Samen werken aan
duurzame participatie

Change Creators B.V.

ChangeCreators is opgericht door Nanya Radema en Jacqueline Kruunenberg en voert sinds 2005 trajecten uit voor verschillende opdrachtgevers (werkgevers, verzekeraars, UWV, particulieren en gemeentes). Hierbij kan gedacht worden aan loopbaan- en (job)coachingstrajecten, maar ook aan outplacement...
meer...

ChangeCreators is opgericht door Nanya Radema en Jacqueline Kruunenberg en voert sinds 2005 trajecten uit voor verschillende opdrachtgevers (werkgevers, verzekeraars, UWV, particulieren en gemeentes). Hierbij kan gedacht worden aan loopbaan- en (job)coachingstrajecten, maar ook aan outplacement-, spoor 2 en re-integratietrajecten en aan trainingen.

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en wij begeleiden kandidaten naar optimaal functioneren in hun functie of in de doorstroom naar een passende (nieuwe) werkkring. Hierbij hebben wij de overtuiging dat er voor iedereen een duurzame werkplek te vinden is, waar je met plezier kunt werken en waar je tot je recht komt.

Re-integratiebureau ChangeCreators heeft locaties in heel Nederland en onze adviseurs zijn dus altijd dichtbij.

Onderscheid met andere organisaties

De intensieve en persoonlijke begeleiding van ChangeCreators prikkelt kandidaten om op een andere manier naar zichzelf, naar hun omgeving en naar vraagstukken op het gebied van werk te kijken. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met een gezonde dosis realiteitszin, zorgen ervoor dat nieuwe ervaringen steeds verbonden kunnen worden met de praktijk van alledag.

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Verzekeraar

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Change Creators B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Change Creators B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Change Creators B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Jobcoaching-58,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,088,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,9458,2
Sociale activering en participatie8,3198,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,04--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
12 163152%
14 102737%
15 81844%
22 82236%
13 61638%
23 61346%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Change Creators B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Tijdens een Outplacementtraject krijgt de kandidaat directe, individuele begeleiding van een professionele outplacementconsulent en wordt hij / zij middels maatwerk op zo kort mogelijk termijn begeleid naar een nieuwe en passende (externe) werkkring.

Daarbij gaat de outplacementconsulent veel verder dan gangbaar is in het outplacementgebied. Naast individuele begeleiding speelt de consulent een actieve rol in de benadering van werkgevers, schakelt hij/zij zijn/haar netwerk in en biedt hij/zij ondersteuning bij het aanvaarden van een nieuwe werkplek. Verder wordt er tijdens het traject actief gewerkt aan het verder professionaliseren en verdiepen van de communicatie-, presentatie- en sollicitatievaardigheden.

Spoor 2 traject

Indien een medewerker is uitgevallen in zijn of haar functie en er binnen de organisatie geen passende mogelijkheden meer zijn, kan ChangeCreators ingezet worden om samen met de medewerker op zoek te gaan naar een nieuwe externe werkkring. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de voorwaarden die een medewerker, gezien zijn of haar beperkingen (lichamelijk of psychisch) nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

De medewerker krijgt directe, individuele begeleiding van een professionele loopbaan- en re-integratieadviseur. Verder zal het traject toegesneden worden op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Dit zodat de medewerker middels maatwerk begeleid kan worden naar een nieuwe en passende werkkring. Naast individuele begeleiding speelt de adviseur een actieve rol in de benadering van werkgevers, wordt het netwerk van ChangeCreators ingeschakeld en wordt er ondersteuning geboden bij het aanvaarden van een nieuwe werkplek.

