Samen werken aan
duurzame participatie

IVIO Opleidingen

IVIO-Opleidingen is een landelijke aanbieder van taal- en rekenopleidingen en cursussen digitale vaardigheden. Ook leveren wij maatwerktrajecten aan die als basis één van deze opleidingen kennen en gespecificeerd zijn op een doel(groep), bijvoorbeeld een cursus "Omgaan met geld", of "Taal op de...
meer...

IVIO-Opleidingen is een landelijke aanbieder van taal- en rekenopleidingen en cursussen digitale vaardigheden. Ook leveren wij maatwerktrajecten aan die als basis één van deze opleidingen kennen en gespecificeerd zijn op een doel(groep), bijvoorbeeld een cursus "Omgaan met geld", of "Taal op de werkvloer". Inmiddels is IVIO-Opleidingen actief in verschillende arbeidsmarktregio's als aanbieder van (non-)formele trajecten volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Onderscheid met andere organisaties

 • Veel ervaring (bestaat al 81 jaar), veel cursisten, veel geslaagden
 • Leren in een tempo met een cursus die bij u past
 • Leren op uw eigen niveau
 • Lessen op een tijdstip dat het u uitkomt
 • Gekwalificeerde docenten
 • Flexibele instroom, waardoor er geen wachtlijsten zijn.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Scholingsinstelling, Werkgever / werkgeversorganisatie, Gemeente, WSW / WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202401-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

IVIO Opleidingen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
IVIO Opleidingen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

IVIO Opleidingen werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IVIO Opleidingen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-202401-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding9,018,1
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,9178,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
4 123832%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IVIO Opleidingen .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Intake/ diagnose

Voordat een cursist met een traject bij IVIO start, verzorgen wij een uitgebreide intake. Hierin worden de basisvaardigheden getoetst (taal, rekenen en/of digitale vaardigheden), wordt de achtergrond van de deelnemer in kaart gebracht en kijkt IVIO samen met de deelnemer wat diegene wilt bereiken. Dit realistische individuele leerdoel wordt gekoppeld aan de benodigde basisvaardigheden en vanuit dat perspectief bepaalt IVIO, in overleg met de deelnemer en eventueel begeleider het traject. Ook praktische zaken komen aan de orde, zoals wanneer de deelnemer les kan volgen.

Taaltrajecten VVE

Om te werken in de voor- en vroegschoolse educatie is het verplicht om te kunnen aantonen dat de pedagogisch medewerker voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Nederlandse taal. Dit is voor Spreken/Gesprekken Voeren, Luisteren en Lezen het niveau 3F en Schrijven/Taalverzorging het niveau 2F.

IVIO-Opleidingen biedt maatwerk voor deze deelnemers:

 • alleen onderwijs voor de vaardigheden die aandacht nodig hebben;
 • korte cursussen;
 • veel oefentoetsen die lijken op de eindtoets;
 • ervaren trainers die al in meer dan 25 gemeenten pedagogisch medewerkers naar het eindniveau hebben geholpen, waaronder Enschede met een slagingspercentage van 98%;
 • aandacht voor persoonlijke omstandigheden (dyslexie, faalangst etc.);
 • mogelijkheden in de ochtend, middag, avond of zaterdag;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVIO.

Alfabetiseringstraject

IVIO-Opleidingen geeft analfabeten, andersgealfabetiseerden of semi-gealfabetiseerden de kans om de Nederlandse taal te leren lezen en schrijven. Op basis van de informatie uit de intake stelt IVIO samen met de deelnemer en (indien aanwezig) uw begeleider een traject op voor een cursus op maat.

Staatsexamen programma I

Om door te kunnen leren of om uw taalniveau op B1 niveau te halen biedt IVIO trajecten aan die leiden tot het staatsexamen programma I. Op basis van de intakeresultaten van de deelnemer stelt IVIO samen met de deelnemer en begeleider een traject op maat samen.

Staatsexamen programma II

Voor hogeropgeleiden biedt IVIO-Opleidingen de kans aan Nederlanders met een migratie-achtergrond om te kunnen instromen in het hoger beroepsonderwijs of universiteit door een taal. Op basis van de intakeresultaten van de deelnemer stelt IVIO samen met de deelnemer en begeleider een traject op maat samen.

