Samen werken aan
duurzame participatie

José Lenders - PASSIE Protocol

De manier van werken binnen "Jose Lenders Advies, begeleiding en counseling" wordt gekenmerkt door maatwerk, betrouwbaarheid, persoonljike begeleiding en een oplossingsgerichte aanpak.
Er wordt gebruik gemaakt van jarenlange ervaring in het begeleiden van persoonlijke processen...
meer...

De manier van werken binnen "Jose Lenders Advies, begeleiding en counseling" wordt gekenmerkt door maatwerk, betrouwbaarheid, persoonljike begeleiding en een oplossingsgerichte aanpak.
Er wordt gebruik gemaakt van jarenlange ervaring in het begeleiden van persoonlijke processen. Onafhankelijkheid en daadkracht zijn belangrijke pijlers binnen de visie op ons werk.

We coachen mensen die:
dreigen uit te vallen door stress, conflicten of psychische problemen
aandacht en sturing nodig hebben om zo spoedig mogelijk weer met passie aan het werk te kunnen vanuit de ziektewet
een 2e spoor re-integratietraject mogen doorlopen

Als trainster en schrijfster van het boek "Van werkstress naar Passie - in 6 stappen" begeleid Jos� Lenders leidinggevenden in het effectief en plezierig aansturen van mensen. Zelfreflectie en zinvolle communicatie staat daarbij centraal.

Onderscheid met andere organisaties

Uitgangspunt is dat diverse problemen in iemands leven ��n geheel vormen en op zowel mentaal, emotioneel als fysiek vlak aangepakt dienen te worden. We zien stress als informatiebron/wegwijzer naar energie en gezondheid. De werkwijze is praktisch en to the point. Het resultaat hiervan vergroot de kans op duurzaam werk

De begeleiding vindt plaats in een gezellige en persoonlijke kantooromgeving

We denken mee in de belangen van zowel werkgever als werknemer.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-10-202309-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

José Lenders - PASSIE Protocol is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
José Lenders - PASSIE Protocol heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

José Lenders - PASSIE Protocol neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-10-202309-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)9,1198,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)*28,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7318,3
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,55--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
31 465879%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 22 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van José Lenders - PASSIE Protocol.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Het hele traject van motivatie naar ondernemingsplan en uitvoering daarvan wordt begeleid. Er is persoonlijke begeleiding op maat. Er is wekelijks/tweewekelijks persoonlijk contact.

Coaching presentatie vaardigheden

Afhankelijk van de behoeften wordt er aandacht besteed aan houdingsaspecten, communicatievaardigheden, lichaamstaal, samenwerkingsvaardigheden en assertief gedrag. Dit kan binnen een individueel traject of in groepjes van 4-5 mensen.
Er is wekelijks/tweewekelijks persoonlijk contact.

Vacaturebemiddeling

Samen met de client wordt gezocht naar passende vacatures en worden ideeen over passende arbeid uitgebreid. Er is ondersteuning in het opstellen van sollicitatiebrieven en C.V.. Sollicitatiegesprekken worden gezamenlijk voorbereid.
Er is waar mogelijk vooraf contact met werkgevers om de potentiele werknemer onder de aandacht te brengen.
Er is wekelijks/tweewekelijks persoonlijk contact.

Motiveringstrajecten

Binnen het traject worden meedere aspecten uit iemands leven betrokken in het motiveren naar werk. Door deze holistische aanpak wordt elk traject anders, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de client.
Er is wekelijks/tweewekelijks persoonlijk contact.

Nazorg na bemiddeling

Na het vinden van een baan, wordt aandacht besteed aan het omgaam met de veranderde situatie. Waar nodig wordt bij problemen op het werk bemiddeld. Er zijn geregeld feedback gesprekken.

Ademhalingsprogramma’s

Als we een verandering doormaken is het belangrijk om ook je lichaam daarin mee te nemen. Ademhalingsoefeningen en houdigsoefeningen maken dat oude patronen losgelaten kunnen worden en de gewenste verandering duurzamer is.
De begeleiding wordt op maat ingezet.

Tweedelijns psychologie

Trauma verwerking, versterken van assertiviteit en het loslaten van spanning helpt de regie over het eigen leven weer terug te pakken.
De begeleiding wordt op maat ingezet.

Preventie ziekteverzuim

Door in een vroeg stadium problemen aan te pakken kan ziekte- en productieverzuim verminderd worden. We doen dit door middel van counseling, traumaverwerking, (weer) leren ontspannen, relatietherapie conflictbemiddeling en\of teambuilding.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen die uitvallen door stressklachten

Steeds terugkerende stress kan een heel zinvolle wegwijzer zijn naar waar het in je leven écht om gaat.
Middels het zelfontwikkelde en reeds 20 jaar beproefde PASSIE-protocol helpen we mensen om weer te leven vanuit wie ze willen zijn en waar ze goed in zijn.
Dit protocol is beschreven in het boek "Van Werkstress naar Passie - in 6 stappen" en wordt als extra achtergrondmateriaal aangeboden binnen een traject.

Als counselor werk ik sinds 1997 met clienten in stresssituaties. Dit kan gaan om bijvoorbeeld persoonlijke onzekerheid, conflicten, scheiding,verlies van gezondheid of baan.

Mensen komen op eigen initiatief, via werkgevers of via het UWV.

Onafhankelijkheid en bevorderen van daadkracht zijn belangrijke doelen in elk traject.

Personen met burn-out/overspanningsklachten

Ook en juist als de aanhoudende spanning geleid heeft tot een burnout of overspannen zijn, kan het Passie-protocol effectief ingezet worden. (zie beschrijving bij bovenstaande doelgroep).

De nadruk in het proces ligt in eerste instantie op het weer vinden van de eigen kracht en ontspanning, om vervolgens te focussen op daadkracht en onafhankelijkheid.

Mensen die (gedwongen) een verandering doormaken

De nadruk ligt op het herwinnen van het zelfvertrouwen, een herorientatie op mogelijkheden van zich zelf en van de arbeidsmarkt.

Getraumatiseerd personeel (veroorzaakt door calamiteiten in werksituatie)

Traumaverwerking, het weer durven ontspannen en open staan voor de huidige of nieuwe situatie, is onze kracht. Voor een uitgebreid overzicht van werkwijzen verwijzen we naar www.joslenders.nl

Contact

Vestigingen

Van Cleefstraat 6, 5911 BG VENLO (route)
José Lenders
077-3510989
info@joselenders.nl

Internetadres: http://www.joselenders.nl ; www.vanwerkstressnaarpassie.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1997

6405