Samen werken aan
duurzame participatie

Mens & Zo B.V.

Mens en Zo is een loopbaanbegeleider en coacht werkgevers, werknemers en werkzoekenden actief bij outplacement, re-integratie en loopbaantrajecten. Ook bieden wij de UWV- diensten 'Werkfit maken", 'Naar Werk' en 'Modulaire Diensten'. Wij leveren maatwerk, hebben een diversiteit van medewerkers...
meer...

Mens en Zo is een loopbaanbegeleider en coacht werkgevers, werknemers en werkzoekenden actief bij outplacement, re-integratie en loopbaantrajecten. Ook bieden wij de UWV- diensten 'Werkfit maken", 'Naar Werk' en 'Modulaire Diensten'. Wij leveren maatwerk, hebben een diversiteit van medewerkers en zetten altijd net het stapje extra om het gestelde doel te behalen. Wij maken gebruik van spreeklocaties, maar komen ook bij de mensen thuis, als dit gewenst is.

Onderscheid met andere organisaties

Onze manier van werken: Mens & Zo opent snel deuren naar nieuw werk. We zien de dingen in perspectief en denken in kansen en mogelijkheden. Bovendien schakelen we snel, houden we het tempo erin en hebben we een ijzersterk netwerk dat we graag inzetten. Met altijd als doel; concreet resultaat boeken in relatief korte tijd. De kortste weg naar werk. Dat doen we met een nuchtere blik en humor. We kijken bovendien verder dan onze neus lang is, met het oog op duurzame inzetbaarheid.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Mens & Zo B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Mens & Zo B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Mens & Zo B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,847,7
Outplacement9,148,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,1168,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7578,2
Sociale activering en participatie8,1118,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,75--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
9 244652%
6 235244%
5 92241%
11 71258%
21 61932%
15 5683%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Mens & Zo B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Mens & Zo begeleidt en ondersteunt werkgevers actief bij outplacement- en re-integratietrajecten, zoals 1ste, 2e en 3e spoortrajecten. Daar zijn we ijzersterk in. Er komt veel bij kijken als een arbeidsrelatie met een werknemer moet worden beëindigd. Dat is in eerste instantie voor de werknemer een indrukwekkende gebeurtenis, maar ook voor u als werkgever heeft een outplacementtraject veel voeten in aarde. Mens & Zo heeft inmiddels jarenlange ervaring in de begeleiding hierbij. En met het door ons zorgvuldig opgebouwde en uitgebreide netwerk openen wij daadwerkelijk deuren voor mensen die op zoek zijn naar duurzaam, nieuw werk dat binnen een relatief kort tijdsbestek wordt gerealiseerd.

Vacaturebemiddeling

Mens & Zo heeft een groot netwerk. Wij zetten ons netwerk in om werkzoekenden ook de mogelijkheid te geven door middel van een werkervaringsplek, om een functie en organisatie in de praktijk te ervaren en te leren kennen. Bij voorkeur in een organisatie waar de werkzoekende na de werkervaringsplek kan blijven werken in reguliere loondienst.

Jobhunting

Jobhunting kan een vervolg zijn op een door ons verricht loopbaanonderzoek, maar dit is voor ons geen absolute voorwaarde. U kunt ook zonder enig voortraject gebruik maken van onze ervaring in arbeidsbemiddeling.
Door ons uitgebreide netwerk op de arbeidsmarkt zijn wij zeer goed in staat heel gericht op zoek te gaan naar de voor u gewenste baan. Wij weten waar vacatures ontstaan en hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt.

De loopbaancoach inventariseert uw wensen en mogelijkheden. Dit vanuit onze visie dat mensen uniek zijn in hun achtergrond, omstandigheden en het maken van keuzes. We hebben de overtuiging dat er voor ieder mens kansen te creëren èn te benutten zijn. Wij leggen vrijwel direct een link tussen persoon(lijkheden) en (potentiële) organisatie, functie en sector.

De combinatie van de kennis van de arbeidsmarkt en onze pragmatische aanpak zorgt voor een daadkrachtige benadering. Kenmerken voor onze aanpak zijn; vraaggericht, pragmatisch en doelgericht

Begeleiding van zieke werknemers

Soms gebeurt het dat een werknemer onverhoopt niet kan terugkeren naar zijn of haar huidige baan of deze niet kan behouden. Bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie in uw bedrijf of om gezondsredenen van zijn of haar kant. Dat is voor beide partijen heel vervelend. Bij een vlotte, maar gedegen oplossing is daarom iedereen gebaat.