Taaltraject

Taal is een middel om een doel te kunnen bereiken en daar biedt IVIO de handvaten voor aan. Aan de hand van de persoonlijke doelen van de deelnemer stellen we de eisen aan de taalvaardigheid hiervoor en bepalen we met de deelnemer (en mogelijk de begeleider) het traject, zodat de deelnemer erna de taaltools heeft om zijn persoonlijke doel te kunnen realiseren. Elk traject wordt op maat gemaakt en de lesstof wordt zoveel mogelijk op individuele doelstellingen aangepast.

Taalcursus voor NT1'ers

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven (bron: stichting lezen en schrijven). Tweederde hiervan heeft een Nederlandse afkomst. Om deze mensen te helpen hun lezen en schrijven te verbeteren biedt IVIO opleidingen aan voor deze doelgroep.

Cursus digitale vaardigheden

In de 21ste eeuw is werken met de computer niet meer weg te denken, echter is dit voor velen nog niet vanzelfsprekend. Vanaf het niveau van het opstarten van een computer tot beveiliging van je computer en het werken met Word en Excel biedt IVIO-Opleidingen cursussen aan. Ook hier is het uitgangspunt het doel van de deelnemer. Waar de focus ligt bepaalt het einddoel van de deelnemer.

Inburgeringstraject

IVIO-Opleidingen helpt je voorbereiden op het inburgeringsexamen of staatsexamen. We bieden een traject aan dat voor jou op maat is gemaakt. Eerst gaan we samen in gesprek, dit noemen we het intakemoment. We kijken naar het taalniveau, hoe snel je leert en de leefomstandigheden. Door de resultaten van de intake weten we welke cursus bij je past. We kiezen een groep op je eigen niveau en geven advies hoeveel lessen er nodig zijn. Je volgt lessen van ervaren docenten en maakt oefenexamens. Je krijgt ook les over het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). En kiest zelf of je ook lessen voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) wilt volgen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Taalbehoeftigen, rekenbehoeftigen of digibeten

IVIO biedt Nederlandse taalopleidingen aan voor Nederlanders met een migratie-achtergrond van niet- of laagopgeleiden tot hoogopgeleiden, Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven, mensen die nog niet goed kunnen rekenen en ook voor mensen die nog niet zo handig zijn met computers en software.

Inburgeraars/statushouders

IVIO biedt inburgeringstrajecten aan voor laag- en hoogopgeleide statushouders. Of je nu makkelijk of moeilijk leert, bij IVIO kan je aan de slag om succesvol in te burgeren.

Contact

Vestigingen

Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend (route)
Ginette Mellema
0320 229900
inburgeringpurmerend@ivio.nl

Triton 73, 1443BM Purmerend (route)
Ginette Mellema
0320-229900
inburgeringpurmerend@ivio.nl

Van Schaikweg 59, 7811 KK Emmen (route)
Ginette Mellema
0320-229900
drenthe@ivio.nl

Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen (route)
Ginette Mellema
0320229900
drenthe@ivio.nl

Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen (route)
Ginette Mellema
0320-229900
drenthe@ivio.nl

Grote Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
gorinchem@ivio.nl

Rooijsestraat 32, 5401 AT Uden (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
maashorst@ivio.nl

Minckelerstraat 71, 1223 LD Hilversum (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
gooienvechtstreek@ivio.nl

J.A. Burgersstraat 1, 4141 EL Leerdam (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
gorinchem@ivio.nl

Grote Geusplein 1, 4131 GZ Vianen (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
gorinchem@ivio.nl

Westwal 29A, 4141 AP Leerdam (route)
Hannarixt de Vries
0320-229900
gorinchem@ivio.nl

Wielingenstraat 121, 1441 ZN Purmerend (route)
Ginette Mellema
0320-229900
inburgeringpurmerend@ivio.nl

Bremenbergweg 2A, 7942 JP Meppel (route)
Ginette Mellema
0320-229900
meppel@ivio.nl

Ebbinge Wubbenlaan 41A, 7951 AB Meppel (route)
Ginette Mellema
0320-229900
meppel@ivio.nl

Internetadres: http://www.ivio-opleidingen.nl

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 14
Oprichtingsjaar: 2001

6333