Samen werken aan
duurzame participatie

Koraal-Sterk in Werk

Koraal -Sterk in Werk heeft zich tot doel gesteld om voor jongeren met een beperking een volwaardige (arbeids)participatie te realiseren. We doen dit middels een intensief, individueel arbeidstoeleidingstraject, gebaseerd op een integrale aanpak. We zijn gespecialiseerd in jongeren met leer...
meer...

Koraal -Sterk in Werk heeft zich tot doel gesteld om voor jongeren met een beperking een volwaardige (arbeids)participatie te realiseren. We doen dit middels een intensief, individueel arbeidstoeleidingstraject, gebaseerd op een integrale aanpak. We zijn gespecialiseerd in jongeren met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen.

Kenmerken visie :

  • recht op volwaardige (arbeids)participatie voor iedereen
  • geïntegreerd aanbod van arbeids(re)integratie, scholing, wonen of vrije tijdsbesteding; full service-concept
  • afstemmen aanbod op ontwikkelingsperspectief en specifieke vragen cliënt
  • elke dag een nieuwe kans
  • uitvoeren arbeidstoeleidingstrajecten

Kenmerken methodiek :

  • individueel maatwerk
  • vaste begeleider

Onderscheid met andere organisaties

Doelgroep:
Veel ervaring, kennis en expertise over de doelgroep LVG en moeilijk lerend

Samenwerking met:
UWV, Gemeente, zorginstellingen, scholingsinstelling ( VSO-Pro)

Kwaliteit:
Koraal is continu bezig om haar kwaliteit te verbeteren. ZorgkaartNederland waarbij waardering van cliënten leidend is. Zo zijn ze in bezit van het keurmerk NEN 7510 (informatiebeveiliging). Voor de jeugdwet cliënten hebben we het Keurmerk ISO 9001:2015.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 14-04-202114-04-2021

Blik op Werk Keurmerk

Koraal-Sterk in Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Koraal-Sterk in Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koraal-Sterk in Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 14-04-202114-04-2021

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-78,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2148,0
Sociale activering en participatie-37,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018 verlengd

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,26--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
28 92832%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 25 january 2020 tot 16 april 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koraal-Sterk in Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Sterk in Werk is een erkende jobcoachorganisatie en voert trajecten uit in opdracht van UWV, gemeenten en PRO-VSO scholen met daarvoor opgeleide en geregistreerde jobcoaches.

Jobhunting

Het actief zoeken van een plek op de arbeidsmarkt die past bij de mogelijkheden van de cliënt. Samen met de jobcoach en arbeidsdeskundige wordt de werkgever gezocht die bij jouw past!

Sociale activering

Doel: is dat de cliënt zodanig wordt geactiveerd, dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis. Ook het bevorderen van de deelname aan RI-activiteiten door (psychisch en fysieke weerbaarheid te verhogen.
De cliënt leert om beter met anderen om te gaan en samen te werken. Zo ook leren om "kritiek te geven en ontvangen" en het voorkomen dat een conflict ontaardt in ruzie of hoe je moet opkomen voor jezelf en ook je mening leren geven of het uiten van wat je voelt zonder je schuldig, beschaamd of onzeker te voelen.

Stagebegeleiding

Doel. Veelal 3 en 4e jaars leerlingen van het Praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar en op een stage/werkplek.
Sterk in Werk beschikt over een groot netwerk van bedrijven waar leerlingen en cliënten gebruik kunnen maken van stageplaatsen. De begeleidingsvorm ontwikkelt zich van intensieve begeleiding naar begeleiding op afstand.

Work first

Sterk in Werk beschikt over eigen leerwerkplaatsen waar cliënten individueel of in groepsverband worden getraind. Er is een groot aanbod van diverse werksoorten zoals industriële-, groen-, horeca- en repro-activiteiten.

Scholing VCA

Koraal -Sterk in Werk biedt de opleiding Veiligheid aan en begeleidt deze van start tot het eindexamen. Dit vindt plaats aan de hand van de door Koraal /Sterk in Werk ontwikkelde SIWOV methode. SIWOV is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (zeer) moeilijk lerende en jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en leidt op voor het landelijk erkend VCA Basis diploma. De begeleiders van Koraal / Sterk in Werk zijn allen opgeleid om de omschreven doelgroep te begeleiden naar het VCA basiscertificaat.
De opleiding duurt maximaal 3 maanden. Tijdens deze periode wordt de deelnemer intensief begeleidt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

VSO-PRO leerlingen en schoolverlaters (Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Door de intensieve samenwerking van Sterk in Werk met diverse partners uit het speciaal onderwijs en de integrale sluitende aanpak, die een vloeiende overgang tussen onderwijs en arbeidstoeleiding bewerkstelligt, heeft Sterk in Werk een aanpak die garant staat voor een duurzame plaatsing in een passende werkplek.

Participatiewet (gemeenten) met psychische- of sociaal emotionele problematiek (niet REA)

Jongeren en jongvolwassen (< 27 jaar) met belemmeringen op diverse levensgebieden (wonen-zorg-financieën-middelen gebruik) vallend onder de WIJ worden begeleid, ondersteund en gecoached vanuit een systeemgerichte benadering naar de best passende arbeidsplaats of leer(werk)plaats. De participatieladder is hierbij leidend.

jongvolwassen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Sterk in Werk heeft ruime ervaring in het werken met autisten en heeft hiervoor een specifieke methodiek ontwikkeld in samenwerking met partners uit zorginstellingen en onderwijs. Sterk in Werk voert opdrachten uit voor de doelgroep in opdracht van UWV, gemeenten en particulieren.

Jongeren (< 23 jaar)

Sterk in werk beschikt binnen haar organisatie over specifieke deskundigheid ten aanzien van jongeren in het algemeen. Personeel heeft kennis op het gebied van gedragsproblematieken, ervaring met problemen die terug te vinden zijn in de sociaal emotionele sfeer zowel voor allochtonen alsook voor autochtonen.

Personen met een verstandelijke handicap

Door de intensieve samenwerking van sterk in werk met LVG-instellingen en speciaal onderwijs heeft Sterk in Werk specifieke deskundigheid in huis. Samen met het NIZW heeft Sterk in Werk in 2000 een passende methodiek ontwikkeld. Zestig procent van het personeel van Sterk in Werk komt uit de LVG-sector.

Contact

Vestigingen

Schijndelseweg 1, 5283 AB BOXTEL (route)
0411 652481
infosiw@koraal.nl

Internetadres: http://www.koraal.nl

Aantal werknemers: 23
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1999

1300