Ligt het aan de gezondheid dat iemand niet meer verder kan met zijn of haar werk, dan bieden we begeleiding in de vorm van een extern reïntegratietraject.

We zitten tijdens elk traject overigens regelmatig en vooral ‘praktisch’ bij werkgevers aan tafel om zo het CV van een kandidaat te toetsen aan de arbeidsmarkt. Dit wordt erg gewaardeerd door zowel de werkgever als werknemer! Zo kan hij of zij ook in de praktijk zien hoe iets werkt en of het aansluit bij wensen en mogelijkheden.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Het kwalificeren van een werkzoekende en gelijktijdig starten met het opdoen van praktische werkervaring door middel van een werkervaringsplek. Dit bij voorkeur in een organisatie waar de werkzoekende, na de werkervaringsplek kan doorstromen naar een betaalde plek binnen de organisatie.

Assessment Thomas International & MapsTell

Mens & Zo is gecertificeerd voor de assessments van Thomas International. De assessments tools van Thomas kunnen worden ingezet gedurende de hele loopbaan van een werknemer - aanname, optimaliseren van prestaties, opleiding en ontwikkeling, ontplooiing van talenten en het behoud van personeel. De tools geven inzicht in het potentieel van uw medewerkers. In wat hen motiveert, over welke werksterkten zij beschikken en wat de eventuele beperkingen zijn. Assessments geven onderbouwing aan uw HR beslissing. De business assessments van Thomas helpen uw organisatie bij het optimaliseren van de prestatieniveaus van teams én individuele medewerkers.
Mens & Zo is geaccrediteerd MapsTell guide. MapsTell zet mensen, teams en organisaties op de kaart. Met de PersonalMap in de hand start je aan een reis die je brengt naar het optimaal benutten van talent, betere samenwerking, effectieve teams tot het realiseren van organisatiedoelstellingen. De producten van MapsTell zijn gebaseerd op het DISC model

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Het schrijven van een sollicitatiebrief/motivatiebrief, een CV met uitstraling en jezelf kunnen presenteren tijdens een sollicitatiegesprek, is belangrijk om kans te maken op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden werkzoekenden in het schrijven van sollicitatiebrieven/motivatiebrieven volgens de laatste trends op de arbeidsmarkt. De loopbaancoaches worden regelmatig bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen ten aanzien van solliciteren en jezelf presenteren. Wij begeleiden in het maken van een goed CV en persoonlijk profiel. Ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek oefenen wij met de werkzoekende door middel van rollenspellen en leren wij de werkzoekende om gebruik te maken van de STAR-methode.

Modulaire Dienst UWV

Participatie interventie: De loopbaancoach onderzoekt waar cliënt tegenaan loopt om activiteiten buitenshuis te ondernemen. We onderzoeken de volgende zaken; hoe dit patroon van cliënt te doorbreken is, wat zijn de kwaliteiten, hoe kan het zelfvertrouwen worden opgebouwd en onderliggende angsten worden overwonnen. Bevorderen maatschappelijke deelname: Om maatschappelijke deelname te bevorderen onderzoeken wij eerst waar de interesses liggen. Wij gaan belemmerende overtuigingen positief beïnvloeden, zelfvertrouwen vergroten om weer stappen te zetten richting het opbouwen van een sociaal leven. Vrijwilligerswerk kan daar een onderdeel van zijn. Wij gaan met cliënt mee op gesprek om dit op een goede manier te begeleiden. Begeleiding bij scholing: Als een cliënt problemen ervaart bij het volgen van een opleiding gaan wij in kaart brengen waar deze problemen uit kunnen bestaan. Je krijgt advies in het aanbrengen van structuur en leren plannen. Dit doen wij tijdens coachinggesprekken.

Werkfit Maken UWV

In een Werkfit Maken traject wordt tijdens coachinggesprekken aandacht besteed aan belemmerende overtuigingen, assertiviteit, empowerment, kijken naar mogelijkheden, zien en creëren van kansen ipv focussen op beperkingen en onmogelijkheden. Door een praktisch loopbaanonderzoek wordt de uitstroomrichting bepaald. Wij onderzoeken de belastbaarheid in werk/prive door een werkervaringsplek in te zetten. Ook wordt er aandacht besteed aan profilering en sollicitatietechnieken.

