Samen werken aan
duurzame participatie

Coaching en Advisering B.V.

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk.
Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Ons doel is om mensen werkfit te maken: klaar voor de arbeidsmarkt, zodat ze duurzaam de dingen kunnen doen waar ze positieve energie van krijgen. Dat is...
meer...

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk.
Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Ons doel is om mensen werkfit te maken: klaar voor de arbeidsmarkt, zodat ze duurzaam de dingen kunnen doen waar ze positieve energie van krijgen. Dat is waar wij energie van krijgen.

U kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek aangaan met één van de medewerkers van Coaching en Advisering. Wij helpen u, en besteden aandacht aan uw persoonlijke wensen en ideeën.
Samen met u maken wij een plan van aanpak.

Coaching en Advisering heeft een groot netwerk, goede contacten met het UWV, ARBO diensten, en werkgevers in uw regio.

Coaching en Advisering is door Blik op werk beloond met de maximale 4 sterren

Onderscheid met andere organisaties

Klanttevredenheid en resultaat vinden wij erg belangrijk. Wij begeleiden onze klanten 1 op 1.
Wij hebben ruime kennis in huis om onze klanten en opdrachtgever te voorzien van de juiste informatie.

Wij zijn trots op het behalen van de maximaal haalbare 4 sterren bij "Blik op Werk" en onze hoge gemiddelde tevredenheidscijfers van onze klanten en opdrachtgevers.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-03-202406-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Coaching en Advisering B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Coaching en Advisering B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Coaching en Advisering B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-03-202406-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,647,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-118,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7398,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021 verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,07--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
32 215737%
33 154137%
31 71258%
35 51631%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 3 march 2023 tot 1 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Coaching en Advisering B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie - Reintegratie

-Re-integratie spoor 2

Intake gesprek
– Maken/bespreken plan van aanpak

 • Beroepen orientatie
 • Competentietest
 • Bereoepskeuzetest
 • Arbeidsmarktverkenning
 • Sollicitatiebegeleiding/training
 • Jobhunting
 • Klankborden/Intervisie/coachingsgesprekken:
 • Nazorg
 • Individuele begeleiding
 • Wia begeleiding
 • WVP proof

2e spoor

Spoor 2 traject – Re-integratie 2e spoor

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan start u samen een de re-integratie zoals voorgeschreven in de Wet Verbetering Poortwachter in samenwerking met uw bedrijfsarts en/of arbodienst.

Indien het niet mogelijk blijkt om uw werknemer binnen uw bedrijf te laten re-integreren, ook niet in een andere functie, dan wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk buiten het bedrijf zoekt naar mogelijkheden.

Coaching en Advisering heeft expertise en mogelijkheden om u en uw werknemer te ondersteunen met het vinden van mogelijkheden voor uw werknemer buiten uw bedrijf (Spoor 2).

Coaching en Advisering verricht als dienstverlener veel opdrachten voor het UWV en heeft derhalve ook daar een groot netwerk.

Neem contact op met ons en wij helpen u en uw werknemer verder!

"Werkfit maken"

Samen met de arbeidsdeskundige of een andere specialist bij het UWV of de Gemeente bespreekt u wat er nodig is om u te begeleiden in het proces werkfit maken. Samen met de specialist bekijkt u welk re-integratiebedrijf het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeur.

U kunt met ons altijd vrijblijvend kennis maken. Het is belangrijk dat u een juist klik heeft met uw begeleider.
Na het kennismakingsgesprek kunt u een keuze maken.

"Naar Werk"

Samen met de arbeidsdeskundige of een andere specialist bij het UWV of de Gemeente bespreekt u wat er nodig is om u te begeleiden "naar werk". Samen met de specialist bekijkt u welk re-integratiebedrijf het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeur. U kunt met ons altijd vrijblijvend kennis maken. Het is belangrijk dat u een juiste klik heeft met uw begeleider. Na het kennismakingsgesprek kunt u aangeven met welk re-integratie bedrijf u veder wil.

Jobcoaching

Jobcoaching

Het UWV en de gemeenten schakelen ons in voor jobcoaching. Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en/of toekomstige werkgever. Het doel is beter worden in uw werk en functioneren zodat de kans op het behouden van de baan zo groot mogelijk is.

Om voor jobcoaching in aanmerking te komen moet er een dienstverband zijn (of een proefplaatsing) van minimaal 12 uur per week. Coaching en Advisering heeft van UWV een erkenning om jobcoachtrajecten te uit te voeren voor het UWV. Bij onze certificerende instelling Blik op Werk score wij landelijk gezien het hoogst op klanttevredenheid. De score van 9,4 hebben wij gekregen van de cliënten die wij hebben mogen begeleiden.

Coaching en Advisering heeft een groot netwerk en al meer dan 10 jaar ervaring met UWV-trajecten.

Aanmelden voor dit traject kan via je UWV-contactpersoon / gemeente contactpersoon of neem contact op met Coaching en Advisering.

