Samen werken aan
duurzame participatie

Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie

FC-Extra, school voor volwasseneneducatie, is onderdeel van het Friesland College, een Regionaal Opleidingencentrum (ROC). FC-Extra geeft al jaren met succes cursussen in 'Nederlands als Tweede Taal' en 'Inburgering'. Bij het Friesland College leert u de taal die nodig is voor leven en werken in...
meer...

FC-Extra, school voor volwasseneneducatie, is onderdeel van het Friesland College, een Regionaal Opleidingencentrum (ROC). FC-Extra geeft al jaren met succes cursussen in 'Nederlands als Tweede Taal' en 'Inburgering'. Bij het Friesland College leert u de taal die nodig is voor leven en werken in Nederland. U leert ook veel over de Nederlandse samenleving. Onze lessen sluiten aan bij volwassen mensen. Door onze manier van lesgeven leert u snel.

Welk programma past bij u?

  • een alfabetiseringsprogramma (lezen en schrijven met 'Nederlandse' letters) (geen nieuwe instroom meer mogelijk per 01-02-2023)
  • een inburgeringsprogramma (voor het examen op niveau A2)
  • een programma voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (voor examen op niveau B1 of B2),
  • taalverhoging - om uw Nederlands te verbeteren na het behalen van het inburgeringsexamen op niveau A1 of A2.

Onderscheid met andere organisaties

Bij het Friesland College, FC-Extra leert u snel en effectief Nederlands. We gebruiken onze 'FC-Sprint aanpak'.
U werkt via opdrachten en zoveel mogelijk in praktische situaties. U heeft les in een groep en in ons studiecentrum. Thuis kunt u verder leren met ons lesmateriaal via internet. Elke week heeft u contact met uw docenten.
Samenwerking met:
WSW / WIW, Gemeente, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 18-04-202318-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 18-04-202318-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-338,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,82--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
2 3323314%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 18 february 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Friesland College, fc extra, school voor volwasseneneducatie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

In het gratis intakegesprek bespreken we een aantal vragen:
* Wat wilt u leren?
* Weet u al veel? Kunt u al veel?
* Hoe vaak kunt u naar de les komen?
* Hoe snel wilt u leren?
Soms doet u ook een test. Daarna maken we een traject voor u.
* Hoe lang duurt uw inburgeringstraject?
* Wat zijn de kosten?
Dat hangt af van uw beginniveau en uw leertempo. U gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen.
U leert in een groep en spreekt Nederlands met iedereen op school. U leert ook in het studiecentrum met materiaal op de computer. U kunt ook thuis leren met onze programma's via internet. U werkt elk dagdeel aan de taal: Luisteren, Lezen, Spreken, Schrijven. U krijgt een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en indien nodig Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Een dagdeel heeft 3 uren op een ochtend, middag of avond. Per week kunt u een programma volgen van 3 dagdelen.U krijgt begeleiding van een docent. Met onze FC-Sprint werkwijze leert u snel.

Alfabetiseringstraject

PER 01-02-2023 IS HET NIET MEER MOGELIJK OM TE STARTEN IN EEN ALFABETISERINGSTRAJECT.

U heeft eerst een gratis intakegesprek met een begeleider van het Friesland College. U doet ook een test. Wij maken daarna een alfabetiseringstraject voor u. Hoe lang is uw traject? Leert u snel ? Dan duurt het kort. Als u langzaam leert, duurt het langer. U volgt dan bijvoorbeeld 12 maanden lessen in de Nederlandse taal. U komt naar school per dagdeel. Een dagdeel is 3 uren op een ochtend, middag of avond. U leert in een groep en spreekt Nederlands met iedereen op school. U oefent met taal op de computer. Dat kan ook thuis via internet. U oefent met luisteren, spreken, lezen en schrijven. Uw docent geeft begeleiding bij uw programma. Met onze FC-Sprint werkwijze leert u snel. Na uw alfabetiseringstraject kunt u verder gaan in een inburgeringstraject of een taaltraject.

Staatsexamen programma I

U heeft in uw eigen land een opleiding gevolgd in het voortgezet onderwijs. U wilt nu in Nederland werken in een beroep op mbo-niveau of u wilt verder leren in het mbo.
U maakt eerst een afspraak voor een gratis intakegesprek. U praat met een 'intaker' van het Friesland College over uw plannen. Weet u al veel? Kunt u al veel? Wat wilt u leren? Hoe vaak kunt u naar de les komen? Hoe snel wilt u leren? U bespreekt deze vragen. Soms doet u ook een test. Na dit gesprek maakt de intaker een traject voor u. Hoe lang duurt uw traject? Dat hangt af van uw beginniveau en hoe snel u leert. U gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. U leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. U leert ook individueel. In het studiecentrum kunt u oefenen met taal op de computer. Dat kan met ons materiaal ook thuis via internet. U heeft taallessen, maar ook 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' en indien nodig ONA. Er zijn trainingen voor het examen.

Staatsexamen programma II

U wilt in Nederland werken in een beroep op hbo-niveau of universitair niveau of u wilt verder leren in het hoger onderwijs. U heeft al Nederlands geleerd. Misschien heeft u zelfs al het niveau bereikt van het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma I. In een gratis intakegesprek kunt u uw plannen bespreken met een 'intaker' van het Friesland College. Wat wilt u leren en hoe snel? Hoe vaak kunt u naar de les komen? We bespreken deze vragen. Soms doet u ook een test. Na dit eerste gesprek maakt de intaker een traject voor u. Hoe lang dat traject duurt hangt af van uw beginniveau en van uw leertempo. U gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen. U leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. In het studiecentrum kunt u oefenen met materiaal op de computer. Dat kan ook thuis via internet. FC-Extra biedt taalonderwijs en programma's 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij', indien nodig ONA en natuurlijk ook examentrainingen.

