Samen werken aan
duurzame participatie

Edu4u

Edu4u zet zich met onderwijs op maat in voor de toekomst van nieuwkomers in Nederland. Onze missie is studenten begeleiden naar een HBO studie, een universitaire studie of een baan, passend bij de ambities en dromen van de student. Onze visie is bijdragen aan een samenleving waarbij eenieder...
meer...

Edu4u zet zich met onderwijs op maat in voor de toekomst van nieuwkomers in Nederland. Onze missie is studenten begeleiden naar een HBO studie, een universitaire studie of een baan, passend bij de ambities en dromen van de student. Onze visie is bijdragen aan een samenleving waarbij eenieder, ongeacht afkomst, een gelijke kans krijgt binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit zodat men zijn/haar talenten volledig kan benutten.
Wij zijn sinds kort begonnen met onze officiële NT2 cursussen. Naast de CCVX certificaten voor de bètavakken en het IELTS certificaat voor Engels, hebben onze studenten ook een staatsexamen 2 certificaat nodig om te mogen studeren aan het HBO of WO. Hier bereiden wij onze jonge, hoogopgeleide studenten graag op voor met interactieve en intensieve taalcursussen. Wij bieden verschillende niveaus aan. Aan de hand van een intaketoets wordt je niveau bepaald. Daarnaast krijgen onze studenten tijdens de lessen ook al wat mee van het studentenleven.

Onderscheid met andere organisaties

Wij hebben een warme community gecreëerd waarin studenten hun volledige potentieel kunnen benutten. Daarnaast gaat het bij Edu4u niet om je afkomst, maar om je toekomst. Wij kijken niet naar eerder behaalde diploma’s, maar naar individuen en hun dromen. Wij werken samen met de student om een haalbaar en een gepersonaliseerd onderwijstraject op te stellen. Bovendien vinden de cursussen in het weekend plaats, zodat studenten doordeweeks door kunnen gaan met hun reguliere integratietraject.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-02-202402-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Edu4u is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Edu4u heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Edu4u werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Edu4u neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-02-202402-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8818,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2019 / 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
10 17215 8%
22 97312%
20 87611%
30 55210%
35 53017%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 17 october 2022 tot 14 september 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Edu4u.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 20,83
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 20,83
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 20,83

Diensten

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog /midden opgeleide studenten

Onze focus is op hoog midden en laag opgeleide cursisten die hen inburgering / staatsexamen 1/2 willen halen om goed te kunnen participeren op de arbeidmarkt.

Contact

Vestigingen

Asingaborg, 82, 1082SK AMSTERDAM (route)
Mohamed Baghdadi
0633087349
info@edu4u.nl

De Boelelaan 1105 Amsterdam, 1081 HV Amsterdam (route)
Mohamed Baghdadi
0633087349
info@edu4u.nl

Volume 107, 1446 wh Purmerend (route)
Mohamed Baghdadi
0633087349
info@edu4u.nl

Sint Jacobstraat 135, 5212AN Den haag (route)
Mohhamed baghdadi
0633087349
info@edu4u.nl

Internetadres: www.edu4u.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2017

15038