Samen werken aan
duurzame participatie

id Plein Netwerk B.V.

id Plein Netwerk B.V. is een innovatieve & oplossingsgerichte netwerkorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-meer...

id Plein Netwerk B.V. is een innovatieve & oplossingsgerichte netwerkorganisatie. We doen wat werkt en werken resultaatgericht. Onze coaches focussen op het vinden van duurzaam, passend werk, waarbij alle andere obstakels in het licht staan van dit doel. Ze zetten o.a. deze diensten in:
-outplacement
-re-integratie spoor 2
-re-integratie UWV
-loopbaanontwikkeling

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, ruim 80 zelfstandig werkende re-integratiecoaches, Re-integratiebedrijf, Verzekeraar, Uitzendbureau, Gemeente, Arbodienst en Scholingsinstelling.

Een aantal van onze re-integratiecoaches zijn NOLOC gecertificeerd.

Onderscheid met andere organisaties

id Plein Netwerk B.V. beschikt over een groot, landelijk netwerk van coaches, opdrachtgevers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo hebben wij direct toegang tot vele banen. Tegelijkertijd zorgen onze coaches voor individuele aandacht en maatwerk en staan zij, letterlijk en figuurlijk, dicht bij de klant. Onze resultaten en mate van klanttevredenheid zijn daarvan het bewijs.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

id Plein Netwerk B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
id Plein Netwerk B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

id Plein Netwerk B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-03-202415-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-77,7
Jobcoaching-48,2
Outplacement-48,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-348,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,9918,2
Sociale activering en participatie-158,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021 verlengd

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,923--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
22 2610126%
14 248229%
20 94221%
5 93030%
1 51533%
10 53714%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van id Plein Netwerk B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie 2e spoor

Een re-integratie 2e spoor traject wordt ingezet wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is geworden voor het eigen werk en wanneer er binnen de organisatie geen passend werk (te maken) is.
id Plein Netwerk B.V. biedt de werkgever het volgende: Inzicht in de voortgang. Regie over de kosten. Plus ondersteuning en advies bij de Wet Verbetering Poortwachter (WVB). Teveel gevraagd? Zeker niet. Wij bieden dit alles, en meer. Een paar belangrijke punten hierbij zijn:
1. We rapporteren maandelijks over de voortgang t.b.v. het WIA-dossier en adviseren elke 3 maanden of verlenging van het traject zinvol is.
2. We werken met deskundige coaches (met kennis van fysieke en psychologische beperkingen) die een eigen netwerk met zich meebrengen.
3. We bieden begeleiding op maat en zorgen ervoor dat het traject niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.
De medewerker gaat zich m.b.v. professionele begeleiding oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Loopbaanadvies / onderzoek

Helaas, de perfecte medewerker bestaat niet. Maar wij kunnen uw medewerker wel een stuk de goede richting op helpen m.h.v. onze 'Loopbaan APK', zodat hij zelf kan aangeven wanneer hij dreigt vast te lopen, zelf zijn kansen en knelpunten gaat ontdekken en zelf actief stappen kan zetten in zijn ontwikkeling.

Als werkgever bespaart u uzelf veel ellende op het moment dat u de zogenaamde ''vastgeroeste'' medewerkers of medewerkers die dreigen te verzuimen tijdig signaleert. In de kern komt deze dienst erop neer dat, d.m.v. persoonlijke, individuele coaching, het beste uit uw medewerker wordt gehaald. Uw medewerkers gaan door de ondersteuning van de coach niet alleen efficiënter en effectiever werken, de ervaring leert ook dat meer zij meer plezier krijgen in hun werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Outplacement

Wanneer een medewerker boventallig is geworden, of het bedrijf waar hij of zij werkt gaat sluiten of reorganiseren, is id Plein Netwerk B.V. de juiste keus voor de begeleiding tijdens het outplacementtraject. Een nieuwe baan & een nieuw begin. Dat is ons streven. Maar id Plein Netwerk B.V. doet de dingen, met veel enthousiasme, nét even anders.

1. Een door de medewerker zelf te selecteren coach biedt steun waar nodig. Deze werkwijze bevordert het eigen initiatief en commitment van de medewerker.

2. id Plein Netwerk B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk van coaches, opdrachtgevers, leveranciers en andere organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing.

3. Wij houden in onze individuele begeleiding rekening met alle emoties rondom het traject, maar leggen vanaf het begin de focus op nieuw werk.

