Samen werken aan
duurzame participatie

Peijnenburg re-integratie

Mensen en bedrijven met elkaar matchen, de juiste werkplek regelen voor de juiste persoon.
Dat is wat Peijnenburg Re-integratie doet. Want werken is leuk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Peijnenburg Re-integratie zoekt net zolang tot mensen met een sociale, fysieke of psychische...
meer...

Mensen en bedrijven met elkaar matchen, de juiste werkplek regelen voor de juiste persoon.
Dat is wat Peijnenburg Re-integratie doet. Want werken is leuk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Peijnenburg Re-integratie zoekt net zolang tot mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking een passende stageplek of baan hebben gevonden voor de lange termijn. Wij maken voor al onze klanten een individueel trajectplan op maat en gaan er samen voor zorgen dat de best passende werkplek gevonden wordt! En daar zetten wij ons voor de volle 100 procent voor in, met het hele team. Voor, tijdens en nadat iemand op zijn plek zit. Deze re-integratiebegeleiding bieden wij aan vanuit onze regiokantoren in: Boxtel, Tilburg, Eindhoven, Oss, Nijmegen, Helmond, Tiel, Drunen en 's-Hertogenbosch.

Onderscheid met andere organisaties

'Om maatwerk en persoonlijke begeleiding te kunnen blijven leveren is flexibiliteit, samenwerking en betrokkenheid voor ons van groot belang. Op deze manier behouden we succes en zorgen we ervoor dat Peijnenburg Re-integratie in 2027 in de regio Brabant, Gelderland en Limburg een top of mind positie heeft'.

Kernwaarden:

 • Daadkrachtig
 • Empatisch
 • Duurzaam
 • Betrokken
 • Betrouwbaar

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-02-202405-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Peijnenburg re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Peijnenburg re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Peijnenburg re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-02-202405-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-47,7
Jobcoaching-108,2
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,9298,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,41278,2
Sociale activering en participatie8,4508,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,121--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 10727838%
30 338937%
33 278631%
25 143837%
32 133339%
23 133735%
28 51436%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Peijnenburg re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Wanneer je eenmaal een werkplek hebt gevonden, is er de mogelijkheid om jobcoaching in te zetten. Het doel van jobcoaching is het versterken van jouw functioneren en het plezier in je werk behouden. Doel is uiteindelijk een duurzame werkplek.

Bij jobcoaching staan jouw doelen centraal. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op werktempo, dag-nacht ritme, communicatie, het verbeteren van je belastbaarheid of sociale interactie. Je re-integratiecoach blijft je, indien nodig en wenselijk, op je werk coachen. Dit kan op verschillende manieren: meewerken op de werkvloer, contact met collega's, etc. Daarnaast begeleidt je re-integratiecoach je in het voeren van gesprekken met je werkgever/leidinggevende en kijkt samen met jou naar mogelijkheden en oplossingen.

Re-integratietraject / Naar Werk traject

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat. Door verschillenden omstandigheden is het mogelijk dat je bijvoorbeeld al langere tijd thuis zit zonder werk. Vaak is het lastig om weer aan een baan te komen. Een andere reden kan zijn dat je nog geen werkervaring hebt. Bij een Re-integratietraject wordt er samen met de klant gekeken waar de interesses liggen, wat de kwaliteiten zijn en welk werk het best bij je past. Samen ga je op zoek naar een passende werkplek.

Wij zoeken naar passende vacatures/werkgevers, helpen je met het opstellen van een motivatiebrief en ondersteunen bij sollicitatiegesprekken. Natuurlijk hebben wij ook contacten bij werkgevers en proberen we, indien mogelijk, iemand te matchen met een van deze bedrijven. Bij een Naar Werk-traject wordt verwacht dat je alle bovenliggende stappen doorlopen hebt en dat je startklaar bent om op sollicitatiegesprek te gaan en te gaan werken.

Sociale activeringstraject / Werkfit maken traject

Een sociaal activeringstraject of een Werkfit Maken-traject heeft als doel om uit te komen op een zinvolle dagbesteding. Dit kan zijn dat je klaar bent om naar een betaalde werkplek te gaan of dat je gaat starten met een opleiding.

Samen met een re-integratiecoach ga je kijken naar je competenties en interesses. Ook wordt er gewerkt aan je werknemersvaardigheden. Vaak wordt hiervoor een werkervaringsplek ingezet. Een werkervaringsplek is een soort van stageplek bij een reguliere werkgever. Na het Werkfit Maken-traject wordt er vaak het Naar Werktraject ingezet.

