Samen werken aan
duurzame participatie

De Nieuwe Kracht

De Nieuwe Kracht is opgericht in 2007 als specialist voor Spoor 2 re-integratie en inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid naar 3 bedrijfsonderdelen: Re-integratie (Spoor 1, 2 en 3), Mobiliteit (Outplacement en loopbaanadvies) en Preventie(voorkomen van ziekteverzuim). De Nieuwe Kracht bestaat...
meer...

De Nieuwe Kracht is opgericht in 2007 als specialist voor Spoor 2 re-integratie en inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid naar 3 bedrijfsonderdelen: Re-integratie (Spoor 1, 2 en 3), Mobiliteit (Outplacement en loopbaanadvies) en Preventie(voorkomen van ziekteverzuim). De Nieuwe Kracht bestaat uit 14 werknemers en werkt met een landelijke dekking. Kwaliteit gaat boven kwantiteit en daarom heeft De Nieuwe Kracht al jarenlang een vast klantenbestand. Door onder meer van werk naar werk trajecten met een trajectbegeleider en een arbeidsbemiddelaar te doen zijn we in staat een hoogwaardige kwaliteit te leveren. Iedereen werkt vanuit huis bij ons en we bezoeken de cliënten doorgaans thuis of op de werkplek.

Onderscheid met andere organisaties

De Nieuwe Kracht gaat uit van de mogelijkheden die iemand heeft en gaat niet uit van de beperkingen. Binnen re-integratie geldt dat de zieke werknemer voor de ene organisatie een waardevolle kracht kan zijn voor de andere. Alleen op die manier is het mogelijk een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Door bedrijven te bewegen, meer te investeren aan de preventieve kant, is het mogelijk arbeid duurzamer te maken en de kosten van verzuim te reduceren tot een acceptabel niveau. Aandacht
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-10-202312-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

De Nieuwe Kracht is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
De Nieuwe Kracht heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

De Nieuwe Kracht neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-10-202312-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,827,7
Outplacement-18,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,61178,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-18,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,456--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
30 113333%
27 103231%
10 92832%
35 92635%
22 83622%
31 61443%
7 61155%
33 61735%
14 53514%
25 51242%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 7 september 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van De Nieuwe Kracht.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Preventie

Zowel werkgever als werknemer zijn er bij gebaat te investeren in interventies waarmee langdurige of regelmatige uitval van de medewerker kunnen worden voorkomen. Immers, voor ieder mens is levert voortzetting van deelname aan het maatschappelijke- en arbeidsproces een positieve bijdrage aan zijn welzijn. De Nieuwe Kracht biedt diverse diensten aan die verzuim kunnen voorkomen en die voor uw werknemer bijdragen aan het bereiken van een goede balans tussen werk en privéleven. Samen met werkgever en werknemer wordt geïnventariseerd wat de kern van het probleem is en welk product hierop ingezet kan worden. Wij bieden in dit kader de volgende interventies aan: coaching on the job, communicatietraining; burn out training en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Spoor 1

Uw werknemer is voor een deel of geheel niet in staat om zijn eigen werk te
verrichten. Voor u als werkgever is het van belang dat uw werknemer zijn huidige
mogelijkheden volledig benut of dat u samen met hem werkt aan herstel. De Nieuwe
Kracht biedt u, afhankelijk van het te realiseren doel, de mogelijkheid om u en uw werknemer
in dit proces te ondersteunen. De gesprekken met uw werknemer vinden bij hem of
haar thuis, bij ons kantoor in Arnhem, of op iedere andere gewenste locatie plaats. Binnen spoor 1 kunnen de volgende diensten worden ingezet: coaching on the job, communicatietraining, burn out training, bedrijfsmaatschappelijk werk of een werkstage traject.

Spoor 2 en Spoor 2 eigen risicodrager ziektewet

Uw (ex) werknemer is vanwege ziekte niet in staat zijn eigen werk te verrichten of te re-integreren in passend werk binnen uw organisatie. Zowel u als werkgever als uw (ex)werknemer hebben verplichtingen ten aanzien van de re-integratie die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Re-integratie 2e spoor, begeleiding naar passend werk bij een andere werkgever, is één van deze verplichtingen. De Nieuwe Kracht ondersteunt u en uw werknemer in dit traject met een vast trajectbegeleider en een arbeidsbemiddelaar. Re-integratie is mensen- en maatwerk. Afhankelijk van de belastbaarheid en het doel van de interventie wordt samen met u bepaald welke interventies noodzakelijk zijn.
In dit kader bieden wij de volgende interventies aan; volledig spoor 2 traject, haalbaarheidsonderzoek standaard, haalbaarheidsonderzoek uitgebreid ten behoeve van bezwaar en beroep, werkstage traject, training styling en non-verbale communicatie en sollicitatietraininng (individueel of in groepsverband).

Spoor 3

U bent als eigen risicodrager voor de WGA, 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex) werknemer.
Zowel voor u als voor uw (ex)werknemer is het financieel aantrekkelijk om de restverdiencapaciteit te benutten.
Daarnaast leert de ervaring dat blijvende deelname aan het maatschappelijk- en het arbeidsproces een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de mens. De Nieuwe Kracht biedt u, afhankelijk van het te realiseren doel, de mogelijkheid om u en uw medewerker in dit proces hierbij te ondersteunen. De volgende interventies kunnen worden ingezet: een volledig spoor 3 traject, haalbaarheidsonderzoek, sollicitatietraining individueel of in groepsverband, werkstage traject, jobhunt traject, training styling en non - verbale communicatie.

Outplacement en Loopbaanadvies

Er kunnen meerdere redenen zijn om uw werknemer een outplacement traject aan te bieden of hem te ondersteunen in zijn arbeidsmarktmobiliteit. Denk aan een reorganisatie of het feit dat uw medewerker niet meer aansluit bij de bedrijfsveranderingen. Mogelijk kiest uw werknemer er zelf voor zijn loopbaan elders voort te zetten. De aanleiding van de inzet van een outplacementtraject is bepalend voor de activiteiten in het traject Wij zetten de mens centraal waardoor de accenten per traject anders liggen. De trajectbegeleider en de arbeidsbemiddelaar stemmen onderling hun inzet af om tot een optimale begeleiding te komen van uw werknemer. U kunt er als werkgever ook voor kiezen deelproducten in te zetten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle doelgroepen

De Nieuwe Kracht biedt zowel re-integratie en coaching aan mensen met psychische klachten, als ook aan mensen met een lichamelijke beperking, hier maken wij geen onderscheid in. Onze werknemers zijn in staat begeleiding te bieden aan LBO geschoolden, maar even goed aan hoger opgeleiden. Ook maken wij geen uitzonderingen op leeftijd of afkomst van onze cliënten.

Contact

Vestigingen

Schoenaker 8, 6641 SZ BEUNINGEN (route)
Eveline Alofs
06-524 063 62
e.alofs@denieuwekracht.nl

Internetadres: http://www.denieuwekracht.nl/

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2007

6809