Meer informatie kunt u aanvragen via onze website idplein.nl of het servicenummer 085-0495160. Daarnaast stellen al onze coaches zich persoonlijk voor op www.idplein.nl/coaches.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Niet alleen voor de gezondheid van uw werknemer, maar vooral ook om de voortgang van de te verwachten re-integratie inspanningen goed in beeld te brengen is een arbeidsdeskundig onderzoek erg belangrijk. Wij snappen het belang dat u heeft bij snelle en deskundige afhandeling van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Wij richten ons erop om:
1. binnen vijf werkdagen na uw aanvraag het onderzoek op uw locatie te hebben ingepland;
2. binnen vijf werkdagen na de uitvoering van het onderzoek het conceptrapport klaar te hebben;
3. u een heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportage te bieden, met concrete en deskundige adviezen.

Daarnaast kunt u er op rekenen dat de rapportage natuurlijk UWV-proof is.

Jobcoaching

Een jobcoach van id Plein Netwerk B.V. geeft je persoonlijke begeleiding gericht op het behouden van je baan en je gezondheid. Je krijgt begeleiding op je werkplek en kunt concreet met de situaties aan de slag waar je problemen ervaart.

De begeleiding wordt breed ingezet en is gericht op:
1. jouw persoonlijke ontwikkeling, zoals het vergroten van assertiviteit, zelfbeheersing en zelfinzicht, het leren omgaan met stress, conflicten en kritiek;
2. het ontwikkelen van jouw vaardigheden, zoals het verbeteren werktempo en -werkritme, omgang met gezag en het aanleren van praktische vaardigheden;
3. de werkomgeving, zoals de omgang met jouw collega's, de bedrijfscultuur en taakafbakening;
4. jouw loopbaanperspectief, zoals groeimogelijkheden en uitbreiding van het takenpakket;
5. advies en ondersteuning van jouw leidinggevende en collega's;
6. ondersteuning bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale- en of subsidiemogelijkheden.

Naar Werk

Naar Werk: Intensieve bemiddeling&jobhunting.

Bij het plaatsen van klanten, gaan we in gesprek met potentiële werkgevers uit ons netwerk. Hoe kan een werkplek worden aangepast? Wat zijn de financiële voordelen van het in dienst nemen? Wat is de meerwaarde van juist deze persoon op het gebied van kennis, kunde en motivatie? Door persoonlijke gesprekken met werkgevers aan te gaan, omzeilen we de stapel sollicitatiebrieven. Door de persoon van de kandidaat te leren kennen, komt werkgever tot een andere afweging dan puur op basis van een cv en brief.

Kernpunten van onze aanpak zijn:
Werk voorop, werk als middel. Als de beoogde baan nog niet in beeld is, wordt tijdelijk werk het doel.
We onderzoeken mogelijke aanpassingen van het werk/ werkplek.
We spelen open kaart: als men de persoon kent, speelt de belemmering minder vaak een rol.
We matchen tussen specifieke kwaliteiten en omgeving (bedrijfscultuur).

Onze aanpak is gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based).

Werkfit Maken

Stappen zetten naar je volgende baan.
Voor wie kan werken, maar nog een paar hobbels te nemen heeft, is het Werkfit traject van id Plein Netwerk B.V. een op maat gesneden aanpak. Het traject richt zich op:
het wegnemen van belemmeringen die werkhervatting in de weg staan,
het ontwikkelen van sollicitatie en werknemersvaardigheden,
het orienteren op (kansrijke) arbeidsmarktperspectieven.

Evidence based coachen:
Onze uitgangspunten hierbij zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis (Evidence Based) omtrent toeleiding naar werk van werkzoekenden met psychische en/of fysieke belemmeringen.

Leren door doen:
Met de klant gaan we op zoek naar mogelijkheden om zo snel mogelijk actief te worden, zo mogelijk via een reguliere tijdelijke baan die aansluit op de belemmeringen die de klant ervaart, een zogenaamde opstap-baan. Als een opstap-baan niet mogelijk is, zal gestart worden met een werkervaringsplek, stage of vrijwilligersplek.