Outplacement

Een outplacementtraject wordt door een werkgever ingezet voor een werknemer die, om wat voor reden dan ook, niet meer werkzaam kan zijn bij zijn huidige werkgever. Denk bij redenen voor outplacement bijvoorbeeld aan een reorganisatie, het veranderen van de functie of omdat werknemer en werkgever niet meer met elkaar verder willen en/of kunnen. Outplacement heeft voor zowel de werkgever als voor de werknemer voordelen. Binnen een outplacement traject word je begeleid bij het vinden van een passende, nieuwe baan. Het vinden van deze baan gaat vaak sneller, doordat we ervoor zorgen dat je jezelf op een voor jou passende manier presenteert richting de arbeidsmarkt.
Een outplacementtraject van Peijnenburg Re-integratie bestaat uit drie fases:
1.Verwerking en acceptatie van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
2.Het in kaart brengen van competenties en deze presenteren aan de arbeidsmarkt
3.Ondersteuning bij het solliciteren en de inrichting van je werkplek

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding heeft als doel jou meer inzicht te geven in wat voor werk passend bij jou zou kunnen zijn. Om dit te onderzoeken vragen we je een online vragenlijst in te vullen. We gebruiken hiervoor het programma Trjct online van LDC (Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie en beroepskeuzevoorlichting). We starten met een intakegesprek, zodat duidelijk wordt welke vragenlijst(en) het beste gebruikt kunnen worden.

Er zijn drie soorten vragenlijsten; oriënterende, verkennende en verdiepende vragenlijsten. Na het invullen van deze vragenlijst(en), volgt een advies en stellen we een adviesrapport op. Het programma Trjct online is gekoppeld aan vacaturesites zodat, aan de hand van jouw interesses en competenties, direct passende beroepen naar voren komen. Jouw loopbaanbegeleider van Peijnenburg Re-integratie coördineert dit voor je.

1e spoor en 2e spoortrajecten

Re-integratie 1e spoor is de eerste stap in het re-integratieproces. 1e spoor re-integratie start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment zijn zowel de werknemer als de werkgever verplicht om actief en doelgericht te werken naar terugkeer van de werknemer. Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er een passende functie bij de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan de huidige functie of een andere beschikbare en passende functie zijn. Blijkt uit onderzoek dat 1e spoor re-integratie niet mogelijk is, dan wordt er gestart met re-integratie 2e spoor. Samen met de re-integratiecoach van Peijnenburg Re-integratie ga je op zoek naar een passende werkplek bij een andere werkgever. Hiervoor kan een werkervaringsplaats, competentietest, haalbaarheidsonderzoek, psycholoog, beroepskeuzetest etc ingezet worden. Een werkplek die aansluit bij jouw interesses, kwaliteiten, competenties en kracht. Wij ondersteunen bij een 2e spoor traject zowel de werknemer als de werkgever.

Teamcoaching

Wanneer medewerkers in een team gedreven en met plezier presteren, draait een organisatie goed. Dit lijkt logisch en eenvoudig, echter laat de praktijk soms anders zien. In verloop van tijd kan het zijn dat er onbewust een andere cultuur is ontstaan dan de oorspronkelijke visie en missie van de organisatie. Dit kan komen door groei en of wisseling van personeel. Met als gevolg, teams waarin teamleden vooral bezig zijn met hun eigen werk en resultaten. Teamleden die niet of minder het gevoel hebben meer deel uit te maken van het team en/of organisatie. Resultaat, minder vertrouwen, een gespannen sfeer op de afdeling met onbewust weinig onderling respect. Dit kost veel energie en inspiratie. Sterke teams waarin je wilt werken zijn niet vanzelfsprekend. Ze kunnen wel ontwikkeld worden. Peijnenburg re-integratie heeft de beschikking over een NOBCO gecertificeerde ervaren beroeps- en teamcoach vanuit de praktijk die directie, ondernemer en leidinggevende helpt bij de ontwikkeling van teams

Praktijkassessment

Heb jij al ervaring in werken in een onbetaalde baan, zoals stage of een proefplaatsing? Ben je aan het werk geweest maar is het werk voor jou gestopt? Twijfel je of werk bij jou past of dat jij bij de werkplek past? Merk je dat je moeite hebt om het tempo op het werk bij te houden? Wil je weten wat in het werk goed gaat? Zou je willen weten hoe vergelijkbare werkzaamheden bij een andere werkgever worden uitgevoerd? Dan is het Praktijkassessment een passend traject voor jou.
Het uitgangspunt is dat je kunt werken. Maar eerst moet je onderzoeken of je kunt gaan werken in een betaalde baan en wanneer dat eventueel mogelijk is. En je gaat onderzoeken in wat voor soort werkomgeving jij het beste kunt werken en wat er geregeld moet worden om aan het werk te gaan.