Re-integratieactiviteiten eerste spoor

Begeleiden van werknemer met als doel in eigen werk, of in aangepast werk bij de eigen werkgever te hervatten.

* Deskundige begeleiding door een specialist/jobcoach
* Ruime kennis van wetgevig
* Wet Verbetering Poortwachter (WVP) proof
* Hoge tevredenheid bij werknemers en werkgevers

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking gesprek.

Verzuimbegeleiding conform Wet Verbetering Poortwachter

Begeleiden uw werknemer gedurende het verzuim of ter voorkoming van verzuim.

Volledige begeleiding conform eisen zoals vermeld in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

1 op 1 begeleiding,
zeer goede resultaten,
en een hoge tevredenheid bij werkgever en werknemer.

arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige stelt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (blijvende) beperkingen zijn. Het is belangrijk dat een werkgever tijdig kiest voor een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek. Hierdoor kan re-integratie spoor 1 of 2 op een zo adequaat mogelijke manier worden ingezet en voorkomt dat de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV. Zie www.uwv.nl

De arbeidsdeskundige is geregistreerd en gecertificeerd en heeft een uitgebreid netwerk. Is bekent met de procedures die UWV hanteert.

Testen

Diverse testen zijn mogelijk, waaronder de beroepskeuzetest en competentietest, IQ test, persoonlijkheidstest, schoolkeuzetest enz.

Intake
Test (kan vanuit thuis gemaakt worden)
Bespreken resultaten en vervolgstappen bepalen.

Vervolgbegeleiding is mogelijk

Outplacement

Bij onze dienstverlening maken we gebruik van de TMA persoonlijkheidsanalyse.

Daarnaast bieden we onderstaande instrumenten:

– Capaciteiten Analyses.

– Beroepsactiviteiten en Interesse Analyse.

– Feedback Analyses. (0° / 90° / 360° )

– Teamanalyse.

De analyses leveren een blauwdruk op van drijfveren, talenten, capaciteiten en voorkeuren van sollicitanten en medewerkers. De TMA Methode is een methode die door zowel profit als non-profit organisaties uit verschillende sectoren gebruikt wordt voor diverse doeleinden.

Vanuit deze basis gaan wij op zoek naar een passende baan op de arbeidsmarkt.

Casemanagement ihkv de Wet verbetering poortwachter

* conform wet verbetering poortwacht (WVP)
* samenwerking met ARBO dienst

3e spoor

Spoor 3 traject – Re-integratie 3e spoor

Als u Eigen Risico Drager (ERD) voor Ziektewet of WIA bent, en wilt u premiekosten besparen, dan kan het een Derde (3e) Spoortraject interessant zijn voor u.

Indien uw (voormalig) werknemer 2 jaar ziek is, volgt de WIA-beoordeling door UWV. Als er tijdens deze beoordeling sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, 35%-80% WIA-indicatie, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering. Als ERD-werkgever WIA blijft u dan verantwoordelijk voor de re-integratie van de (voormalig) werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar na de 1e ZW-dag.

Als ERD-werkgever voor de WIA, bent u in sommige situaties ook nog verantwoordelijk voor de kosten na ontslag, zoals daar zijn de kosten voor een re-integratietraject ingezet door UWV.

Coaching en Advisering kan u de mogelijkheid bieden om uw (voormalig) werknemers met een WGA of ZW-uitkering naar passend werk te ondersteunen, dit heet een 3e spoortraject.

Bel ons!!

1e spoor

Spoor 1 traject – Re-integratie 1e spoor

Wanneer een werknemer door ziekte of gebrek is uitgevallen voor zijn eigen functie, dient onderzocht te worden of en hoe de zieke werknemer weer aan de slag kan in het eigen bedrijf. Dat kan in dezelfde functie, maar ook in een functie die beter past bij zijn mogelijkheden en beperkingen.

Pas als duidelijk is dat terugkeer op welke functie dan ook in het eigen bedrijf geen reële optie is, komt een werkplek elders in beeld (spoor 1).

Het traject naar mogelijkheden om de werknemer terug te laten keren in eigen, ander of aangepast werk in eigen bedrijf wordt re-integratie 1e spoor genoemd.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft onder andere uitsluitsel over de vraag of terugkeer binnen het eigen bedrijf een reële optie is.

Coaching en Advisering heeft een groot netwerk en al meer dan 10 jaar ervaring met Spoor 1 trajecten.

Neem vrijblijvend contact op met ons.

werkfit

WERKFIT TRAJECT UWV

Coaching en Advisering is al meer dan 10 jaar succesvol in het begeleiden van mensen naar werk.

We richten ons op je mogelijkheden en creëren een positieve mind setting. Doel is om ervoor zorgen dat je weer klaar voor de arbeidsmarkt en weer duurzaam kunt meedoen!

Je krijgt een vaste ervaren coach, die je Individueel, 1 op 1 gaat begeleiding, persoonlijke aandacht, empowerment.

Afspraken kunnen plaats vinden op locatie(s) van Coaching en Advisering, maar ook bij u thuis.

