Samen werken aan
duurzame participatie

Going Concern

Koersbepalende specialisten in arbeidsgerelateerde vraagstukken. Een landelijk georiënteerde organisatie; ervaren, proactief en resultaatgericht.
Going Concern werkt beter! Al onze diensten hebben de focus op het ontzorgen van werkgevers bij arbeidsgerelateerde vraagstukken. Dat doen we al...
meer...

Koersbepalende specialisten in arbeidsgerelateerde vraagstukken. Een landelijk georiënteerde organisatie; ervaren, proactief en resultaatgericht.
Going Concern werkt beter! Al onze diensten hebben de focus op het ontzorgen van werkgevers bij arbeidsgerelateerde vraagstukken. Dat doen we al sinds 2005, tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. Van regionaal MKB tot landelijk toonaangevende bedrijven.
Going Concern, richtinggevend in:

 • Re-integratie tweede spoor
 • Re-integratie derde spoor
 • Outplacement
 • UWV werkfit, naarwerk en modulaire re-integratie
 • Arbeidsdeskundig onderzoek

Vertrekpunten:

 • Inspanningen zijn altijd gericht op deelname aan het arbeidsproces
 • Medewerkers zijn niet langer uit het arbeidsproces dan nodig
 • Individuele maatwerkbegeleiding vergroot het slagingspercentage
 • We denken in oplossingen
 • Besparen daar waar mogelijk op loon- en re-integratiekosten
 • Werkgevers ontvangen tijdig de juiste voortgangsinformatie

Onderscheid met andere organisaties

Going Concern is door zijn kleinschaligheid en directe contacten voor zowel werkgever als werknemer een prettige partij om mee samen te werken. Daarnaast werken er bij Going Concern medewerkers die veel kennis hebben van de arbeidsmarkt en ruime ervaring in het plaatsen van werknemers in nieuwe functies.

Waarom Going Concern?
* Ontzorgen van werkgevers
* Persoonlijke, proactieve aanpak
* Hoog slagingspercentage
* Eigen consulent voor werkgever
* Gericht op schadelastbeperking

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 10-06-202410-06-2024

Blik op Werk Keurmerk

Going Concern is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Going Concern heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Going Concern neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 10-06-202410-06-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,0408,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-148,3
Sociale activering en participatie-68,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,715--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
13 317342%
10 82829%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Going Concern.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding

Zieke werknemers, en nu?
Net als u denkt alles onder controle te hebben, wordt u geconfronteerd met veel of langdurige ziekmeldingen. Lastig, want u wilt niet dat de output van uw organisatie stagneert. Bovendien krijgt u te maken met bijbehorende kosten en regelwerk.

Arbo Concern helpt u graag!
We kennen het reilen en zeilen binnen uw onderneming en kunnen dus snel schakelen. Daarvoor werken we met een praktisch verzuimprotocol. Via onze internettool Dossiermanager komt uw melding direct binnen bij onze verzuimconsulenten. Uiteraard heeft u ook zelf inzage in het proces.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Als werkgever krijgt u soms te maken met een zieke werknemer die na arbeidsdeskundig onderzoek niet meer binnen de huidige organisatie kan worden geplaatst. Dit wordt Tweede Spoor genoemd. Het tweede spoor betreft alle reïntegratie inspanning die wordt ondernomen gericht op het vinden van functies buiten de huidige organisatie.

Going Concern is een organisatie die door zijn kleinschaligheid en directe contacten voor zowel werkgever als werknemer een prettige partij is om mee samen te werken. Daarnaast werken er bij Going Concern medewerkers die veel kennis hebben van de arbeidsmarkt en ruime ervaring in het plaatsen van werknemers in nieuwe functies.

Preventie ziekteverzuim

Vitaliteit staat voorop
De vitaliteit van uw werknemers is van directe invloed op uw bedrijfsresultaat. Preventie zien wij daarom als een belangrijk onderdeel van ons werk. We richten ons – naast verzuimbegeleiding – dan ook graag op die mensen die er wel zijn: zo’n 96% van het personeel. Deze mensen vitaal krijgen en houden zorgt dat het verzuim omlaag gaat en dat de werkbeleving en –sfeer verbetert.
Vitaal betekent trouwens wat Arbo Concern betreft niet alleen fysiek fit, ook mentale gezondheid is voor ons cruciaal.

Arbo Concern biedt u Risico Inventarisatie & Evaluatie, Medische Keuringen en Trainingen en opleidingen.

Arbeidsdeskundig advies

De Arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van reïntegratie. Hij of zij kijkt naar de mogelijkheden van uw zieke werknemer om te reïntegreren. Dit door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek, of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie.

De Arbeidsdeskundige van Going Concern is volledig op de hoogte van verzekeringsgeneeskundige protocollen, wet- en regelgeving inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht, technische hulpmiddelen en heeft een grondige kennis van functieanalyse en de arbeidsmarkt.

Outplacement

Het kan voorkomen dat goede werknemers door omstandigheden boventallig worden of niet meer geheel op hun plek zitten binnen een organisatie. Het vergt dan veel van uw tijd om deze werknemers een passend alternatief aan te bieden.

Going Concern biedt uw organisatie de mogelijkheid om dit traject uit handen te geven. Wij zorgen voor de gehele begeleiding, het advies en de bemiddeling.

Werkfit traject

Going Concern heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren én volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een fysieke en/of mentale beperking. Hierin is ook een brede achtergrond bij de re-integratieconsulenten op het gebied van autistischspectrum stoornissen, adhd, add en persoonlijkheidsstoornissen aanwezig. Going Concern sluit geen doelgroepen uit. Er wordt gewerkt aan het trainen en coachen van werknemers in het aanleren van de juiste werkhouding, samenwerken op de werkvloer en uitvoering van taken naast verdere sociale activering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse technieken waaronder aanleren van assertief gedrag, grenzen stellen en werken met kernkwadranten en inzetten kernkwaliteiten. Om hier resultaten in te behalen wordt er ook gewerkt met de inzet van gewenningstrajecten voor de werknemers om zo de aan te leren vaardigheden in de praktijk te kunnen inzetten en hier bekwaam in te raken. Dit wordt ook op de werkvloer door ons begeleidt.

Naar Werk traject

Going Concern is gespecialiseerd in het begeleiden van re-integratie activiteiten. De doelstelling van Going Concern is om de klant via de slimste weg, middels een individueel en op maat gemaakt traject, in betaald werk te plaatsen. Door de transparante en efficiënte werkwijze biedt Going Concern een positieve omgeving waarin de verwachtingen duidelijk naar elkaar worden uitgesproken. Going Concern is trots op hun hoge uitplaatsingspercentage die zij mede door hun grote netwerk aan bedrijven weet te realiseren.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Ambachtsweg 25, 2222 AJ Katwijk (route)
Sonja Kroon
071 751 7676
info@goingconcern.nl

Internetadres: http://www.goingconcern.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1996

13758