Samen werken aan
duurzame participatie

Bureau VolZin B.V.

Werken aan Werk, dat is voor Bureau VolZin het belangrijkste doel.

Werkgever en werknemer, ze kunnen niet zonder elkaar. Een goede werkgever verdient een goede werknemer, en andersom. Daarom kijkt VolZin naar wat goed is voor beide partijen. We doen dat vanuit onze professionele achtergrond...
meer...

Werken aan Werk, dat is voor Bureau VolZin het belangrijkste doel.

Werkgever en werknemer, ze kunnen niet zonder elkaar. Een goede werkgever verdient een goede werknemer, en andersom. Daarom kijkt VolZin naar wat goed is voor beide partijen. We doen dat vanuit onze professionele achtergrond, ervaring en kennis als specialisten in Werk & Gezondheid. Maar bovenal: we doen dat met passie!

Bureau VolZin biedt maatwerkoplossingen op de volgende gebieden:

 • Werken aan duurzame Inzetbaarheid (van diagnostiek tot en met interventies)
 • Inclusieve arbeidsmarkt (matching en jobcoaching)
 • Weer meedoen op de arbeidsmarkt (re-integratie en activering)
 • De Wet Poortwachter ( 1e spoor en 2e spoor)

Bureau VolZin heeft een groot werkgebied en heeft ruime ervaring in het adviseren van werkgevers en het begeleiden van (toekomstige) werknemers op het gebied van Werk & Gezondheid. Wij werken o.a. samen met werkgevers, scholen, UWV en revalidatiecentra, de Hersenstichting en eerste lijn praktijken.

Onderscheid met andere organisaties

De mensen achter VolZin zijn Specialisten in Werk & Gezondheid. Onze achtergronden liggen in de ergotherapie, fysiotherapie, Human Resources, toegepaste psychologie, loopbaanbegeleiding en het maatschappelijk werk. Door de combinatie van specifieke vakkennis, de werkwijze en de ruime ervaring heeft Bureau VolZin een hoge klant tevredenheid en goede resultaten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-06-202313-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Bureau VolZin B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Bureau VolZin B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Bureau VolZin B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-06-202313-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-147,7
Organisatieadvies en onderzoek-00,0
Jobcoaching8,2318,1
Outplacement*28,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,6568,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0598,3
Sociale activering en participatie8,4398,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,841--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
22 9627835%
13 258131%
10 156423%
26 112446%
20 114524%
29 102934%
19 72133%
18 72528%
28 51050%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Bureau VolZin B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werk Fit voor UWV-cliënten

‘Werkfit’ zijn is een eerste stap naar werk. Bij het traject ‘Werkfit maken’-traject leert u aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen door het opdoen van arbeidsritme en -gewenning.

Wat doet Bureau VolZin bij ‘Werkfit maken’?
‘Werkfit’ kan uit een aantal stappen bestaan:

 • Het weer verkrijgen van regie over eigen leven
 • Het verbeteren van uw mentale en fysieke conditie en weerbaarheid, zodat u in staat bent om (vrijwilligers)werk te doen.
 • De mogelijkheden van (vrijwilligers)werk in kaart brengen.
 • U doet vrijwilligerswerk dat bij u past, zodat u weer kunt wennen aan werk. Wij coachen u hierbij.

Deze stappen doet u in een individueel traject met uw coach. Ook de trainingen Aan het werk?!, Beweegprogramma: Vol in beweging en de Dynamo-groep (activiteitengroep) kunnen een deel zijn van het 'Werk Fit' traject.

Samen met u stellen we een plan op waarin we beschrijven welke stappen u wilt nemen om ‘Werkfit’ te worden.

Re-integratie 1e spoor en 2e spoor

Uw werkgever krijgt bij langdurige ziekte te maken met de wet verbeterde poortwachter. Deze wet bepaalt wat de werkgever moet doen om u weer aan het werk te krijgen. In eerste instantie kijkt de werkgever samen met u naar uw eigen functie of een andere functie binnen het bedrijf (spoor 1). Wanneer dat niet lukt kijkt de werkgever met u of een functie buiten het bedrijf is te realiseren. Uw werkgever kan hiervoor een gespecialiseerd bedrijf zoals Bureau Volzin inhuren.

Wat doet Bureau Volzin bij re-integratie trajecten?
Wij hebben een praktische aanpak en bepalen samen met u hoe het traject moet verlopen. Bureau Volzin weet dat een re-integratietraject veel van u vraagt, onzekerheid over de toekomst, een andere werkomgeving en mogelijk heeft u te maken met fysieke, psychische of emotionele beperkingen.

