Samen werken aan
duurzame participatie

P-Centrum Nederland BV

Werken aan de toekomst
Re-integreren is hard werken. Met onze intensieve en persoonlijke ondersteuning bereiden wij de weg voor een nieuwe toekomst. Een flinke klus voor alle betrokkenen, die wij goed afstemmen. Dáár maakt P-Centrum zich sterk voor. Wij laten geen kans onbenut om medewerkers te...
meer...

Werken aan de toekomst
Re-integreren is hard werken. Met onze intensieve en persoonlijke ondersteuning bereiden wij de weg voor een nieuwe toekomst. Een flinke klus voor alle betrokkenen, die wij goed afstemmen. Dáár maakt P-Centrum zich sterk voor. Wij laten geen kans onbenut om medewerkers te begeleiden naar hun oude of een nieuwe baan, bij hun huidige of een nieuwe werkgever.

Mensen en mogelijkheden
Denken in mogelijkheden, vraagt ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is meer dan voldoen aan wettelijke regels. Dáármee help je de medewerker. P-Centrum zoekt het spanningsveld op van wat iemand kan en zóu kunnen. Invoelend en resultaatgericht, willen wij mensen zien groeien boven hun verwachting. We dagen ze uit om kleine stapjes te zetten, onder onze intensieve begeleiding en bescherming.

Wij stellen alles in het werk voor succesvolle re-integratie, volgens beproefde én verrassende methodes. Onorthodox, als we dat nodig vinden.

Onderscheid met andere organisaties

De juiste interventie is altijd maatwerk, dat begint bij een goed begrip van de medewerker en zijn situatie. Daarom voeren we een uitgebreid intakegesprek voor dat we een plan van aanpak opstellen. En trekken we tijdig aan de bel als een ingeslagen traject niet werkt. Dan slaan we een andere weg in. Die intensieve aanpak en persoonlijke ben
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 202216 december 2022

Blik op Werk Keurmerk

P-Centrum Nederland BV is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
P-Centrum Nederland BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 202216 december 2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement*18,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,068,1

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 27 january 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van P-Centrum Nederland BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek
Onderzoek naar hoever een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.
Een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de vraag of een zieke werknemer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. Daarbij worden de benutbare mogelijkheden tot werkhervatting objectief vastgesteld. De bedrijfsarts heeft het verzuim beoordeeld en stelt een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) op. Op basis van deze FML doet de arbeidsdeskundige een weging van de belasting in de functie (zowel fysiek als mentaal), in relatie tot de belastbaarheid van de werknemer.

Belasting te groot?
Als de belasting te groot is, onderzoekt P-Centrum of de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan vervullen. Een bestaande functie zou daartoe kunnen worden aangepast. Als terugkeer bij de huidige werkgever niet mogelijk is, maakt de arbeidsdeskundige een inschatting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Re-integratie Spoor 1

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar het eigen werk, of naar ander werk binnen de organisatie.

Als een werknemer niet in staat is zijn functie uit te oefenen, hoeft dit niet automatisch tot verzuim te leiden. Er kunnen mogelijkheden zijn om, al dan niet tijdelijk, andere werkzaamheden te verrichten. Valt de werknemer toch uit, dan vergroten re-integratieactiviteiten in de eerste zes weken de kans op een succesvolle terugkeer aanzienlijk.

Eerst intern
De adviseurs van P-Centrum zullen er in eerste instantie alles aan doen om je werknemer terug te laten keren naar het eigen werk of ander werk in de organisatie. We noemen dit interne re-integratie of re-integratie eerste spoor. De werknemer doet aangepast werk volgens een opbouwschema. Daarbij wordt gelet op de belasting van de functie versus de belastbaarheid van de werknemer, zodat er een maximale kans is op duurzaam herstel.

Re-integratie Spoor 2

Traject om uw werknemer terug te laten keren naar werk buiten de organisatie.

Als duidelijk is dat een werknemer niet kan terugkeren in de eigen of een andere functie, dan moet een tweede spoor re-integratietraject worden opgestart. Wij verzorgen bij voorkeur zo snel mogelijk een intake, waarin we voor zowel de werkgever als werknemer de financiële aspecten van arbeidsongeschiktheid in kaart brengen. In dit gesprek kijken wij ook naar de ondernomen activiteiten tot dan toe, eventueel de bevindingen van het arbeidsdeskundig onderzoek en de bedrijfsarts. Daarbij houden we rekening met de competenties, werkervaring en interesses van de werknemer. Met je medewerker stellen we een plan van aanpak op, dat moet leiden tot werk bij een nieuwe werkgever.

Re-integratie Spoor 3 / WGA

Traject om uw (ex)werknemer te begeleiden naar passend werk vanuit de WGA-uitkering

Ben je eigenrisicodrager? Dan ben je, als de (ex)werknemer is ingestroomd in de WGA, verplicht om 10 jaar lang diens uitkering te betalen. Veelal gebeurt dit niet rechtstreeks, maar wordt de uitbetaling uitgevoerd door een verzekeraar of het UWV. Ook in deze situatie heeft zowel de werkgever als de werknemer de verplichting om re-integratie-activiteiten te verrichten. Om de schadelast te reduceren, is het voor de werkgever van belang dat de werknemer weer geheel of gedeeltelijk gaat werken. Ook voor de werknemer is het vaak meer lonend dan een uitkering.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Hortsedijk 35, 5708HA Helmond (route)
Mark van Roemburg
085-1304736
info@p-centrum.eu

Internetadres: www.p-centrum.eu

Aantal werknemers: 18
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015

15386