Naar Werk UWV

Om een cliënt naar werk te begeleiden kunnen de volgende onderdelen worden ingezet; Profilering en sollicitatietechnieken, wegnemen belemmerende overtuigingen, netwerkbegeleiding, bemiddeling en jobhunting en na plaatsing nazorg. Om dit doel te bereiken zijn wij aangesloten bij diverse netwerkbijeenkomsten, wij maken gebruik van Linkedin om onze contacten te bereiken. Wij hebben een aantal werkgevers in ons netwerk die landelijk gevestigd zijn. De loopbaancoaches van Mens & Zo hanteren verschillende manieren van coaching afgestemd op de cliënt. Wij zijn aangesloten bij Jobport een vacature zoekmachine waarin ook testen worden aangeboden. Onze specialisatie is het begeleiden naar werk door het bieden van maatwerk op de cliënt gericht, oog voor de mens, daadkracht en doelgericht. wij signaleren tijdig knelpunten, belemmeringen en patronen die de cliënt in de weg staan om zijn/haar weg naar werk te vervolgen. Mens & Zo richt zich op mogelijkheden en kansen door 'outside the box'te denken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

outplacement

Mens & Zo begeleidt en ondersteunt werkgevers actief bij outplacement-trajecten. Daar zijn we ijzersterk in. Er komt veel bij kijken als een arbeidsrelatie met een werknemer moet worden beëindigd. Dat is in eerste instantie voor de werknemer een indrukwekkende gebeurtenis. Maar ook voor u als werkgever heeft een outplacementtraject veel voeten in aarde.

Mens & Zo heeft inmiddels jarenlange ervaring in de begeleiding hierbij. En met het door ons zorgvuldig opgebouwde en uitgebreide netwerk openen wij daadwerkelijk deuren voor mensen die op zoek zijn naar duurzaam, nieuw werk dat binnen een relatief kort tijdsbestek wordt gerealiseerd.

Een outplacementtraject bestaat uit 4 stappen:
- Het loslaten van het verleden
- Inventarisatie van de huidige situatie
- Focus op de toekomst (!)
- Begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan

Wilt u uw werknemer steunen bij het vinden van een nieuwe baan? Dan adviseert Mens & Zo op een betrouwbare én relatief snelle manier hoe u hem of haar het best kunt begeleiden naar nieuw passend werk. Ons doel daarin is vanzelfsprekend voor beide partijen het proces soepel en eerlijk te laten verlopen.

WW/ZW/WIA/WAJONG

Bent u in het bezit van een uitkering zoals WW/ZW/WIA/WAJONG en wilt u de mogelijkheden onderzoeken richting arbeidsparticipatie en/of werk dan kunnen wij u daarbij helpen.

Contact

Vestigingen

Hazenweg 2, 7556 BM HENGELO (eigen locatie) (route)
Paula Paus,Manon van Achteren, Esther Weijers
074-7501487
info@mensenzo.nl

Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer (hoofdkantoor) (route)
Paula Paus,Manon van Achteren, Esther Weijers
074-7501487
info@mensenzo.nl

Grote Voort 293a, 8041 BL Zwolle (Regus Trade Center) (route)
Paula Paus, Manon van Achteren, Linda Janssen
074-7501487
info@mensenzo.nl

Loolaan 37, 7314 AB Apeldoorn (Het Coachhuis) (route)
Linda Janssen
074-7501487
info@mensenzo.nl

Den Heuvel 64-68, 6881 VE Velp (MijnFlexPlek) (route)
Linda Janssen
074-7501487
info@mensenzo.nl

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (Het Coachhuis) (route)
Kim Kemper
074-7501487
info@mensenzo.nl

Zaanstraat 6N, 8226ND Lelystad (Flexcenter Lelystad) (route)
Kim Kemper
074-7501487
info@mensenzo.nl

Burgemeester Lambooylaan 18, 1217 LD Hilversum (Het Coachhuis) (route)
Kim Kemper
074-7501487
info@mensenzo.nl

Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht (Het Coachhuis) (route)
Linda Janssen en Kim Kemper
074-7501487
info@mensenzo.nl

Hengelosestraat 100, 7500 AC Enschede (kantorencentrum Schuttersveld) (route)
Esther Weijers,Paula Paus, Manon van Achteren
074-7501487
info@mensenzo.nl

Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo (Java Toren) (route)
Paula Paus,Manon van Achteren, Esther Weijers
074-7501487
info@mensenzo.nl

Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem (Park Tower, Regus) (route)
Linda Janssen
074-7501487
info@mensenzo.nl

Galvanistraat 1, 6716 AE Ede (Het Coachhuis) (route)
Linda Janssen
074-7501487
info@mensenzo.nl

Internetadres: http://www.mensenzo.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 13
Oprichtingsjaar: 2009

6850