Bij terugkeer naar een functie binnen het huidige bedrijf zorgen we dat eventuele belemmeringen verdwijnen en dat u werk krijgt dat binnen uw mogelijkheden ligt.
Bij re-integratie naar een functie buiten het bedrijf kijken we naar uw mogelijkheden en bereiden we u voor op een nieuwe functie.

Het outplacementtraject kan, afhankelijk van uw vraag de volgende fasen bevatten:
• Acceptatie en regie
U komt los van uw werkgever, accepteert de ontstane situatie en neemt de regie over loopbaan weer in handen.
• Assessment; persoonlijk profiel en beroepsprofiel
U heeft inzicht in interesses, mogelijkheden en mogelijke functies/organisaties.
• Arbeidsmarkt benadering
U maakt een aansprekend CV en LinkedIn profiel, leert netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren.
Gemiddeld heeft u één keer in de twee weken een gesprek met de coach. Hierin worden de doelen besproken en de acties die u heeft gedaan om de doelen te realiseren. Mede door de persoonlijke aanpak is het tevredenheidspercentage van spoor 1 en spoor 2 trajecten hoog.

Naar Werk voor UWV-cliënten

Een ‘Naar werk’ traject is een re-integratietraject waarin Bureau VolZin u 6 tot 9 maanden begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij uw wensen en mogelijkheden.

Het ‘Naar Werk”-traject bestaat uit: sollicitatietraining, leren netwerken en het samen zoeken naar vacatures.

Waarom Bureau VolZin?

 • Bureau VolZin heeft veel ervaring met re-integratietrajecten en weet waar de cliënt behoefte aan heeft
 • Bureau VolZin heeft een groot netwerk waardoor we vaak vacatures vinden die bij u passen
 • Iedere cliënt vraagt een eigen aanpak. Bureau VolZin levert maatwerk voor iedere cliënt.

Als de stap naar betaald werk nog te groot is, kan u ook vragen om het traject: ‘Werkfit maken’.

Assessment

Bij het arbeidsassessment worden de mogelijkheden, wensen, fysieke en/of psychische belemmeringen en noodzakelijke arbeidsomstandigheden van de werkzoekende in kaart gebracht. Dit in relatie tot de arbeidsmarkt. Eindresultaat: een assessmentrapportage met advies over de mogelijkheden tot re-integratie of anderszins.

Vacaturebemiddeling

Doel: Het realiseren van een passende betaalde baan. De cliënt wordt intensief begeleid bij het zoeken van vacatures, schrijven van een krachtig cv en sollicitatiebrieven en voeren van netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken. Bureau VolZin neemt een actieve rol aannemen bij het zoeken van werk.

Jobcoaching

Doel: het behouden van werk en het vergroten van mogelijkheden. Tijdens de jobcoaching wordt gewerkt aan persoonlijke werkgerelateerde doelstellingen.

Bureau Volzin zorgt dat u op een goede manier de werkzaamheden uitvoert die bij het werk horen. Dit kan zijn bij de start van een nieuwe baan of wanneer blijkt dat u moeite heeft om te voldoen aan de eisen die de functie aan u stelt. Onze coaches maken een plan dat is afgestemd op de wensen van u en de werkgever en wij begeleiden u op de werkvloer. Aan het einde van het programma kan u het werk zelfstandig uitvoeren en is de jobcoach bereikbaar wanneer een probleem ontstaat.

Wanneer krijg ik jobcoaching?
Jobcoaching is voor iedere werknemer die problemen ondervindt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Coachingsvragen komen in alle lagen van een organisatie voor, medewerkers, managers en ondernemers. Bureau Volzin levert maatwerk en past het plan aan op de vraag van de cliënt.

Wat doet een jobcoach van Bureau Volzin?
Wij maken samen met u een plan en begeleiden u op de werkvloer.
Afhankelijk van uw situatie kijken we bijvoorbeeld naar:

 • het vergroten van uw mogelijkheden op het werk
 • leren omgaan met collega’s
 • het verdelen van uw energie

Werkplekaanpassing / werkplekadvisering / ergonomie

Om overbelasting te voorkomen en ziekteverzuim te beperken zijn een goed ingerichte (thuis)werkplek en werkomgeving nodig. Onze Specialisten Werk & Gezondheid begrijpen dat. Aan de hand van door TNO ontwikkelde instrumenten en ons eigen ‘Bewust aan het werk’-model gaan we observeren, analyseren, instrueren en adviseren. Dat doen we samen met een werknemer of meerdere werknemers op de eigen werkplek.

