Samen werken aan
duurzame participatie

En nu Nederlands

Taalschool En nu Nederlands is een taalschool, opgezet door twee zeer ervaren docenten.
Wij zijn er voor:

  • hoogopgeleide mensen die nieuw in Nederland zijn en Staatsexamen Programma I of II willen doen
  • hoogopgeleide mensen die hun niveau van Nederlands willen verhogen voor werk of studie...

meer...

Taalschool En nu Nederlands is een taalschool, opgezet door twee zeer ervaren docenten.
Wij zijn er voor:

  • hoogopgeleide mensen die nieuw in Nederland zijn en Staatsexamen Programma I of II willen doen
  • hoogopgeleide mensen die hun niveau van Nederlands willen verhogen voor werk of studie
  • hoogopgeleide mensen die tijdelijk in Nederland wonen (expats) en Nederlands willen leren voor in het dagelijkse leven.

Ons programma is intensief en snel. Dat betekent dat cursisten veel tijd moeten investeren in het leren van de taal. Wij verwachten een grote motivatie, inzet en discipline. Daartegenover zorgen wij voor enerverende leuke lessen met veel mogelijkheid om te oefenen met spreken.

Onderscheid met andere organisaties

Wij gaan voor honderd procent voor kwaliteit. Het draait ons om de cursist - en nergens anders om. Daarom vindt u bij ons geen grote groepen, zes niveaus en slechts ��n docent. Wij geven les aan groepen van minimaal zes en maximaal twaalf personen. Bij negen personen komt er een assistent bij, zodat geen cursist aandacht tekort komt. Het geld dat wij verdienen, besteden wij aan goede faciliteiten, een prachtige ruimte (in Rozet, het beste gebouw van Arnhem), goede boeken en docenten.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-10-202326-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

En nu Nederlands is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
En nu Nederlands heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

En nu Nederlands werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

En nu Nederlands neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-10-202326-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,6328,5
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2468,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 verkort
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*2--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
21 317144%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 6 october 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van En nu Nederlands .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,80
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,80

Diensten

Inburgeringstraject

Taalschool En nu Nederlands werkt in groepen van maximaal 12 cursisten. De groepen zijn homogeen. Er zijn de volgende cursussen: A0 tot A2, A2 tot B1, B1 tot B2, B2 tot C1. Daarnaast geven wij examentraining in de groep of individueel.
De lessen voor ONA (Ori�ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij zijn ge�ntegreerd in de lessen. Er zijn twee lessen in de week, van vier uur.
Elke cursus sluit af met een assessment (een test van het luisteren, lezen, spreken, luisteren, woordenschat en grammatica). Als de cursist op alle onderdelen 70% scoort, kan hij door naar de volgende cursus. Een onderdeel kan worden herkanst, maar een hele cursus kan niet worden overgedaan.

Het halen van niveau C1

Taalscholen hebben toestemming om binnen de DUO-lening cursisten na het behalen van het niveau B2 door te gaan naar C1. Cursisten die dat willen, kunnen zich opgeven. Bij voldoende deelname starten we een groep. Dit kan ook in de avonduren.

Staatsexamen programma I

Taalschool En nu Nederlands werkt in groepen van maximaal 12 cursisten. De groepen zijn homogeen. Er zijn de volgende cursussen: A0 tot A2, A2 tot B1, B1 tot B2, B2, en C1. Daarnaast geven wij examentraining in de groep of individueel. De lessen voor ONA (Ori�ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij zijn ge�ntegreerd in de lessen. De lessen zijn twee keer in de week, vier uur. Elke cursus sluit af met een assessment (een test van het luisteren, lezen, spreken, luisteren, woordenschat en grammatica). Als de cursist op alle onderdelen 70% scoort, kan hij door naar de volgende cursus. Een onderdeel kan worden herkanst, maar een hele cursus kan niet worden overgedaan.

Staatsexamen programma II

Taalschool En nu Nederlands werkt in groepen van maximaal 12 cursisten. De groepen zijn homogeen. Er zijn de volgende cursussen: A0 tot A2, A2 tot B1, B1 tot B2 en B2 tot C1. Daarnaast geven wij examentraining in de groep of individueel. De lessen voor ONA (Ori�ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij zijn ge�ntegreerd in de lessen. De lessen zijn twee keer in de week, vier uur. Elke cursus sluit af met een assessment (een test van het luisteren, lezen, spreken, luisteren, woordenschat en grammatica). Als de cursist op alle onderdelen 70% scoort, kan hij door naar de volgende cursus. Een onderdeel kan worden herkanst, maar een hele cursus kan niet worden overgedaan.

Speciaal voor mensen die het Staatsexamen programma II willen doen, hebben wij extra individuele examentraining. Dat kan in de groep of individueel.

VCA en TAAL

Taalschool En nu Nederlands heeft een VCA-traject op maat voor anderstaligen. Daarmee verhogen statushouders en huwelijksmigranten hun taalniveau �n hebben zij een grote kans op werk.
In de bouw en de techniek is veel werk op dit moment. Vluchtelingen en anderstaligen kunnen er zo aan de slag. Er is echter ��n probleem. Werkgevers vragen meestal een VCA-diploma. Dat is het diploma waarmee werknemers aantonen dat ze veilig en gezond kunnen werken. Voor veel anderstaligen is dit examen te moeilijk vanwege de taal. Daarom doen ze de cursus en het examen vaak in het Engels of soms in hun eigen moedertaal. Dat is best gevaarlijk, want dat betekent dat ze op het werk de veiligheidsinstructies niet goed kunnen lezen of verstaan. Daarom is taalschool En nu Nederlands met een speciaal traject voor anderstaligen begonnen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsbehoeftigen

Hoogopgeleide mensen die nieuw zijn in Nederland moeten inburgeren. Zij hebben daarvoor drie jaar de tijd. Zij kunnen dit zelf doen of les nemen. Wij hebben de ervaring dat mensen die les nemen beter Nederlands gaan praten en schrijven. Taalschool En nu Nederlands bepaalt na een intaketoets uw niveau en kan daarna een inschatting maken van de duur en de kosten van het traject.

Allochtonen / etnische minderheden

Sommige mensen wonen al langer in Nederland, zij hebben zelfs inburgeringdexamen gedaan, maar het niveau van hun Nederlands is nog steeds niet voldoende voor werk of studie. Taalschool En nu Nederlands biedt cursussen die uw niveau verhogen, specifiek gericht op uw toekomstige opleiding of baan.

Statushouders op zoek naar werk

Speciaal voor statushouders die hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht maar nog geen werk hebben, hebben wij de cursus VCA en Taal ontwikkeld.

Contact

Vestigingen

Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem (route)
Anja Sligter
06-46699050
taalschool@ennunederlands.nl

Internetadres: http://www.ennunederlands.nl/

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2013

14504