Modulaire Re-integratiediensten

Door je ziekte of beperking zie je nog niet hoe je ooit weer aan het werk zou kunnen. id Plein Netwerk B.V. biedt je de mogelijkheid, om onder begeleiding van een gespecialiseerde loopbaancoach, te werken aan een nieuwe toekomst. Wat we gaan doen, hangt af van jouw behoefte en mogelijkheden. Het kan erop gericht zijn om je
leven weer op de rit te krijgen en meer contacten te leggen met anderen. Misschien heb je moeite met
acceptatie van je beperkingen of is je leefwereld hierdoor erg beperkt geworden. Afhankelijk van je situatie en vragen bieden we persoonlijke individuele coaching gericht op participatie en deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle doelgroepen

Op ruim 200 locaties in Nederland bieden we outplacement, spoor 2, re-integratie, jobcoaching en meer loopbaanadviesdiensten. Voor al onze diensten zetten we steeds de loopbaanspecialist in die het meeste kennis van zaken heeft, de regio en de branche kent, en werkt op basis van de best beschikbare kennis, met methoden en instrumenten die bewezen effectief zijn. Dat garandeert maatwerk voor elke kandidaat die zelf kan kiezen met welke loopbaanspecialist hij of zij in zee gaat. Door ons grote aantal coaches, zijn we er zeker van dat ook voor u de juiste match kan worden gevonden. Dit proces kunt u zelf al sturen door nader kennis te maken met onze coaches op www.idplein.nl/coaches. Wellicht zit hier iemand bij met eenzelfde achtergrond als u?

Hoogopgeleiden (HBO/academisch)

id Plein Netwerk B.V. bestaat inmiddels al ruim tien jaar en is een landelijk opererende organisatie. Hierdoor hebben we een groot netwerk opgebouwd aan coaches, werkgevers en bedrijven die allen kunnen bijdragen aan een succesvol coachingstraject. Onze coaches hebben veel ervaring met het begeleiden van hoogopgeleiden kandidaten.

Gemakkelijk bemiddelbaren / fase 1-clienten / nieuwe instroom in WWB/WW

In deze tijd van crisis is het heel goed mogelijk dat u zonder werkt komt te zitten. id Plein Netwerk B.V. helpt u zo snel mogelijk aan de slag. Afhankelijk waar de behoefte bij u ligt, werken we aan een fantastisch LinkedIn-profiel, verbeteren we uw sollicitatievaardigheden etc.
Alle zeer belangrijk, maar uit onderzoek blijkt ook dat maar een klein gedeelte van de vacatures wordt vervuld via de reguliere route. Een uitgebreid netwerk komt dan goed van pas. Onze ruim 100 coaches en medewerkers staan, o.a. via WhatsApp, met elkaar in contact. Met een ingang bij honderden bedrijven en organisaties bent u niet meer zomaar een van de 200 sollicitanten.

Allochtonen / etnische minderheden

id Plein Netwerk B.V. heeft veel ervaring met het coachen van mensen die niet hier geboren zijn of met een andere afkomst. Soms houdt dit in dat wordt gekeken naar taalcursussen, maar eigenlijk verschilt de aanpak niet van die bij andere doelgroepen. Ook hier gaan we uit van maatwerk en zetten we alleen die zaken in waarbij de klant baat zal hebben, zoals bijv. orientatie, het maken van een LinkedIn-profiel, aanscherpen van sollicitatievaardigheden etc.

Op blikopwerk.nl geven we als bedrijf een paar doelgroepen op met wie we veel ervaring hebben, zoals dus mensen met een andere afkomst, maar ook mensen met een beperking, 50+ers, jongeren etc. Misschien leuk om te weten dat zij ook allen worden vertegenwoordigd binnen de eigen organisatie. Je vindt ze hier: http://www.idplein.nl/medewerkers.

Ouderen (> 55 jaar)

"Je leeftijd is maar een getal.” Maar bij het solliciteren wordt het vaak een dikke stempel. Blijf je dan stug doorgaan op de oude manier en verstuur je nog eens vijftig brieven voorzien van hetzelfde cv? Of ga je jezelf onderscheiden?

Hoe u dat het beste kunt doen, bespreekt u met een deskundige, ervaren coach. Het vertrouwen en een klik tussen u en uw coach vinden wij erg belangrijk. U kunt, eventueel met ondersteuning van een van onze medewerkers, zelf een coach uitzoeken op www.idplein.nl/coaches.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

id Plein Netwerk B.V. heeft sinds het begin van haar bestaan honderden laagopgeleiden naar werk begeleidt. Wat hiervoor nodig is, verschilt per persoon. Soms ligt het knelpunt bij het werk zelf en kan een jobcoach uitkomst bieden. Maar zeker in deze tijden van crisis (en bij meer vraag dan aanbod), worden vacatures vaak gevuld door mensen met een hogere opleiding. Ons uitgebreide netwerk aan bedrijven, organisaties en coaches door heel het land biedt dan uitkomst.