Wat kan Bureau VolZin betekenen?
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Werkplekadvies en -instructie ‘on the job’ aan één of meerdere medewerkers (afgestemd per afdeling of type werk)
 • Werkplekadvies en -instructie aan thuiswerkers en werknemers die veel onderweg zijn.
 • Interactieve groepstraining en voorlichting aan alle medewerkers gericht op ergonomie en gedrag.

Outplacement

Outplacement is het begeleiden van ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers bij het vinden van nieuw werk.
Vaak is outplacement een onderdeel van een sociaal plan dat de werkgever opstelt bij een reorganisatie. Maar ook bij een onoplosbaar arbeidsconflict of een vastgelopen carrière kan u kiezen voor outplacement bij Bureau Volzin.

Doel outplacement
Aan het einde van het traject weet u welk type organisatie welke functies bij u passen en heeft u een vitaal en realistisch beroepsperspectief. Ook heeft u de vaardigheden om zelfstandig een nieuwe functie te krijgen.

Hoe ziet outplacement er uit?
Het outplacementtraject kan, afhankelijk van uw vraag de volgende fasen bevatten:
• Acceptatie en regie
U komt los van uw werkgever, accepteert de ontstane situatie en neemt de regie over loopbaan weer in handen.
• Assessment; persoonlijk profiel en beroepsprofiel
U heeft inzicht in interesses, mogelijkheden en mogelijke functies/organisaties.
• Arbeidsmarkt benadering
U maakt een aansprekend CV en LinkedIn profiel, leert netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren.
Gemiddeld heeft u één keer in de twee weken een gesprek met de coach. Hierin worden de doelen besproken en de acties die u heeft gedaan om de doelen te realiseren.

Duurzame Inzetbaarheid

Als werkgever wilt u dat uw werknemers gezond en gemotiveerd blijven en werknemers willen dat zelf ook. Bij Bureau VolZin geloven we dat er meer werkplezier, minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit is, als u daar samen werk van maakt. We helpen u graag op weg naar duurzame inzetbaarheid.
Bij bieden interventies als: Duurzaam Inzetbaarheids Analyse, loopbaanbegeleiding, coaching, groepsanalyse, Huis van werkvermogen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met fysieke beperkingen

Bureau VolZin is een gespecialiseerd bedrijf met ruime ervaring in het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidshandicap. Zo begeleidt Bureau VolZin (desgewenst i.s.m. Erasmus MC, Rijndam revalidatiecentrum, Reade Revalidatie en Reumatologie en andere revalidatiecentra) (jong)volwassenen met een lichamelijke chronische aandoening bij het vinden en behouden van passend werk. Grote bedrijven weten hun weg naar Bureau VolZin te vinden voor hun medewerkers die vanwege fysieke klachten vastlopen op hun werk.
Wij begeleiden mensen die door verschillende bedrijven en instanties aangemeld worden.

De ervaring met deze specifieke klantengroep heeft Bureau VolZin door het
ervaren team van (job)coaches. Zo bestaat het team onder andere uit coaches met als achtergrond: ergotherapie en fysiotherapie

Personen met burn-out/overspannen

Bureau VolZin begeleidt mensen die als gevolg van burnout uit het arbeidsproces zijn geraakt. Hierbij werkt VolZin indien wenselijk graag samen met eventuele behandelaars.
Grote bedrijven weten hun weg naar Bureau VolZin te vinden voor hun medewerkers die met deze klachten vastlopen op hun werk.

De ervaring met deze specifieke klantengroep heeft Bureau VolZin door het
ervaren team van (job)coaches. Zo bestaat het team onder andere uit coaches met als achtergrond: ergotherapie, maatschappelijk werk en sociaal pedagogische hulpverlening. Onze coaches hebben aanvullende scholing gevolgd rondom stress en burnout.

Personen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Bureau VolZin is een gespecialiseerd bedrijf met ruime ervaring in het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidshandicap. Zo begeleidt Bureau VolZin (desgewenst i.s.m. Erasmus MC, Rijndam revalidatiecentrum, Reade Revalidatie en Reumatologie en andere revalidatiecentra) (jong)volwassenen met hersenletsel bij het vinden en behouden van passend werk. Grote bedrijven weten hun weg naar Bureau VolZin te vinden voor hun medewerkers die vanwege fysieke en cognitieve klachten vastlopen op hun werk.
Wij begeleiden mensen die door verschillende bedrijven en instanties aangemeld worden.