Taaltraject

Bij FC-Extra van het Friesland College kunt u als u niet (meer) inburgering plichtig bent taaltrajecten 'Nederlands als tweede taal' volgen. Deze trajecten worden aangeboden op Alfa, A1, A2, B1 en B2 niveau. Trajecten die bij u passen. Wilt u uw niveau verhogen voor luisteren, spreken, lezen of schrijven? Heeft u moeite met de uitspraak? Wilt u meer variatie brengen in hoe u spreekt? Wilt u oefenen met schrijven?
Maak gratis een afspraak met een intaker en wij maken een traject op maat voor u.
Het Friesland College is erkend als exameninstelling door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

U kunt ook kiezen voor taalverhoging met examens voor Nederlands op niveau 1F of 2F.
Taaltrajecten Nederlands als Tweede Taal kunnen ook onderdeel zijn van een beroepsopleiding bij het Friesland College.

Beroeps- en functiegerichte scholing

FC-Extra heeft flexibele beroepsopleidingen voor volwassenen. Deze opleidingen zijn een samenwerking van (beroeps)opleidingen van het Friesland College(ROC) en werkgevers. De opleiding wordt afgestemd op de werkpraktijk van deelnemers tijdens het traject. De sectoren zijn: Zorg & Welzijn, Service & Gastvrijheid, Pedagogisch Werk & Onderwijs en Zakelijke Dienstverlening. Er zijn ook mbo-opleidingen in andere richtingen (bijvoorbeeld Techniek). 'BHV' en 'Sociale Hygiene' zijn korte beroepsgerichte opleidingen. De lange mbo-trajecten zijn van niveau 2, 3 en 4. De training van vaardigheden Nederlandse taal en rekenen kan worden opgenomen in het programma. Iedere deelnemer heeft een eigen docent/begeleider. Kijk op: https://www.frieslandcollege.nl/volwassenenonderwijs

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

FC-Extra van het Friesland College heeft een veelzijdige ervaring met het begeleiden van volwassenen in trajecten die opleiden naar werk. FC-Extra werkt o.a.samen met WSW-bedrijven als Empatec en Caparis. Bovendien is er een samenwerking met interne en externe leerbedrijven en de beroepsopleidingen van het Friesland College. In de entree-opleiding voor volwassenen leren de deelnemers beroepsvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden in de praktijk. Daarbij is er veel aandacht voor Nederlandse taal en rekenen. Deelnemers krijgen ter plaatse begeleiding van vakdocenten en van begeleiders. Doel is het behalen van mbo-1 met uitstroom naar werk of doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2. De deelnemers hebben verschillende taalachtergronden.

Laaggeletterden NT1 (mensen voor wie Nederlands de moedertaal is)

FC-Extra van het Friesland College verzorgt trajecten "Beter leren lezen, schrijven en rekenen'in alle regio's van Friesland. Naast de gemeenten zijn onze opdrachtgevers bedrijven uit o.a. de sociale werkvoorziening bijv. Empatec en Caparis. Trajecten worden afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Onze medewerkers hebben veel ervaring in het begeleiden van laaggeletterden. Door onze manier van werken neemt het zelfvertrouwen van de deelnemers toe en bereiken ze vaak meer dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. Deelnemers hebben de mogelijkheid examens te doen op niveau 1F en 2F.

Laaggeletterden NT2 (mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands)

In opdracht van bijna alle gemeenten in Friesland verzorgt FC-Extra van het Friesland College trajecten Nederlandse taal en rekenen voor deelnemers met zeer verschillende vooropleidingsniveaus. Onze werkwijze daagt mensen uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun succes. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is.
Het Friesland College, FC-Extra is een exameninstelling voor educatietopleidingen.

Inburgeringsbehoeftigen

FC-Extra van het Friesland College heeft een lange ervaring met trajecten Nederlands als Tweede Taal en trajecten inburgering.
FC-Extra verzorgt trajecten van alfabetisering tot en met trajecten voor het Staatsexamen NT2 ,hoogste niveau (programma II). Onze werkwijze FC-Sprint2 doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de cursisten en gebruikt vanaf de eerste dag het Nederlands als communicatietaal in echte taalsituaties. Cursisten kunnen de door ons ontwikkelde digitale bronnen ook via internet gebruiken.

Contact

Vestigingen

Julianalaan 97, 8931 AH Leeuwarden (route)
Frontoffice FC-Extra
088 060 22 00
fc-extra@fcroc.nl

Abe Lenstraboulevard 29, 8448 JA Heerenveen (route)
Frontoffice FC-Extra
088 060 22 00
fc-extra@fcroc.nl

Van Knobelsdorffplein 6, 9203 DJ Drachten (route)
Frontoffice FC-Extra
088 060 22 00
fc-extra@fcroc.nl

Martiniplein 1, 8601 EG Sneek (route)
Frontoffice FC-Extra
088 060 22 00
fc-extra@fcroc.nl

Moskampweg 5, 8431 GB Oosterwolde (route)
Frontoffice FC-Extra
088 060 22 00
fc-extra@fcroc.nl

Internetadres: http://www.frieslandcollege.nl

Aantal werknemers: 35
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1990

5494