Modulaire dienstverlening

De modulaire dienstverlening van het UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Onder de modulaire dienstverlening vallen:

 • Participatie interventie

Wanneer dat je door (over) belasting door mentale of fysieke problemen het lastig vindt om sociale activiteiten te ondernemen, ga je met jouw re-integratiecoach de situatie in kaart brengen en kijken wat je nodig hebt om hierin stappen te zetten.

 • Bevorderen maatschappelijke deelname

Tijdens dit traject kun je o.a. werken aan het uitbouwen van je sociale contacten, meer zelfvertrouwen opdoen of activiteiten buitenshuis te ondernemen. Je gaat werken aan het verhogen van jouw fysiek een psychische weerbaarheid.

 • Begeleiding bij scholing

Werk jij of ga je werken maar ga je hierbij ook een opleiding volgen? Wanneer je het lastig vindt om te leren, moeite hebt met plannen en organiseren, kun je tijdens dit traject ondersteuning krijgen bij het verbeteren van deze studievaardigheden.

Vertrouwenspersoon

Jammer genoeg komt het nog steeds vaker voor dat een werknemer geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Wanneer een werknemer hier lang mee blijft lopen, kan dit grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de betreffende werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Want wanneer een werknemer last krijgt van zijn of haar gezondheid, omdat er werkstress is ontstaan, neemt de productiviteit alleen maar af. Een vertrouwenspersoon gaat in gesprek met de werknemer die een melding heeft gedaan over ongewenste omgangsvormen die plaatsvinden op de werkvloer.
Voor een getroffen medewerker is het daarom prettig wanneer hij of zij terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking

Doelgroepen die wij ondersteuning bieden:

 • Wajong
 • Doelgroepenregister
 • WIA
 • Bijstand
 • Ziektewet
 • Leerlingen van praktijkscholen en speciaal onderwijs
 • Leerlingen vanuit leerplichtambtenaar
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • Klanten met LVB problematiek (Licht Verstandelijk Beperkt)
 • Klanten met een detentieverleden
 • Klanten met een verslavingsproblematiek

* Mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Contact

Vestigingen

Brederodeweg 23, 5283 HA Boxtel (route)
Albert Peijnenburg
06-50220681
albert@peijnenburgreintegratie.nl

Kapitein Hatterastraat 23, 5015 BB Tilburg (route)
Bart Kreeberg
06-21179760
bartk@peijnenburgreintegratie.nl

Kerkenbos 1331, 6546 BG Nijmegen (route)
Simone Verzijl
06-55775557
simone@peijnenburgreintegratie.nl

Hurksestraat 60 (In het pand Place for Biz), 5653 AL Eindhoven (route)
Sjef van Asveldt
06-10943938
sjef@peijnenburgreintegratie.nl

Industrielaan 63, 5349 AE Oss (route)
Simone Verzijl
06-55775557
simone@peijnenburgreintegratie.nl

Steenovenweg 5 (in het pand Place for Bizz), 5708 HN Helmond (route)
Sjef van Asveldt
06-10943938
sjef@peijnenburgreintegratie.nl

Laan van Westroijen 6, 4001 AZ Tiel (route)
Rik Bulthuis
06-34112417
rik@peijnenburgreintegratie.nl

Abert Einsteinweg 9, 5151 DK Drunen (route)
Bart Kreeberg
06-21179760
bartk@peijnenburgreintegratie.nl

Daviottenweg 40 (De Koffiebrandery), 5222 BH 'S-Hertogenbosch (route)
Pieter Hesius
0411-68 95 05
info@peijnenburgreintegrtaie.nl

Lijndonk 4, 4825 BG Breda (route)
Bart Kreeberg
06-21179760
bart@peijnenburgreintegratie.nl

Laan De Wijze 20, 5835 DS Beugen (route)
Simone Verzijl
06-55775557
simone@peijnenburgreintegratie.nl

Liessenstraat 9a, 5405 AH Uden (route)
Sjef van Asveldt
06-10943938
sjef@peijnenburgreintegratie.nl

Internetadres: https://www.peijnenburgreintegratie.nl

Aantal werknemers: 41
Aantal vestigingen: 12
Oprichtingsjaar: 2015

14628