Samen werken aan
duurzame participatie

Novatief Werkzaken

Novatief Werkzaken is een dynamisch en proactief re-integratiebedrijf, werkzaam in de drie noordelijke provincies en gespecialiseerd in re-integratie- en arbeidskundige diensten. De professionals van Novatief hebben jarenlange ervaring en expertise in arbeidsbemiddeling en werkzaken met een...
meer...

Novatief Werkzaken is een dynamisch en proactief re-integratiebedrijf, werkzaam in de drie noordelijke provincies en gespecialiseerd in re-integratie- en arbeidskundige diensten. De professionals van Novatief hebben jarenlange ervaring en expertise in arbeidsbemiddeling en werkzaken met een arbeidsdeskundige achtergrond. Via een grondige en speciale aanpak wordt inzichtelijk gemaakt waar de vaardigheden, kansen en kwaliteiten liggen om goed en duurzaam te kunnen functioneren op een nieuwe werkplek. Kijk ook op www.novatief.nl

Onderscheid met andere organisaties

Samenwerking met:
arbodienst, re-integratiebedrijf, UWV, gemeente, werkgever

Soort organisatie:
zelfstandige organisatie

Novatief Werkzaken is in het bezit van certificaten:

  • Blik Op Werk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Blik op Werk Keurmerk

Novatief Werkzaken is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Novatief Werkzaken heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Novatief Werkzaken neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202307-02-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,087,7
Outplacement9,088,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,7628,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,3188,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,822--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
2 8313960%
1 92536%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 12 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Novatief Werkzaken.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie

Succesvolle terugkeer binnen of buiten uw bedrijf.

Hoe zorgt u ervoor dat uw zieke / herstellende werknemer snel en duurzaam terugkeert in passend werk? Binnen of buiten uw bedrijf, in dezelfde functie of iets anders? In de praktijk is re-integratie vaak een tijdrovend en moeizaam proces. Novatief kan u en uw werknemer goed en deskundig begeleiden. Samen kunnen we resultaat behalen!

Hoe? Via een gericht trajectplan analyseren we de situatie van u en de werknemer. Vervolgens starten we het re-integratietraject.

Het proces van terugkeer op de arbeidsmarkt levert via onze deskundige en intensieve aanpak resultaat. Dit is in het belang van zowel werkgever als werknemer.

Outplacement

Intensieve begeleiding naar een nieuwe werkkring.

Spelen er ontwikkelingen binnen uw bedrijf op het gebied van boventalligheid, reorganisatie of fusie? Of spelen er bij uw werknemer zaken op het gebied van functioneren, onvoldoende uitdaging of is er sprake van een veranderbehoefte?

Novatief biedt u graag de gewenste deskundigheid en expertise om tot de juiste oplossing te komen. Hoe werken wij? Via een gericht trajectplan wordt de situatie in beeld gebracht. Wij begeleiden deskundig, zorgvuldig en intensief van A tot Z en gericht op structurele oplossingen.

Coaching

Spelen er bij uw werknemer vragen op het gebied van loopbaan, functioneren, balans? De coach van Novatief biedt graag deskundige begeleiding. Novatief biedt een drietal varianten aan:

1. loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling
motivatie en inspiratie
persoonlijke effectiviteit
levensfase
balans vinden en houden
omgaan met verandering
stijl van leidinggeven
2. gericht op het verbeteren in functioneren
time management
planning en organisatie in het werk
regie en verantwoordelijkheid
communicatie en samenwerken
denk- en gedragsvoorkeuren
3. coaching in het kader van re-integratie
belasting functie versus belasting werknemer
regie en verantwoordelijkheid
grenzen aangeven en assertiviteit
balans werk en privé

Loopbaanadvies

Persoonlijk, maatwerk en doelgericht.

Veranderingen in een loopbaan, vrijwillig of gedwongen, zijn vaak niet eenvoudig en roepen veel vragen op. Vragen over persoonlijke interesses, kwaliteiten, opleidingsmogelijkheden, sollicitatie-activiteiten. Er kunnen ook twijfels zijn.

“Heb ik wel het juiste beroep gekozen?”

“Hoe kan ik het onbekende met meer zelfvertrouwen tegemoet treden?”

“Ervaar ik een veranderbehoefte en wil ik hier graag over in gesprek?”

Wij luisteren en geven antwoord. Novatief geeft via individuele gesprekken en met professionele middelen de werknemer inzicht in de gestelde vragen en begeleidt bij het zetten van de juiste stappen. Zo komen we samen tot het gewenste resultaat.

Sollicitatieworkshops

De sollicitatieworkshops biedt een handleiding voor een goede, eigentijdse voorbereiding van een sollicitatie. Daarbij gaan we in op de vacaturetekst, de (open)sollicitatiebrief, het sollicitatiegesprek, netwerken en andere manieren van solliciteren. Bij het programma horen ook enkele huiswerkopdrachten om het geleerde goed in praktijk te kunnen brengen.

