Samen werken aan
duurzame participatie

BORO ATELIER

BORO ATELIER is een sociaal en duurzaam productie-atelier. Onze sociale missie vullen we in door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk of een passende vervolgstap. Onze duurzame missie vullen wij in door uitsluitend te verven met natuurlijke producten. BORO...
meer...

BORO ATELIER is een sociaal en duurzaam productie-atelier. Onze sociale missie vullen we in door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk of een passende vervolgstap. Onze duurzame missie vullen wij in door uitsluitend te verven met natuurlijke producten. BORO*ATELIER staat voor kleinschalige, lokale en ambachtelijke productie met een positieve impact voor mensen en de samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

In het BORO ATELIER maken deelnemers kennis met de ambachten naaien, zeefdrukken en verven met natuurlijke producten. Er zijn geen andere sociale ateliers waarin deze drie ambachten samenkomen. BORO ATELIER biedt een veilige, laagdrempelige omgeving waarin deelnemers naar eigen kunnen en op eigen tempo nieuwe vaardigheden opdoen, de Nederlandse taal kunnen leren, sociale contacten uitbreiden en uiteindelijk hun netwerk vergroten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

BORO ATELIER is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
BORO ATELIER neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Leerwerktraject

BORO ATELIER biedt leerwerktrajecten aan onze deelnemers in naaien, zeefdrukken en natuurlijk verven.
Concreet bieden we deelnemers het volgende:

  • Contact maken buiten al bestaande familie en functionele contacten;
  • Stimuleren van gesprekken in de Nederlandse taal;
  • Maken van ontwikkelplan bij aanvang op de volgende gebieden: taalontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid binnen de Nederlandse maatschappij;
  • Maandelijkse coaching door gediplomeerde BORO coach van ongeveer 30 minuten;
  • Drie contactmomenten door klantmanager gemeente Amsterdam en BORO*ATELIER;
  • Signalering en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening mocht dat nodig zijn;
  • Kennismaken met de sociale kaart van Amsterdam;
  • Creatieve vaardigheden naar aanleiding van ons zes stappenplan en concrete opdrachten van klanten;
  • Dagelijkse begeleiding op de werkvloer door docenten

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ongeveer 50% van de doelgroep heeft een zorgindicatie. De overige 50% zijn mensen die om een andere reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals bijvoorbeeld statushouders.

Onze deelnemers staan vrijwel allemaal ingeschreven bij Werk Participatie en Inkomen (WPI), ons leer- en werktraject wordt door WPI geregistreerd als een externe leerstage. Hiervoor ontvangen wij geen vergoeding en wij mogen de deelnemers ook geen vergoeding geven. Na het positief afronden van de stage krijgen de deelnemers 500,- euro bonus en als ze binnen 6 maanden een nieuwe baan vinden nog een keer 250,- euro. Op het moment dat een deelnemer doorstroomt naar een betaalde functie binnen BORO ATELIER maken we gebruik van de loondispensatie regeling.

Contact

Vestigingen

Ferdinand Huyckstraat 24 - 26, 1061HW Amsterdam (route)
Manon Becher
06 83966943
manon@boromini.com

Internetadres: http://boroatelier.nl/opleidingstraject/

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

15629