Loopbaanadvies / onderzoek

Tijdens het loopbaanonderzoek wordt onderzocht welke wensen en mogelijkheden een kandidaat heeft op het gebied van werk. Welke beroepen sluiten bij zijn of haar interesses aan, welke mogelijkheden heeft hij/zij (gezien vooropleiding, werkervaring, evt. beperkingen en vaardigheden) en in welke beroepsrichting maakt hij/zij het meeste kans op de huidige arbeidsmarkt? Daarnaast zal er samen met hem/haar gekeken worden, naar welke werkomstandigheden hem/haar het meest aanspreken en welke werkcultuur het beste bij hem/haar aansluit.

Beroepskeuzeonderzoek

ChangeCreators biedt speciaal voor scholieren, studenten en starters een beroepskeuzeonderzoek waarin wordt gekeken naar kwaliteiten en competenties. Kennis over kwaliteiten en competenties geeft meer inzicht in welke opleiding of baan passend is en maakt dat er goede keuzes kunnen worden gemaakt voor nu en in een verdere loopbaan. Tijdens het beroepskeuzeonderzoek worden wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten, successen en motivatie duidelijk in beeld gebracht. Het resultaat is een richting waarin de scholier zijn of haar nieuwe werkkring of toekomst kan zoeken. Het resultaat is een uitgebreide rapportage met de samenvatting en de conclusies van het beroepskeuzeonderzoek. Ook wordt er een actieplan ten aanzien van de toekomst opgesteld en worden de voorwaarden omschreven waaraan een profiel, opleiding of baan moet voldoen om goed te kunnen functioneren.

Coaching

In ieder beroep doen zich situaties voor, waarbij individueel advies of ondersteuning nodig is. ChangeCreators stelt zich tot doel medewerkers en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij te dragen aan hun huidige en toekomstige vitaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan coaching op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, het aangeven van grenzen, het inpassen van werk in het dagelijkse leven of motivatie. Coaching kan ook een onderdeel zijn van een IRO of een outplacementtraject.

Jobcoaching

Wanneer de kandidaat een passende werkomgeving heeft gevonden, kan de jobcoach persoonlijke ondersteuning bieden om de slagingskans te vergroten en de werkplek te behouden. De jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleid en stuurt bij waar nodig. Verder kan de jobcoach de werkgever indien nodig voorlichten, over de voorwaarden die gecreerd moeten worden en de kandidaat begeleiden in zijn sociale en communicatieve vaardigheden, in het bespreekbaar maken van problemen en in het behouden van overzicht.

Re-integratietrajecten

ChangeCreators voert voor het UWV verschillende soorten opdrachten uit. Zowel producten uit het inkoopkader, als Wajong en IRO trajecten. Daarnaast bieden wij Persoonlijke Ondersteuning aan en hebben wij de afgelopen jaren, vanuit de aanbestedingen, in verschillende regio's gunningen gekregen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Vooral door een vertrouwelijk klankbord en een actieve speigel te bieden, helpt ChangeCreators kandidaten om hun handelen te organiseren en te doen wat nodig is. De begeleiding (zowel individueel als in groepsverband) is o.a. gericht op:

  • Het onderhouden van netwerken en het ontwikkelen van nieuwe netwerken
  • Het effectief inzetten van de eigen communicatie en presentatiestijl
  • Het schrijven van creatieve sollicitatieberieven en het voorbereiden van gesprekken
  • Het evalueren van gevoerde sollicitatie- en netwerkgesprekken
  • Het verdiepen en versterken van de motivatie
  • Het uitzetten van doelen en ze realiseren binnen de vastgestelde termijn

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Psychische beperkingen

ChangeCreators heeft ervaring met de re-integratie van mensen met hele verschillende kansen, belemmeringen en beperkingen. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met bipolaire stoornissen, borderline, een aandachtstekortstoornis (ADD, ADHD) of aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (b.v. PDD-NOS, Asperger). Het begeleiden van mensen met psychische beperkingen naar werk een op de werkplek, vraagt specifieke kennis en vaardigheden van een adviseur. Sinds 2005 heeft ChangeCreators adviseurs met deze specifieke know-how aan haar verbonden. Al onze adviseurs hebben ruim ervaring opgedaan in de omgang met mensen met een psychische beperking. Zowel op het gebied van loopbaanadvies, als in de toeleiding naar arbeid en de coaching op de werkplek. De adviseurs zijn in staat om voorwaarden in kaart te brengen waaronder iemand goed kan functioneren en deze te creëren op een een werkplek. Dit zodat de werkplek in de toekomst ook behouden kan worden.

