Samen werken aan
duurzame participatie

Drive b.v.

Drive Vitaliteit ('Drive') is een landelijk opererend interventiebedrijf gespecialiseerd in het persoonlijk coachen | trainen van mensen én organisaties op het mentale vlak.

Wij werken in opdracht van bedrijven, verzekeraars en overheden door geheel Nederland. Onze doorverwijzers zijn veelal...
meer...

Drive Vitaliteit ('Drive') is een landelijk opererend interventiebedrijf gespecialiseerd in het persoonlijk coachen | trainen van mensen én organisaties op het mentale vlak.

Wij werken in opdracht van bedrijven, verzekeraars en overheden door geheel Nederland. Onze doorverwijzers zijn veelal: leidinggevenden, casemanagers, HR (medewerkers), bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, claimbehandelaars en verzuimbegeleiders.

Onderscheid met andere organisaties

Ons onderscheidende vermogen:

  • Wij bieden MAATWERK in coaching en training;
  • Wij werken met een door onszelf ontwikkelde DCT(r)Coachmethodiek;
  • Wij werken bij klanten thuis of in-company = ambulant door geheel NL;
  • Wij hebben geen wachtlijsten;
  • Onze coachsessies zijn niet gelimiteerd in tijd of mogelijkheden;
  • Onze coaches|trainers zijn allen NIP-psycholoog;
  • Wij werken te allen tijde voor de klant én de opdrachtgever;
  • Iedere persoon en iedere organisatie is UNIEK de oplossing dus ook!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

Drive b.v. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Drive b.v. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Drive b.v. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-138,6
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-48,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,810--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
31 61155%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Drive b.v..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter werken wij voor medewerkers die om mentale redenen (v.b. stress, burnout, depressie, rouwverwerking)verzuimen.

Na het persoonlijke intakegesprek, van gemiddeld 2 uur, ontvangt de opdrachtgever een maatwerk en persoonlijk begeleidingsplan. Ná de maximaal 5 coachgesprekken (veelal bij de klant thuis!) wordt het coachtraject afgesloten. Indien gewenst kan de laatste coachsessie gebruikt worden als een overdrachtsgesprek met cliënt, opdrachtgever en coach. Het resultaat van het coachtraject is dat de mentale klachten zijn opgelost en zowel de klant als de opdrachtgever tevreden zijn over de geboden oplossing.

Mentale behandeling en begeleiding

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter of een opdracht vanuit een werkgever werken wij oplossings- en resultaatgericht in het oplossen van de mentale klachten bij de klant. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat ieder mens en iedere organisatie uniek is, de oplossing dus ook!

Vandaar dat ieder coachtraject begint met een gedegen en persoonlijk intakegesprek! Hieruit wordt een persoonlijk en maatwerk plan opgesteld. Daarna zijn er maximaal 6 coachsessies met de persoonlijke Drive coach. Het coachtraject wordt afgesloten met een ‘warm’ overdrachtsgesprek: de klant, de doorverwijzer en de Drive-coach. Het doel is enerzijds het coachtraject af te sluiten en anderzijds de meest wenselijk vervolgstap af te spreken. Bijvoorbeeld: terugkeer naar de werkplek.

Training bij (cultuur-)verandering

In de huidige economische tijden zijn veel bedrijven in ontwikkeling. Reorganisaties en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Onze MAATWERK trainingen bij dergelijke collectieve vraagstukken worden volledig behoeftegestuurd gemaakt.

Na het inventarisatiegesprek met de opdrachtgever wordt een maatwerk interventieplan opgesteld waarbij de koers van de huidige naar de gewenste situatie centraal staat. Gedurende deze collectieve verandertrajecten bestaat ook de mogelijkheid tot individuele coaching daar ieder mens anders op verandering reageert. De een ziet het als een kans terwijl de ander het als een bedreiging ziet.

Wij komen graag met u in contact om te bezien of wij u hieromtrent van dienst mogen zijn!

www.mentaalspecialist.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Verzekerde met mentale klachten

Drive begeleid mensen met psychosociale -/somatische klachten begeleid. De belangrijkste opdrachtgevers zijn Bedrijven en Verzekeraars. Drive begeleidt mensen welke te kampen hebben met mentale klachten zoals, stress, depressie, angsten, motivatieproblemen, zingevingsvragen, problemen thuis / met zichzelf, etc.

Tijdens de coachsessies ligt de nadruk op het opruimen van de mentale klachten en gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht en realistisch toekomstperspectief. De begeleiding bestaat meestal uit 5 à 6 individuele gesprekken met een vaste coach. Alle Drive-coaches zijn universitair afgestudeerd en hebben een intern opleidingstraject gevolgd voordat ze zelfstandig mochten werken.

Contact

Vestigingen

Sint Martinusstraat 70, 5911 CK VENLO (route)
Jolanda Janssen
077 467 40 33
servicedesk@mijndrive.nl

Internetadres: http://www.mijndrive.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2003

1076