Natuurlijk zetten wij in wat nodig is, zoals bijv. het trainen van sollicitatievaardigheden, uitzoeken waar de kansen liggen op de markt etc., maar een ingang bij een bedrijf via (een contact van) id Plein Netwerk B.V., kan net dat streepje voor betekenen.

Contact

Vestigingen

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011 XB, Rotterdam (route)
Linda Phan
085-0495160
re-integratie@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8337 KT De Pol (route)
Diny van den Bout
058-3030131
Diny.vandenBout@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2613 CK Delft (route)
Jaap van Ringen
070-205 56 07
Jaap.vanRingen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3451 XG Vleuten (route)
Alex Schonewille
030-3033667
alex.schonewille@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1096 GB Amsterdam (route)
Det van Rooij
020-3033073
det.vanrooij@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3544NA, Utrecht (route)
Judi Karman
030-303 36 67
Judi.Karman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2717DE Zoetermeer (route)
Thea van der Wallen
070-2055607
thea.vanderwallen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7231JG, Warnsveld (route)
Coos Bahlmann
055-3030978
Coos.Bahlmann@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3431JS Nieuwegein (route)
Henk Nijhuis
030-3033667
Henk.Nijhuis@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3431JS Nieuwegein (route)
Marja Bleijerveld - Hauer
030-3033667
Marja.Bleijerveld-Hauer@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2032NH Haarlem (route)
Jacqueline Keuning
020-303 3073
Jacqueline.Keuning@idPlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3063HC Rotterdam (route)
Patricia Deul
010-8513160
Patricia.Deul@idlein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2969AE Oud-Alblas (route)
Petra Dam
010-8513160
Petra.Dam@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2351EM Leiderdorp (route)
Conny van Leeuwen-Baart
071-3030945
conny.vanleeuwen-baart@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3572RN Utrecht (route)
Marjolein Kalter
030-3033667
marjolein.kalter@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2352AZ Leiderdorp (route)
Marleen Nienhuis
071-3030945
marleen.nienhuis@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4331 CE Middelburg (route)
Nicolet Nieuwenhuizen
011-3745232
nicolet.nieuwenhuizen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7811HN Emmen (route)
Hilleke Duursma
038-3030109
Hilleke.Duursma@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2721GN Zoetermeer (route)
Shirley Rijneveld
070-2055607
shirley.zieren@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1314BM Almere (route)
Patrick Fokker
036-3030236
Patrick.fokker@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3401RC IJsselstein (route)
Barbara Visscher
030-3033667
barbara.visscher@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6851TD Huissen (route)
Johan Ekers
026-3031520
johan.ekers@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3031 CK Rotterdam (route)
Jacqueline Okker
085-0495160
jacqueline.okker@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9761 KM Eelde (route)
Marjanka Jansen
050-3050062
marjanka.jansen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3015LC Rotterdam (route)
Irma Huitink
085 - 0495160
irma.huitink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3011BN Rotterdam (route)
Gino Valente
085-0495160
gino.valente@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8574SJ Bakhuizen (route)
Nanda Hermus
050-3050062
nanda.hermus@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1066GS Amsterdam (route)
Corine Wieringa
020-3033073
corine.wieringa@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3701HN, Zeist (route)
Malou Snel
030-3033667
malou.snel@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3258AV, Den Bommel (route)
Michèle Lambert
0113-745232
michele.lambert@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5831TM, Boxmeer (route)
Paul Gommans
073-3030407
paul.gommans@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8102EM Raalte (route)
Joke Wielink
038-3030109
joke.wielink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4931CS, Geertruidenberg (route)
Ank van der veer
073-3030407
ank.vanderveer@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1032HZ Amsterdam (route)
Maaike Wesseling
020-3033073
maaike.wesseling@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1316BM, Almere (route)
Theo Schrager
036-3030236
theo.schrager@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2561AD Den Haag (route)
Anne Vink - van der Schalk
070-2055607
anne.vink@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5928NL Venlo (route)
Frans Hagens
043-3030068
frans.hagens@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2642CC Pijnacker (route)
Annemarie Dümpel
085-0495160
annemarie.dumpel@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6883GK Velp (route)
Jenny Peters
026-3031520
jenny.peters@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7609ZB Almelo (route)
Karin Overbeek
038-3030109
karin.overbeek@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6416 BZ Heerlen (route)
Margo van Dijk
045-3030009
margo.vandijk@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3253BG, Ouddorp (route)
Jurijne Jung
010-8513160
jurijne.jung@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2611WZ, Delft (route)
Sophie de Haan
010-8513160
sophie.dehaan@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1213RH Hilversum (route)
Trees Smeets
020-3033073
trees.smeets@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3221VP Hellevoetsluis (route)
Pauline Verkerke-Haas
010-8513160
Pauline.Verkere@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6827BS Arnhem (route)
Monique van der Lans
026-3031520
monique.vanderlans@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8141JB Heino (route)
Christi Jansman
038-3030109
christi.jansman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9205BG Drachten (route)
Oebele Smeding
0503050062
oebele.smeding@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3162PL Rhoon (route)
Rachida Bouhannouch
0108513160
rachida.bouhannouch@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3831GE Leusden (route)
Mariska de Winter
030-3033667
mariska.dewinter@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7622BT Borne (route)
Monique Sturre
038-3030109
Monique.Sturre@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3311BT Dordrecht (route)
Henriëtte Lindeman
010-8513160
henriette.lindeman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3781CH Voorthuizen (route)
Denise van Wassenberg
030 3033667
denise.vanwassenberg@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 7418BL Deventer (route)
Lodia Muljokarno
055 3030978
lodia.muljokarno@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3075WN Rotterdam (route)
Hanneke Dijkman
010 8513105
hanneke.dijkman@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2562XM 's-Gravenhage (route)
Hedy Fokké
070 2055607
hedy.fokke@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8912AR Leeuwarden (route)
Bas Jongen
058-3030131
Bas.Jongen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1055SC Amsterdam (route)
Clyde Echtveld
020-3033073
Clyde.Echtveld@idplein.nl

