Samen werken aan
duurzame participatie

Philadelphia

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo gewoon mogelijk mee te doen in de maatschappij en zij als het...
meer...

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo gewoon mogelijk mee te doen in de maatschappij en zij als het even kan ook (on)betaald werk kunnen doen.

Onderscheid met andere organisaties

Behalve op mensen met een verstandelijke beperking richten wij ons op mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, bijkomende GGZ problematiek en andere beperkingen. De begeleiding bij werk en Philadelphia haar expertise in de zorg geeft de juiste combinatie tot de ontwikkeling van een duurzame arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, WSW / WIW, Gemeente, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Philadelphia is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Philadelphia heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Philadelphia neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,3238,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2158,2
Sociale activering en participatie9,028,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021 verkort

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal*1--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
11 91275%
16 61155%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Philadelphia.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching, begeleiding bij betaald werk

Als je bent begonnen in een betaalde baan is het belangrijk om deze baan te behouden, de jobcoach kan je hierbij ondersteunen. Samen met jou en je werkgever kunnen we kijken welke aanpassingen er op de werkplek voor jou nodig zijn of een inwerkprogramma maken welke bij jouw talenten en beperkingen past. Wanneer je moeite hebt met zaken op je werk kun je die ook met je jobcoach bespreken. Daarnaast kan de jobcoach ook jou en je collega’s ondersteunen in de omgang met elkaar. De jobcoach komt regelmatig bij jou op het werk kijken hoe het met je gaat, en kan, als het nodig is, adviseren in andere ondersteuning buiten het werk om, als je andere problemen hebt welke het jou moeilijk maken om goed te kunnen blijven werken.

Naar Werk / re-integratie

Het doel van een Naar Werk traject is om samen met jouw een passende en duurzame baan te vinden. Je bent klaar om te gaan werken en hebt hulp nodig om een passende baan te vinden.
In een intakegesprek met de jobcoach bespreken jullie je kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Daarna stellen jullie een re-integratieplan op. Hierin staat wat jullie gaan doen om een passende baan te vinden. Voorbeelden van activiteiten zijn; het leren zoeken naar vacatures, netwerken, een sollicitatietraining, hoe schrijf je een sollicitatiebrief en een goede bij jou passende CV. en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.
En als het gelukt is om een baan te vinden, ondersteunen we je ook bij het regelen van het papierwerk bij je contract.

Werkfit maken / Voorbereiden op de arbeidsmarkt

Het doel van het Werkfit maken traject is dat je er klaar voor bent om te gaan werken.. Dit betekent niet dat alle belemmeringen weg worden genomen. Het gaat erom dat je hiermee hebt leren omgaan.

Een werkfit maken traject is maatwerk. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die bij jou past. Samen met de jobcoach heb je een intakegesprek waarin jullie samen jouw situatie in kaart brengen en bepalen wat de jobcoach voor jou kan betekenen. Na aanleiding van dit intakegesprek stellen jullie een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld waaraan we samen gaan werken om jou werkfit te maken

De onderdelen waaruit het Werkfit maken traject kan bestaan zijn:
• Versterken van je werknemersvaardigheden;
• Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit;
• Je arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Modulaire re-integratiediensten / Participatie interventie

Als je nog niet in staat bent om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt, kunnen we je begeleiden in een soort voortraject, Dit zijn trajecten waarbij wij kunnen ondersteunen bij het doorbreken van een sociaal isolement,

In dit traject begeleiden wij mensen die geïsoleerd leven en nauwelijks contact hebben met andere mensen. Het doel van de begeleiding is dat er deelgenomen wordt aan een sociaal netwerk buitenshuis.

Samen met de coach wordt gezocht naar mogelijkheden om deel te gaan nemen aan de maatschappij. Tijdens het intake gesprek wordt besproken hoe de situatie is ontstaan welke belemmeringen er zijn. Daarna wordt afgesproken welke kleine activiteiten als eerste stap worden gedaan om het isolement te verkleinen. Hierbij kan gedacht worden aan een kleine boodschap doen, contact leggen met buren, bezoeken van familie etc.. Als het nodig is kunnen we ondersteunen en stimuleren om andere ondersteuning in te zetten

Modulaire re-integratiediensten / Bevorderen maatschappelijke deelname

Als je nog niet in staat bent om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt, kunnen we je begeleiden in een soort voortraject, Dit zijn trajecten waarbij wij kunnen ondersteunen bij het bevorderen van deelname aan de maatschappij
Dit is een traject voor mensen die al sociale contacten hebben, maar waarvoor werken nog net een stap te ver is. Het doel is om regelmatig deel te gaan nemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met de coach gekeken welke ondersteuning er nodig. Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de motivatie en het zelfvertrouwen, het leren stellen van grenzen en het opbouwen van de belastbaarheid. Daarna wordt afgesproken welke activiteiten hierbij kunnen helpen. Zoals het doen van vrijwilligerswerk, dit kan bijvoorbeeld bij een kinderboerderij of een zorginstelling of het in contact brengen met een sportclub, etc. Als het nodig is kunnen we ondersteunen en stimuleren om andere ondersteuning in te zetten

Modulaire re-integratiediensten / Begeleiding bij scholing

Als je samen met het UWV hebt afgesproken dat het nodig is om eerst scholing te volgen voordat je kunt gaan werken, maar je hebt moeite om de scholing helemaal zelfstandig te doorlopen kan een coach je daarin ondersteunen.

Tijdens de begeleiding kan de coach ondersteunen in het maken van een huiswerkplanning en je hier aan te houden, je te leren om geconcentreerd en planmatig te studeren zodat de kans groot is dat je de scholing succes kunt afsluiten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Wij werken in opdracht van het UWV, gemeenten en werkgevers

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een psychische kwetsbaarheid

Mensen met Autisme

Contact

Vestigingen

Kinkerstraat 42, 1053 DX Amsterdam (route)
Jannemijn Baars
06-15587309
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Groenmarkt 19 A, 3311 BD DORDRECHT Zuid Holland (route)
Marion van Leeuwen
06-27334456
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Ingeland 2, 8043 EC ZWOLLE (route)
Gert van Lente
06-11082643
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Elspeterweg 22, 8071 PA NUNSPEET (route)
Gert van Lente
06-11082643
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Radeland 3 Gelderland, 6971 LV BRUMMEN (route)
Connie Renshof/ Petra van de Aast
033-7602000
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Industrieweg 15, 8263 AA KAMPEN (route)
Renate Klein
033-7602000
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Kasteel Hoensbroeklaan 380, 6433 AM HOENSBROEK Limburg (route)
Susan van Thoor
033-7602000
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Thomas J. Witteroosstraat 66, 6827 AZ Arnhem (route)
Géry Willems
06-11454594
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Oranjelaan 17, 4332 VA MIDDELBURG Zeeland (route)
Leo Poppe
033-7602000
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Noordse Bosje 47, 1211 BE Hilversum (route)
Jamal Yahyaouy
06- 5547740
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Blankenstein 131, 7943 PE Meppel (route)
Gert van Lente
06-11082643
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Kruidenlaan 53, 2292 CG Wateringen (route)
Annemieke de Peinder
033-7602000
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Boschweg 118, 5481 EH Schijndel (route)
Céleste Konings
06-29675849
arbeidstoeleiding@philadelphia.nl

Internetadres: https://www.philadelphia.nl/dagbesteding-leren-werken/jobcoach

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 13
Oprichtingsjaar: 1994

6819