Samen werken aan
duurzame participatie

NedLes

NedLes verzorgt Nederlandse les aan anderstaligen. NedLes richt zich op hoog- en middenopgeleide anderstaligen die in Nederland werk hebben of willen hebben op MBO / HBO / universitair niveau. U kunt bij ons terecht voor een taalcursus, voor voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als tweede...
meer...

NedLes verzorgt Nederlandse les aan anderstaligen. NedLes richt zich op hoog- en middenopgeleide anderstaligen die in Nederland werk hebben of willen hebben op MBO / HBO / universitair niveau. U kunt bij ons terecht voor een taalcursus, voor voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal en voor voorbereiding op het inburgeringsexamen. Voor een individuele cursus en een groepscursus, een dagcursus, een avondcursus en een weekendcursus. Op www.nedles.nl vindt u de details over onze cursussen, ook over de prijzen (die kunnen we hier niet kwijt).

NedLes offers Dutch language courses for non Dutch (Expats, immigrants, knowledge migrants, whatever). We focus on people with a higher education. We offer group courses, private lessons and corporate training. We can help you to prepare for the civic integration exam or the State examination. Daytime, in the evenings and during the weekend. Please check www.nedles.nl for all detailed information about our courses.

Onderscheid met andere organisaties

  • kleine groepen (max 10)
  • Wij houden rekening met onregelmatige werktijden. U kunt bij ons op wisselende tijden - ook 's avonds en in het weekend - priv�les volgen. Ook kunt u aan een gedeelte van een groepscursus meedoen. (We provide lessons for people with an irregular schedule; also during weekends)
  • Wij bieden de mogelijkheid voor lessen per Skype en e-mail. (We provide lessons by Skype and e-mail)

NB: voor priv�lessen en sommige groepscursussen geldt een aangepast tarief; zie website.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202313-10-2023

Blik op Werk Keurmerk

NedLes is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
NedLes heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

NedLes werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

NedLes neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-10-202313-10-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,31678,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
10 5441913%
22 138615%
8 84916%
7 76012%
33 75213%
1 63517%
12 54312%
24 52025%
5 52719%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van NedLes.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 18,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

Onze werkwijze:
In een eerste introductiegesprek proberen wij duidelijk te krijgen:

  • wat uw huidige niveau is;
  • wat uw streefniveau is; welke aspecten moeten de meeste aandacht krijgen;
  • wat de grootste problemen zijn bij het leren van- of het verbeteren van het Nederlands
  • wat uw verdere specifieke wensen zijn.

Op basis hiervan maken wij een voorstel en bijbehorende offerte voor de cursus.
Indien tussentijds bijstellingen nodig zijn is dat uiteraard mogelijk.
Na afloop van de cursus onderzoeken wij of het streefniveau is behaald en of de cursus aan de verwachtingen heeft voldaan.

Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.

If you want to follow a Dutch language course, or you need to do the civic integration (inburgering), you are invited for a meeting to get acquainted, to check your language level and to discuss the options. Together we'll make a program, adjusted to you wishes.

Taalcursus

Wilt u uw Nederlands verbeteren? Dat kan, in een groepscursus, met priv�lessen of in een bedrijfstraining. Ook per e-mail, Skype en internet. Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.

You want to improve your Dutch? We offer group courses, private lessons and corporate training. We also offer lessons by email and skype. A lot of our group courses are online classes. Online hours do not count for exemption or extension of you 'inburgeringsplicht'

Voorbereiding op het Inburgeringsexamen

Wilt u zich voorbereiden op het Inburgeringsexamen? Wij zijn goed op de hoogte van de exameneisen, zowel die voor het nieuwe inburgeringsexamen als die van het oude inburgeringsexamen en kunnen u helpen goed voorbereid aan het examen deel te nemen. Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.You need to do the civiv integration exam? We know all about it, the new exam, the old exam, we can help you to choose the right exam and to prepare for that exam. A lot of our group courses are online classes. Online hours do not count for exemption or extension of you 'inburgeringsplicht'

Inburgeringstraject

Onze werkwijze: In een eerste introductiegesprek proberen wij duidelijk te krijgen: - wat uw huidige niveau is; - wat uw streefniveau is; welke aspecten moeten de meeste aandacht krijgen; - wat de grootste problemen zijn bij het leren van- of het verbeteren van het Nederlands - wat uw verdere specifieke wensen zijn. Op basis hiervan maken wij een voorstel en bijbehorende offerte voor de cursus. Indien tussentijds bijstellingen nodig zijn is dat uiteraard mogelijk. U hoeft bijvoorbeeld niet van te voren al te weten of u het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 wilt doen; dit kunt ook later beslissen. Na afloop van de cursus onderzoeken wij of het streefniveau is behaald en of de cursus aan de verwachtingen heeft voldaan. If you want to follow a Dutch language course, or you need to do the civic integration (inburgering) or State examination NT2, you are invited for a meeting to get acquainted, to check your language level and to discuss the options. Together we'll make a program, adjusted to you wishes.

Staatsexamen programma I

U kunt bij ons een taalcursus volgen, vanaf absolute beginners A0, tot beginners (A2), tot gevorderd (B1/B2) tot en met niveau vergevorderd (C1).
Voor het Staatsexamen NT2 programma 1 moet u niveau B1 hebben. Naast de algemene taalcursus verzorgen wij ook speciale cursussen ter voorbereiding op het examen.
Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.

Staatsexamen programma II

Wilt u het Staatsexamen NT2 programma 1 of 2 doen? NedLes verzorgt taalcursussen en examentrainingen die toeleiden naar het Staatsexamen NT2. You want to pass the State examination 1 or 2? We can help.

Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.

Taaltraject

Wilt u Nederlands leren of uw Nederlands verbeteren? Wij verzorgen lessen groepscursussen (maximaal 10 cursisten) en priv�lessen op alle niveaus. Wilt u een cursus Nederlands voor uw (internationale) medewerkers? Wij verzorgen ook taaltrajecten bij bedrijven aan huis.
Veel van onze cursussen zijn online. Online uren tellen niet mee voor vrijstelling of verlenging van de inburgeringsplicht.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

NedLes richt zich op middelbaar opgeleiden en hoog opgeleiden. Dit uit zich zowel in het gebruikte lesmateriaal als in het tempo en de vereiste studievaardigheid van de cursisten. Cursisten moet in staat zijn zelfstandig huiswerk te kunnen maken.

Inburgeringsbehoeftigen

NedLes helpt mensen zich voor te bereiden op het Inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2. Zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars.

Kennismigranten / knowledge migrants

Bent u kennismigrant maar wilt u toch Nederlands leren? Of wilt u in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning? U kunt bij ons terecht, voor een groepscursus, privlessen of bedrijfstraining. You are a knowledge migrant and want to apply for a permanent recidence permit or a Dutch passport? Or you just want to learn some 'survival Dutch'? You are welcome for one of our courses or private lessons

Expats

Do you want to learn Dutch or improve your Dutch? Please, take a look at our (English) website: www.nedles.nl

Asielgerechtigden

NedLes help vooral de midden en hoger opgeleide vluchtelingen met de voorbereiding op het Staatsexamen. We werken daarin samen met het UAF, de Stichting voor Vluchteling-Studenten.

Contact

Vestigingen

Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam (route)
A. Braams
020 8460011
info@nedles.nl

Internetadres: http://www.nedles.nl/

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

6655