Samen werken aan
duurzame participatie

ABTRO B.V.

" Passend werk voor iedereen en in het bijzonder voor anderstaligen " is onze visie!

Een visie die de harten van onze medewerkers en klanten dagelijks harder doet kloppen. Met meer dan 17 jaar ervaring in het plaatsen van anderstalige werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt...
meer...

" Passend werk voor iedereen en in het bijzonder voor anderstaligen " is onze visie!

Een visie die de harten van onze medewerkers en klanten dagelijks harder doet kloppen. Met meer dan 17 jaar ervaring in het plaatsen van anderstalige werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft ABTRO bewezen dat " Passend werk voor iedereen" mogelijk is!

Wij helpen onze klanten door heel Nederland. Sinds 2004 werken wij in opdracht en in samenwerking van het UWV aan de re-integratie van duizenden mensen. Daarnaast zijn we een belangrijke speler in het MKB en helpen we dagelijks werkgevers bij de uitvoering van 2e spoor re-integratie trajecten voor anderstaligen. We hebben inmiddels meer dan 7500 mensen begeleid naar de arbeidsmarkt.

Wij maken geen onderscheid in leeftijd, afkomst, opleiding, kennis of overtuigingen. Bij ABTRO spreken we dezelfde taal en zijn we altijd dichtbij.

Onderscheid met andere organisaties

ABTRO is het eerste Re-integratiebureau voor Anderstaligen in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van Anderstaligen werkzoekende naar passend werk. Hier zijn wij trots op!

De gedachte " Passend werk voor iedereen" wordt elke dag opnieuw in de praktijk gebracht door onze medewerkers in heel Nederland.

Onze meertalige re-integratieconsulenten helpen dagelijks klanten van Arabische, Berberse, Poolse, Turkse EN Nederlandse komaf!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

ABTRO B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
ABTRO B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ABTRO B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,017,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,2208,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,8458,2
Sociale activering en participatie8,7278,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,910--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
20 112839%
27 112839%
28 81942%
14 72232%
3 7978%
6 6967%
22 62722%
10 5956%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ABTRO B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR ANDERSTALIGEN

Het re-integratietraject Spoor 2 anderstaligen is bedoeld voor medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om het re-integratieproces succesvol te kunnen doorlopen. Bij langdurig verzuim komt er veel op medewerkers af en is het niet altijd eenvoudig voor ze om in dit stadium vooruit te kijken. Als de taal hierbij nog eens een belemmerende factor kan spelen is dit van invloed op het verdere re-integratieproces. Het re-integratietraject 2e spoor is zeer intensief en succesvol.

Waarom ABTRO het beste hierbij kan helpen?

De re-integratieconsulenten van ABTRO Re-integratie hebben uitstekende kennis, kunde en beheersing van:

1. Diverse talen- en culturen;
2. Ziektebeelden en geloofsovertuigingen;
3. Klantbenadering en aanpak;
4. Communicatieve vaardigheden;
5. Praktische oplossingen.

RE-INTEGRATIE WERKFIT MAKEN UWV

ABTRO Re-integratie biedt de UWV re-integratiediensten Werkfit maken en Naar werk aan in heel Nederland. Deze diensten bestaan uit verschillende activiteiten. U bepaalt samen met UWV en ABTRO Re-integratie welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Wat is Werkfit maken?

Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een Ziektewetuitkering van het UWV. Het re-integratietraject Werkfit maken is bedoeld om mensen die de mogelijkheid hebben om te werken hierbij te helpen.

Een werkfit maken traject kan door het UWV ingezet worden bij ABTRO, maar kan ook door de mensen zelf aangevraagd worden. ABTRO voert regelmatig oriëntatie gesprekken met mensen om naast een kennismaking ook de mogelijkheden van toekomstige klanten van ABTRO te bespreken. Het maken van een afspraak voor een oriëntatiegesprek is heel eenvoudig door te bellen met het hoofdkantoor via 030-6992097.

RE-INTEGRATIE NAAR WERK UWV

ABTRO Re-integratie biedt de UWV re-integratiediensten Werkfit maken en Naar werk in heel Nederland aan. Deze diensten bestaan uit verschillende activiteiten. U bepaalt samen met het UWV en ABTRO Re-integratie welke ondersteuning u nodig heeft.

Wat is Naar werk?

