Samen werken aan
duurzame participatie

Career & Kids B.V.

Career & Kids adviseert organisaties en coacht werkende ouders op het vlak van een gezonde werk-prive balans. Het is geaccepteerd dat mensen werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen...
meer...

Career & Kids adviseert organisaties en coacht werkende ouders op het vlak van een gezonde werk-prive balans. Het is geaccepteerd dat mensen werk en gezin combineren. Tegelijk zien we dat de overheid zich terugtrekt om dit goed te faciliteren. Ouders worstelen hoe ze alle ballen in de lucht kunnen houden en het toegeven dat dit niet altijd lukt is een vaak taboe. Dit zorgt voor ongezonde werkstress en te hoge werk-en prive druk. Waardoor mensen minder productief zijn, ziek worden of noodgedwongen stoppen (geheel of gedeeltelijk) met werken.

Ieder mens moet de mogelijkheid hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven, ook in de spitsuurfase. Career & Kids coacht en traint werkende ouders, zodat zij met veel plezier en zo weinig mogelijk stress werk en gezin kunnen combineren, letterlijk: Hoe houd je als werkende ouder alle ballen in de lucht?
One Life just Live it!.

Onderscheid met andere organisaties

Wij geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en zijn leven (in alle levensfases)!
Wilt u leren balanceren tussen werk & prive of wilt u meer genieten van uw werk & leven?

We werken hybride door heel Nederland met een team van 35 coaches, we kunnen ook aan huis bezoeken of welke locatie u prefereert!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-02-202420-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Career & Kids B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Career & Kids B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Career & Kids B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-02-202420-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,9178,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-27,7
Outplacement-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6798,2
Sociale activering en participatie8,6398,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
14 163447%
20 124030%
3 113333%
6 103231%
33 101953%
30 81650%
27 82829%
22 61932%
16 51145%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Career & Kids B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

Career & Kids is gespecialiseerd in de begeleiding bij (dreigend) ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door psychische klachten, specifiek voor de doelgroep vrouwen die werk en gezin combineren. Niet alleen overbelasting op het werk, maar ook privé-omstandigheden van de medewerkster kunnen oorzaken zijn van disfunctioneren of ziekte.

Assessment

Career & Kids werkt met de internationaal erkende tests van LDC op het gebied van persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, motivatoren, stressoren en competenties. Tevens werken we met de internatioanle WorkLifeIndicator en maken we gebruik van de WerkPriv� Cultuur meter en ecoaching van gezondeboel

workshop "werk en gezin optimaal combineren"

Tijdens deze workshop maken vrouwen en mannen kennis met de werkmethode van Career & Kids. Zo krijgt men inzicht in zijn eigen valkuilen (waar loopt men altijd tegen aan), maar ook de werksituatie (wat kan er veranderd worden), de thuissituatie (wat kan er beter, welke taken kan men delegeren etc.) en de samenhang hiertussen. Om vervolgens met behulp hiervan de kansen en bedreigingen (zowel persoonlijk als zakelijk) in kaart te brengen en deze verder te benutten of om te buigen. Tegelijkertijd krijgt men inzicht, maar ook praktische tips, hoe men de werksituatie en de thuissituatie kan optimaliseren.

Outplacement

Aangezien Career & Kids mn werkende moeders (en steeds meer vaders) begeleidt die veelal op zoek zijn naar een nieuwe uitdagende parttime functie, is in het gehele traject veel aandacht voor de combinatie werk en zorg en ook parttime mogelijkheden (o.a. mbv onze eigen parttime vacature site); een concreet en resultaatgericht outplacement traject, zodat u weer met plezier naar uw (nieuwe) werk gaat en fluitend thuiskomt.

Trainingen stressmanagement

Workshop Minder Multitasken en meer MonoTasken
Druk druk druk: Sinds 1950 zijn we 50% sneller gaan praten, slapen we een half uur minder, lopen we 10% sneller en zijn we 24/7 bereikbaar. we zijn constant aan het MultiTasken. In diverse onderzoeken is aangetoond dat MultiTasken niet werkt en zelfs contraproductief is. De productiviteit van individuele medewerkers vermindert met ongeveer 25% door het gelijktijdig uitvoeren van verschillende taken. Organisaties die hun productiviteit zouden willen verhogen moeten MultiTasken op organisatieniveau oppakken. Tijdens de workshop wordt aandacht geschonken aan het verminderen op organisatieniveau van het Multitasken, plus het veranderen van individueel gedrag.
Zaken die aan de orde komen zijn oa synchoniseren van prioriteiten, focussen op één taak tegelijk en deze taak afronden zonder interrupties, waarom MultiTasken niet werkt, wat is MonoTasken en hoe doe je MonoTasken. Deze workshop duurt 1 dagdeel.
Lees ook ons blog over Monotasken http://blog.careerandlive.nl/2012/09/30/monotasken-is-meer-dan-een-hype-het-is-echt-pure-noodzaak/

De workshop zal worden aangevuld worden met filmpjes, leesmateriaal op een leestafel en bestaan uit afwisselende werkvormen . De prijs voor deze workshop is afhankelijk van de duur, een lunchlezing (0,5 dagdeel) of tot hele dag:
€ 750,00 per dagdeel exclusief BTW, inclusief een uitgebreide werkmap.