Aanmelden voor dit traject kan via je UWV-contactpersoon.

Binnen het werkfit-traject gaan we samen aan de slag om je plaats op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te verbeteren. Aan de hand van jouw kwaliteiten gaan wij kijken waar je het best past.

Doel is om na het werkfit worden (soms al tijdens) een baan te vinden die je duurzaam kunt gaan uitvoeren. We luisteren goed naar je en kijken samen met je mee. Duidelijk en transparant dus!

We gaan zo snel mogelijk van start met begeleiden

Modulair UWV

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
Uw aanpak van de dienstverlening (korte omschrijving inhoud)

Een traject ‘bevorderen maatschappelijke deelname’ is altijd maatwerk. Bij een klikgesprek (kennismakingsgesprek) bespreken we samen wat je nodig hebt om weer maatschappelijk actief te worden en hoe met de nieuwe situatie om te gaan. Op basis daarvan bepalen we in overleg met het UWV hoe we jou het beste kunnen helpen.
Hierbij valt te denken aan:
• Helpen bij praktische problemen die belemmerend kunnen werken.
• Opbouwen van sociale netwerk.
• Leren aangeven van grenzen.
• Werken aan vertrouwen.
• Werken aan sociale vaardigheden.
• Oriënteren op sociale activiteiten.
• Begeleiden bij inzichtelijk krijgen vrijwilligers werk en helpen vinden van een geschikte plaats.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden

Vanaf 2006 zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van de volgende doelgroepen.

* Werknemer in loondienst bij een werkgever (spoor 1, spoor 2, verzuimbegeleiding)

* Werknemers vanuit een sociale verzekering uitkering. "werkfit"en "naar werk"

* Begeleiding werkgever op gebied van Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

* Begeleiden uitkeringsgerechtigde WIA/WAO/WW/ZW/WAJONG

* Jobcoaching (WAJONG)

* Verzuimpreventie

* Outplacement

* Werkgeversvraagstukken inzake sociale wetgeving

WAJONG

Samen met het UWV begeleiden wij WAJONG kandidaten op de werkplek en in de thuissituatie. Jobcoaching is een voorziening die wij inkopen bij het UWV of de Gemeente.
Gedurende het traject is ons streven dat u met 1 coach werkt, 1 vast aanspreekpunt waarop de werknemer en de werkgever altijd op terug kunnen vallen.
Doel is om iemand langdurig te plaatsen en zoveel als mogelijk in een functie te krijgen op een reguliere werkplek met het juiste loon.

Wij zijn er voor jou!

Kijk ook naar ons hoog tevredenheidscijfer bij jobcoaching. Dit tevredenheidscijfer hebben wij ontvangen van de onze Wajong kandidaten.

scholieren / studenten

Heb je moeite om de juiste (vervolg) opleiding te kiezen, neem dan contact op.
Aan de hand van een aantal testen en gesprekken zullen wij je helpen bij het bepalen van jou keuze.

Dit kan al vanaf € 95,00

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-cliënten / nieuwe instroom in WWB/WW

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) of personen met een Anw-uitkering

Contact

Vestigingen

maccallastraat 27, 5708 KS HELMOND (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Torenallee 24, 5617BD Eindhoven (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Oranje laan 300, 6043 GL Roermond (route)
Esther Kikkert
0651218758
info@coachingenadvisering.nl

Stationsplein 161, 5211BP Den Bosch (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Wycker Brugstraat 40 6221, 6221ED Maastricht (route)
Esther Kikkert
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Rijksweg Zuid 27, 6131 AL Sittard (route)
Esther Kikkert
06 5121 8758
info@coachingenadvisering.nl

Nijmeegseweg 90 5916PT Venlo 90, 5916PT Venlo (route)
Henk Roosen
06-29784211
henk@coachingenadvisering.nl

Heuvelpoort 300, 5038DT Tilburg (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Brederostraat 19, 6445 AN Brunsum (route)
Esther Kikkert
esther@coachingenadvisering.nl

parallelweg 168, 6001HM Weert (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Locatie in overleg, 6051BB Heerlen (route)
Esther Kikkert
0651218758
info@coachingenadvisering.nl

Locatie in overleg , 6161BN Geleen (route)
Eshter Kikkert
06 5121 8758
info@coachingenadvisering.nl

Bogardeind 219, 5664 EG Geldrop (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

heusdensebaan 7, 5061 PM Boxtel (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Grote markt 2a-4, 5801BL Venray (route)
Hay Emonds
06 5117 0323
info@coachingenadvisering.nl

Stadhuisplein 3, 5461 KN Veghel (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Markt 8, 5751BE Deurne (route)
Ted van der Horst
0645962855
info@coachingenadvisering.nl

Kerkenbosch 1037, 6546BB Nijmegen (route)
Ted van der Horst
06 4596 2855
info@coachingenadvisering.nl

Hortsedijk 35, 5708 HA Helmond (route)
ted@coachingenadvisering.nl

Internetadres: www.coachingenadvisering.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 19
Oprichtingsjaar: 2006

5966