Hoger opgeleiden (HBO/academisch)

ChangeCreators heeft ruime ervaring in het begeleiden en bemiddelen van kandidaten met een HBO of universitaire opleiding. De kracht van ChangeCreators is dat er optimaal aangesloten wordt op de wensen en mogelijkheden van een kandidaat en dat er van daaruit gerichte acties stappen op de arbeidsmarkt worden gezet. Hierbij blijkt steeds weer dat ChangeCreators een uitgebreid netwerk heeft, waarin kandidaten met een HBO of academische achtergrond gepromoot kunnen worden. Ook worden kandidaten door middel van trainingen en netwerkactiviteiten met elkaar in contact gebracht.

Lager opgeleiden

ChangeCreators wordt vaak gevraagd om lager opgeleiden te begeleiden bij het vinden van een nieuw werkplek. Dit kunnen werknemers zijn die na uitval niet meer terug kunnen naar hun eigen functie (spoor 2 trajecten), maar ook mensen die in de WW, Wajong of WAO zitten. ChangeCreators heeft een praktische aanpak en is gespecialiseerd in het uitvoeren van loopbaantrajecten op maat. De instrumenten worden zorgvuldig uitgekozen bij de mogelijkheden van een kandidaat, er worden niet te grote stappen gezet en eventuele testen worden samen gemaakt. Vervolgens kan er, naar aanleiding van de resultaten en conclusies, actief bemiddeld worden. Hierbij maakt ChangeCreators optimaal gebruik van haar netwerk en worden kandidaten gepromoot bij potentiële werkgevers

Lichamelijke beperkingen

ChangeCreators krijgt vanuit veel verschillende sectoren (bouw, zorg, verzekeraars), trajecten voor werknemers met een lichamelijke beperking. Belangrijk is het dat zij, met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, een nieuwe en passende werkplek kunnen vinden. ChangeCreators heeft een netwerk met werkgevers die er voor open staan om mensen met een beperking een kans te geven. Daarnaast hebben wij verschillende therapeuten in ons netwerk (fysio, ergo), die mee kunnen denken over mogelijke aanpassingen en hebben wij ervaring met het inzetten van eventuele subsidiemogelijkheden

50 plussers

ChangeCreators heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het begeleiden en bemiddelen van 50 plussers. Een deel van het succes van de re-integratie van 50 plussers schuilt in de tijd en aandacht die wordt gestoken in empowerment: het ondersteunen van de kandidaat bij het verwerken van zijn of haar werkloosheid en bij zijn of haar hernieuwde oriëntatie op de arbeidsmarkt. Netwerken is de sleutel tot het succesvol plaatsen van 50 plussers. ChangeCreators is hiervan overtuigd! Vandaar dat hier ook in het individuele traject veel aandacht aan wordt besteed (het via via creëren van kansen). Zowel het netwerk van ChangeCreators als dat van de kandidaat wordt hiervoor ingezet en potentiële werkgevers worden actief benaderd om deuren te openen. Het is belangrijk dat 50 plussers vertrouwen krijgen in wat zij qua ervaring te bieden hebben en dat ze dit ook uit gaan stralen in gesprekken. Hier werken we samen met de kandidaat aan!

Contact

Vestigingen

Koninginneweg 99, 1211 AP HILVERSUM (route)
Nanya Radema
035-6215932
nanya.radema@changecreators.nl

Internetadres: http://www.changecreators.nl

Aantal werknemers: 34
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

6391