Trainingen verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Workshop Worklife Choices voor managers: Betere resultaten voor de organisatie en wellbeing van de medewerkers door aandacht voor stress, werkprivé issues en resilience
Vanuit de traditionele werk privé balans gedachte naar Work Life Choices: erkennen, herkennen en actie ondernemen, gebaseerd op het model van Prochaska en DiClemente en het Vier Ballen Verander Model. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de tijd, worden de onderwerpen verder uitgediept. De workshop is altijd interactief, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en is geen saaie lezing. Deze workshop wordt uitsluitend incompany verzorgd, variërend van lunchlezing tot een workshop van 2 dagdelen.
• Wat is werk privé balans & wat betekent het?
• Anders denken van werk privé balans naar Work Life Choices!
• Waarom is het belangrijk?
• Resilience!
• Positieve psycholgie en output
• Welke impact het heeft op medewerkers?
• Vitaliteit, stress en burnout!
• Wat is technostress & wat betekent 24/7 bereikbaar zijn!
• Minder doen, maar effectiever werken!
• Wat levert het de organisatie op door hier meer en gerichter aandacht aan te besteden aan Work Life Choices
• De verschillende generaties: Baby Boomers, X, Y en Z
• Welke impact heeft de bedrijfscultuur op Work Lie Choices?
• Concrete tools om morgen gelijk aan de slag te gaan
Lees ook ons blog over Work Life Choices http://blog.careerandkids.nl/2013/01/07/werk-prive-balans-is-de-trend-voor-2013/
De workshop zal worden aangevuld worden met filmpjes, leesmateriaal op een leestafel en bestaan uit afwisselende werkvormen . De prijs voor deze workshop is afhankelijk van de duur, een lunchlezing (0,5 dagdeel) of tot hele dag:
€ 750,00 per dagdeel exclusief BTW, inclusief een uitgebreide werkmap.

Preventie ziekteverzuim

Maternity Coaching voor medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan. Het primaire doel van de coaching is "het creëren van een optimale balans tussen werk, gezinsleven en eigen persoonlijke ontwikkeling". Het traject zal bestaan uit 1 intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt een persoonlijk trajectplan opgesteld, waarin de concrete activiteiten worden beschreven die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling(en). Het traject zal vervolgens bestaan uit 3 gesprekken van 1,5 uur en gebaseerd zijn op het model van Belasting-Belastbaarheid. De coaching vindt plaats tijdens het zwangerschapsverlof en de gesprekken vinden plaats bij de cliënte aan huis.

Lees ook ons blog over werk prive balans http://blog.careerandkids.nl/2014/01/27/aan-het-werk-na-zwangerschapsverlof-een-roze-wolk-of-een-zwart-gat/

E coaching

e-coaching
I.s.m. Gezondeboel bieden we meer dan 50 programma's aan oa. Stress reductie, meer balans, beter time management, positief opvoeden en nog veel meer. Deze programma's zijn onderdeel van onze aanpak.

Reïntegratieadvies

Individuele re-integratie 1e of 2de spoor traject Als een werknemer na een periode van ziekte moet re-integreren, is terugkeer naar de oude functie soms niet mogelijk. Als er elders binnen uw bedrijf ook geen passende plek voor hem/haar is, moet u hem/haar begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Career & Kids kan daarbij helpen met concreet en resultaatgericht loopbaanadvies, zowel voor het eerste als voor het tweede spoor. Wij begeleiden bij het vinden van een echt passende baan, die aansluit bij de loopbaanwensen en de privé-situatie van uw werknemer. Lees ook ons blog over Reintegratie http://blog.careerandkids.nl/2012/09/10/van-weerloosheid-naar-het-heft-in-eigen-hand-turning-fear-into-fuel/

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

mensen die werk en prive combineren

Gaat het om Work Life Balance in 2013 of dekt Work Life Choices de lading veel beter. Wij zijn van mening van wel. Het dekt de lading veel beter, je hebt altijd een keuze hoe je je leven inricht, in welke periode dan ook. Of je nu 20, 30, 40, 50 of 60 bent. En die gedachte geeft energie. Niet moeten, maar Kiezen.

Personen met ziekten ten gevolge van zwangerschap

Career & Kids werkt specifiek voor vrouwen die ziek zijn geworden ten gevolge van zwangerschap, door welke oorzaak dan ook of tijdens de zwangerschap, maternity coaching.

vrouwen en mannen die op dit moment geen baan hebben en baan gaan combineren met gezin

Werk en gezin combineren vergt een speciale aanpak. Wij kijken naar de persoonlijkheid, de thuis- en (toekomstige) werksituatie, vanuit WW , of WAO-situatie of de bijstand.

Alleenstaande moeders en/of vaders

Werk en gezin combineren voor vooral alleenstaande moeders eist kennis, ervaring en een goede begeleiding.

Organisatie advies

Wij adviseren organisaties & coacht mensen op het gebied van thuiswerken/hybride werken, werkdruk, werkstress en werk privé management. One Life just Live it!
De transitie van thuiswerken naar hybride werken, hoe gaan we dat samen vormgeven, werkgevers en werknemers?

Met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress zijn werknemers en organisaties productiever, creatiever en werken ze beter samen. Een organisatie met mensen met de juiste focus, goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress in een inspirerende omgeving zorgt voor succes en duurzaamheid in leven en werken. Mensen vormen immers de kern van de organisatie. Onze professionele aanpak is inspirerend, enthousiasmerend en gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Ieder mens moet de mogelijkheid

Contact

Vestigingen

Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht (route)
Steven Tolsma
085-0660945
s.tolsma@careerandkids.nl

heel Nederland - we werken hybride en komen ook aan huis, 3511ED Utrecht (route)
Steven Tolsma
085-0660945
info@careerandkids.nl

Internetadres: http://www.careerandkids.nl

Aantal werknemers: 35
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2003

1140