Columbusweg 10, 4462 HB Goes (route)
Ard Eversdijk
010-8513160
ard.eversdijk@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2805 JE Gouda (route)
Jacqueline Jonker
010 - 851 3160
jacqueline.jonker@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2548 PC 's-Gravenhage (route)
Mila Sahadew Lall
070 - 205 5607
mila.sahadewlall@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3012 CN Rotterdam (route)
Brasco Tuvaljevic
010 - 851 3160
brasco.tuvaljevic@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4835 RE Breda (route)
Agnes Mouws
076 - 303 0046
Agnes.Mouws@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8531JZ Lemmer (route)
Nicolette van Oortmerssen
058 - 303 01 31
nicolette.vanoortmerssen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8938AS Leeuwarden (route)
Luc Brouwer
058 - 303 01 31
luc.brouwer@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9206AS Drachten (route)
Berte Post
058 - 303 01 31
berte.post@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2596HC 's-Gravenhage (route)
Marion van der Giessen
070 - 205 56 07
marion.vandergiessen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4818JK Breda (route)
Marleen Weterings
076 - 303 00 46
marleen.weterings@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 8256 GD Biddinghuizen (route)
Ramon van Meegersen
036 - 303 02 36
ramon.vanmeegersen@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 1011BS Amsterdam (route)
Martine Behrens
020 - 303 30 73
martine.behrens@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 3363 XA Sliedrecht (route)
Janine Bijlsma
079 - 799 0115
janine.bijlsma@idplein.nl

Burgemeester Stramanweg 102, 1101AA Amsterdam (route)
Karin van Aalderen
085 - 049 5160
Karin.vanAalderen@idplein.nl

Boompjes 40, 3011XB Rotterdam (route)
Christine Kalden
085 - 049 5160
Christine.Kalden@idplein.nl

Boompjes 40, 3011XB Rotterdam (route)
Lieneke Roukens
085 - 049 5160
Lieneke.Roukens@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 9804 TG NOORDHORN (route)
Monika Oostland
059 - 274 90 01
monika.oostland@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5109RE ´s Gravenmoer (route)
Hans den Exter
076 - 303 00 46
hans.denexter@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 2804NG Gouda (route)
Linda Bolkenstein
010 - 851 31 60
linda.bolkenstein@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 4872LA Etten-Leur (route)
Vincent Kuyvenhoven
076 - 303 00 46
vincent.kuyvenhoven@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 6361HD Nuth (route)
Rosy de Wilde
045 - 524 82 80
rosy.dewilde@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5032TC Tilburg (route)
Froukje Krol
040 - 303 08 16
froukje.krol@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de, 4871LT Etten-Leur (route)
Niels de Ruijter
076 - 303 00 46
niels.deruijter@idplein.nl

Outplacement, Spoor 2, UWV re-integratie in de buurt, 5623BN Eindhoven (route)
Wilbert Linders
040 - 303 08 16
wilbert.linders@idplein.nl

Internetadres: www.idplein.nl

Aantal werknemers: 85
Aantal vestigingen: 82
Oprichtingsjaar: 2000

969