

Binnen veel re-integratietrajecten krijgen wij te maken met multi-disciplinaire problematieken. Kandidaten met psychische (burnout-depressie) behoren tot onze doelgroep. Onze coaches worden periodiek bijgeschoold om om te gaan met deze beperkingen. Wij houden rekening met beperkingen, maar leggen nadruk op mogelijkheden. Kandidaten leren stap voor stap hun werk- en levenslust te hervinden en psychische beperkingen te hanteren en te verminderen. Met toenemend zelfvertrouwen en inzicht in eigen kunnen, ontwikkelen kandidaten daadkracht om de arbeidsmarkt (opnieuw)te betreden. Onze coaches benaderen werkgevers voor werk en/of voor werkervarings- of stageplaatsen als opstap naar regulier werk.
Onze coaches bezoeken de kandidaat iedere 2 weken bij de kandidaat thuis om zo de lijnen kort te houden. Via onze online applicatie heeft u inzicht in de contactmomenten en rapportages.

Kernwaarden van 2de Spoor: Motiveren, enthousiasmeren, positiviteit, 'afspraak is afspraak', aanpakken

Contact

Vestigingen

Pastoor Spieringsstraat 215, 5401 GT UDEN (route)
Mirelle Klijs/ Landelijke dekking coaches
0413-244211
mirelle@2despoor.nl / www.2despoor.nl

Internetadres: http://www.2despoor.nl

Aantal werknemers: 45
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2011

14372