De ervaring met deze specifieke klantengroep heeft Bureau VolZin door het
ervaren team van (job)coaches. Zo bestaat het team onder andere uit coaches met als achtergrond: ergotherapie en fysiotherapie, met aanvullende scholing op het gebied van cognitieve revalidatie.

Personen met psychische/psychiatrische beperkingen

Bureau VolZin is een gespecialiseerd bedrijf met ruime ervaring in het re-integreren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidshandicap. Zo begeleidt Bureau VolZin mensen die als gevolg van psychische klachten of psychiatrische aandoeningen uit het arbeidsproces zijn geraakt. Hierbij werkt VolZin indien wenselijk graag samen met diverse GGZ-instellingen.
Bedrijven weten hun weg naar Bureau VolZin te vinden voor hun medewerkers die met psychische en /of psychiatrische klachten vastlopen op hun werk.

De ervaring met deze specifieke klantengroep heeft Bureau VolZin door het
ervaren team van (job)coaches. Zo bestaat het team onder andere uit coaches met als achtergrond: ergotherapie, maatschappelijk werk en sociaal pedagogische hulpverlening

Jongeren (< 23 jaar)

Bureau VolZin is een landelijk coaching- en re-integratiebedrijf met ruime ervaring in het begeleiden van (jong)volwassenen met een lichamelijke chronische aandoening bij het vinden en behouden van passend werk. Ook re-integreert ze (jong)volwassenen die als gevolg van psychische klachten of psychiatrische aandoeningen uit het arbeidsproces zijn geraakt.
Voor jongeren met een lichamelijke aandoening werkt Bureau VolZin samen met Rijndam Revalidatiecentrum. Deze groep jongeren kunnen naast het individuele re-integratietraject ook deelnemen aan de training: Aan het Werk?!
Vooral het UWV en gemeenten meldt jongeren aan bij Bureau VolZin voor re-integratie, activering en jobcoaching. Vaak weten deze jongeren ook de weg naar VolZin te vinden via doorverwijzingen uit de verschillende revalidatiecentra.

Post-COVID

De ervaring met deze specifieke klantengroep heeft Bureau VolZin door het ervaren team van (job)coaches. Zo bestaat het team onder andere uit coaches met als achtergrond: ergotherapie en toegepaste psychologie, met aanvullende scholing op het gebied van cognitieve revalidatie. Klachten die voorkomen bij Post-COVID zijn terug te zien bij ook andere doelgroepen waar Bureau VolZin veel ervaring mee heeft. Veel mensen Post-COVID weten de weg naar Bureau VolZin te vinden.

Contact

Vestigingen

Noordsingel 113, 3035 EM ROTTERDAM (route)
Natascha Schaardenburgh
088- 266 99 00
natascha@bureauvolzin.nl

Willem de Zwijgerlaan 350, 1055 RD Amsterdam (route)
Mark Kastelein
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Sir Winston Churchilllaan 299, 2288 DC Rijswijk (route)
Natascha van Schaardenburgh
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht (route)
Natascha Schaardenburgh
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Pompoenweg 9, 2321 DK Leiden (route)
Natascha Schaardenburgh
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Van der Kaaijstraat 64, 1815 VM Alkmaar (route)
Natascha Schaardenburgh
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Markerkant 13 10, 1314 AN Almere (route)
Natascha Schaardenburgh
088- 266 99 00
contact@bureauvolzin.nl

Boerhaavelaan 40, 2713HX Zoetermeer (route)
Natascha van Schaardenburgh
088-2669900
contact@bureauvolzin.nl

Leidse Schouw 2 , 2408 AE Alphen aan en Rijn (route)
Natascha van Schaardenburgh
088-2669900
contact@bureauvolzin.nl

Visserdijk Beneden 70, 3319 GW Dordrecht (route)
Natascha van Schaardenburgh
088-2669900
contact@bureauvolzin.nl

noord-Brabantlaan 303, 5657 GB Eindhoven (route)
Natascha van Schaardenburgh
088-2669900
contact@bureauvolzin.nl

Oosthaven 12, 2801 PB Gouda (route)
Natascha van Schaardenburgh
088-2669900
contact@bureauvolzin.nl

Internetadres: http://www.bureauvolzin.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 12
Oprichtingsjaar: 2005

6895