Werkfit maken <> UWV

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering) of Ziektewetuitkering (ZW-uitkering)? En heeft u een extra steuntje in de rug nodig om weer aan het werk te kunnen? Dan begeleiden wij u graag. Voor het UWV voeren wij het re-integratietraject ‘Werkfit maken’ uit. Samen maken wij u weer ‘Werkfit’! Hoe? Door maatwerk!
Samen stellen we daarom uw persoonlijke werkfitplan op. Wat wilt u? Wat kunt u? Waar liggen uw kansen op de arbeidsmarkt? En waar hebt u extra begeleiding nodig? Stap voor stap begeleiden wij u daarin. Zodat u straks weer fit aan het werk kunt!
Het plan bestaat uit drie hoofdactiviteiten:
• Versterken van uw vaardigheden
• Verbeteren van uw persoonlijk effectiviteit
• In beeld brengen van uw arbeidsmarktpositie
Doel
Met uw persoonlijke werkfitplan heeft u een realistisch beeld van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en kunt u uw aandacht en inzet weer richten op het terugkeren in het arbeidsproces.

Naar Werk <> UWV

Ik wil weer aan het werk! Maar hoe?
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering) of Ziektewetuitkering (ZW-uitkering)? En heeft u een extra steuntje in de rug nodig bij het vinden van passend werk? Dan begeleiden wij u graag! Novatief Werkzaken voert voor het UWV het re-integratietraject ‘naar werk’ uit. Maatwerk voor de juiste ‘match’!
Samen maken we een stappenplan om u optimaal te begeleiden naar werk. Daaronder vallen alle mogelijke re-integratieactiviteiten die nodig zijn om u het werk te laten hervatten en aan het werk te houden.
Doel
Plaatsing in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.

Arbeidsdeskundig advies

Heeft u als werkgever ook te maken met vragen als “Past de zwaarte van een functie bij de draagkracht van uw medewerker?”, “Hoe kan ik het re-integratieproces op een goede manier inhoud geven?” of “Hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar ten aanzien van langdurig ziekteverzuim?”
Het is bijna onmogelijk om als werkgever op deze vragen het juiste antwoord te geven. Wij adviseren en begeleiden u daarom graag met onze specialistische kennis bij dergelijke vraagstukken.
Novatief adviseert over passende arbeid in relatie tot wet- en regelgeving. Hoe? Door inzet van onze specialistische expertise lossen we samen met u effectief en kundig arbeidskundige vraagstukken op. Maatwerk!
De Wet Verbetering Poortwachter vraagt van werkgever en werknemer een actieve houding en inspanning gericht op het zo kort mogelijk houden van de verzuimperiode. Het is daarom van belang dat de re-integratie van zieke werknemers in het eerste ziektejaar door de werkgever en werknemer worden opgestart.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zieke werknemers

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Re-integratie van zieke werknemers wordt in de eerste twee ziektejaren door de werkgever opgestart. Vaak is het niet duidelijk tot welke prestatie iemand (weer) in staat is. De arbeidsdeskundige dienstverlening is gericht op advisering over passende arbeid, inzicht in werkbelasting en individuele belastbaarheid. Vroegtijdige re-integratie, voorkomen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en dus besparing van kosten zijn belangrijke speerpunten.

Klanten met lichamelijk en/of psychische beperkingen

Lichamelijke beperking:
Via een gericht trajectplan wordt de situatie van de arbeidsgehandicapte geanalyseerd en wordt vervolgens het re-integratietraject opgestart. Het proces van terugkeer op de arbeidsmarkt levert via een deskundige en intensieve aanpak sneller resultaat. Het doel van deze dienstverlening is om de arbeidsgehandicapte weer actief deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Psychische beperking:
Specifieke aandachtspunten bij deze doelgroep, bestaan uit de vertaalslag van de "onzichtbare" psychische beperkingen naar concrete passende beroepsrichtingen. Belangrijk daarbij is veelal het in kaart brengen van de voorwaarden en arbeidsomstandigheden rond werk. Door kennis van de psychische ziektebeelden kunnen signalen voor een zorgtraject opgepakt worden en/of kan er een samenwerking gezocht worden met andere deskundigen

Klanten met coachingsvraag

De ontwikkelingen in een bedrijf en persoonlijke ontwikkelingen van een werknemer zullen niet altijd parallel verlopen. Er zijn werksituaties waarin (veranderde) functie-eisen de huidige kwaliteiten van de werknemer op deelaspecten overvragen, of andersom, soms kunnen ontwikkelingen in een privé- leven er voor zorgen dat niet meer alle aspecten van het werk optimaal realiseerbaar zijn.
Coaching is een kortdurend traject waarbij de werknemer wordt ondersteund in de realisatie van doelen in huidig werk of loopbaan.

Klanten met loopbaanvraag

Veranderingen in een loopbaan, vrijwillig of gedwongen, roepen vaak veel vragen op. Er kunnen vragen zijn over persoonlijke interesses, kwaliteiten, opleidingsmogelijkheden, sollicitatie-activiteiten, maar er kunnen ook twijfels zijn:
“Heb ik wel het juiste beroep gekozen?”, “Hoe kan ik het onbekende met meer zelfvertrouwen tegemoet treden?”. Novatief geeft via individuele gesprekken en professionele middelen de werknemer inzicht in de gestelde vragen en begeleidt bij het zetten van de juiste stappen.

Contact

Vestigingen

Balthasar Bekkerwei 102, 8914 BE LEEUWARDEN (route)
Gerda Faber / Karin lelie
058-2804818
kantoor@novatief.nl

Internetadres: https://novatief.nl/

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

1096