Het Naar werk traject is een re-integratietraject met als doel het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk. Het Naar werk traject is voor mensen met een ZW-uitkering of een AG-uitkering van het UWV en beschikken over arbeidsvermogen.
Waarom via ABTRO?

Wij helpen u met het zoeken en vinden van een passende baan;
U mag zelf bepalen op welke passende functies u zich wilt richten en in welke omgeving;
We stellen u actief voor op passende functies en zorgen ervoor dat u op sollicitatiegesprek mag komen.
Trajectinhoud Naar werk

PARTICIPATIE INTERVENTIE MODULAIR UWV

Als u geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact hebt met anderen buiten de deur, zit je in de termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval kunt u zeker wel hulp gebruiken op de weg naar werk. In de module participatie interventie’ gaan we aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren. Aan het eind van dit traject hebben we trede 2 van de participatieladder bereikt.

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME MODULAIR UWV

Heeft u al wel wat sociale contacten buiten de deur? En onderneemt u regelmatig activiteiten maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver? Dan is stap 2 van de participatieladder van toepassing. Wij helpen u bij het versterken van uw motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) uw fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert uw persoonlijke effectiviteit en bereikt u ladder 3 van de participatieladder. Na deze module is het mogelijk in overleg met het UWV om bij ons door te stromen naar een Werkfit Maken traject, zo nodig gevolgd door een Naar Werk traject.

OUTPLACEMENT ANDERSTALIGEN

ABTRO biedt outplacement trajecten op maat aan voor werknemers die in goed overleg met hun werkgevers besluiten een nieuwe weg in te slaan. Een spannende en mooie kans om de toekomst tegemoet te gaan. Bij ABTRO weten hier alles van, de onzekerheid, de emoties, maar ook de mogelijkheden die hierbij komen kijken.

Goed werkgeverschap betekent ook dat werknemers vooruit geholpen worden. Outplacement is hiervoor bij uitstek het juiste middel. Onder begeleiding van een ervaren coach gaan we samen met de werknemer aan de slag om die nieuwe perfecte baan te vinden!

Dit kan al binnen 3 maanden tot resultaat leiden. Wie wil dit nou niet voor zijn werknemers? Onze werkgevers nemen altijd met een tevreden en prettig gevoel afscheid van hun werknemers. Onze klanten richten zich weer op de toekomst.

RE-INTEGRATIE TRAJECTEN VOOR ARBO DIENSTEN EN ZW UITVOERDERS

ABTRO is de specialist in re-integratie voor anderstaligen. In samenwerking met diverse arbodiensten en private uitvoerders van de ziektewet en wga erd, begeleiden wij dagelijks anderstaligen naar passend werk. In samenspraak met deze partijen biedt ABTRO op maat gesneden dienstverlening aan conform de wensen en eisen van onze partners

ABTRO behoort tot de providerboog van de Top 3 Arbodiensten en Verzekeraars in Nederland. Dagelijks zijn wij bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en brengen wij onze kwaliteit in dienstverlening naar een nog hoger niveau. Wij evalueren jaarlijks onze samenwerkingen en zijn kritisch bij de voortzetting hiervan.

ABTRO brengt een zeer toegevoegde waarde met zich mee die arbodiensten en verzekeraars de mogelijkheid biedt om de eigen klanten ook beter te kunnen bedienen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen / Allochtonen

ABTRO is gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van anderstaligen naar passend werk. Met een team van professionele meertalige re-integratie consulenten bedienen wij de Arabische, Turkse en Poolse klanten gedurende het gehele re-integratieproces. Wij spreken dezelfde taal en hebben kennis van diverse culturen.
Naast deze top drie begeleiden we diverse meertaligen die in het re-integratieproces begeleiding nodig hebben.
In de zoektocht naar een betaalde baan houden we altijd rekening met de wensen en beperkingen van onze klanten en arbeidsperspectief.

Contact

Vestigingen

Rijnzathe 4, 3454PV De Meern (route)
S. Kleefstra
030 6992097
Info@abtro.nl

Lichtenauerlaan 102 - 120, 3052 ME ROTTERDAM (route)
030 6992097
Info@abtro.nl

Kingsfordweg 151, 1043 GR AMSTERDAM (route)
030 - 6992097
info@abtro.nl

Internetadres: http://www.abtro.nl/

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2004

5725