Samen werken aan
duurzame participatie

Puls

Iedereen die wil werken, zou moeten kunnen werken. Het doel van Puls is de medewerker te laten ontdekken welk pad het beste bij hem past, zodat hij of zij duurzaam inzetbaar is. Daarbij denken we niet in beperkingen maar enkel in mogelijkheden! Als het nodig is om af te wijken van het eerder...
meer...

Iedereen die wil werken, zou moeten kunnen werken. Het doel van Puls is de medewerker te laten ontdekken welk pad het beste bij hem past, zodat hij of zij duurzaam inzetbaar is. Daarbij denken we niet in beperkingen maar enkel in mogelijkheden! Als het nodig is om af te wijken van het eerder gekozen carrièrepad, bijvoorbeeld door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, maar ook als iemand zich verder ontwikkelt, leveren wij advies en begeleiding die zich kenmerkt door: maatwerk, empathie, persoonlijke betrokkenheid, concrete afspraken, helder advies. Zowel de werkgever als medewerker laten wij anders kijken naar mens en werk, waardoor kansen zichtbaar en haalbaar worden.

Puls is onderdeel van paraDIGMA groep.

Onderscheid met andere organisaties

Trajecten zijn op maat en altijd individueel. Regelmatig bezoeken wij de werknemer thuis en betrekken we, indien gewenst, de partner in het traject. Het beoogde resultaat is werk dat past bij de interesses en mogelijkheden van de persoon. Dit lukt niet altijd, maar onze resultaten zijn aanzienlijk hoger dan in onze markt gebruikelijk is.

Samenwerking met:
Re-integratiebedrijf, Gemeente, Verzekeraar, Werkgever / werkgeversorganisaties, UWV, Arbodienst
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Puls is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Puls heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Puls neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-04-202409-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,65507,7
Outplacement-18,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,83428,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0408,2
Sociale activering en participatie-18,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,3241--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
22 7969311%
10 53641 8%
14 5049210%
28 4834514%
3 4125216%
35 3919620%
20 3839010%
21 3216619%
27 3221515%
11 3221615%
33 3220516%
1 3120515%
6 2720513%
30 2725910%
18 2715018%
8 2715817%
7 2619313%
9 2515916%
24 2013715%
5 2014414%
29 2012516%
15 1914613%
13 1916811%
26 1813513%
16 1711315%
2 1615011%
32 148117%
17 138715%
31 138715%
19 128714%
34 126718%
25 1111310%
23 108412%
12 97212%
4 86113%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Puls .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsdeskundig advies

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert een arbeidsdeskundige van Puls over de geschiktheid van uw werknemer voor de eigen functie, eventueel met behulp van aanpassingen. Blijkt dat uw werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren, dan onderzoeken we de mogelijkheden voor andere werkzaamheden binnen de eigen organisatie. Indien hier geen mogelijkheden zijn dan wordt geadviseerd over arbeidsmogelijkheden elders.
Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft verschillende doelen:

  • het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (duurzame) beperkingen
  • het opstellen van een re-integratievisie
  • advisering vanuit de wettelijke kaders.

Re-integratieactiviteiten tweede spoor

Puls beschouwt elk begeleidingstraject als maatwerk. De kandidaat wordt individueel begeleid. Er wordt in kaart gebracht wat zijn achtergrond is en wat de verwachtingen zijn. In alle gevallen draagt de consultant zorg voor jobhunten naar passende vacatures, het opstellen van een goed cv, sollicitatiebrieven en individuele sollicitatiebegeleiding. Puls maakt gebruik van een geavanceerd jobmatchingsysteem. In overleg kunnen wij ondersteunende diensten inzetten zoals een beroepskeuzetest, een psychologisch onderzoek of counseling. Ook de nieuwe werkgever wordt geïnformeerd over de geschiktheid van de kandidaat voor het nieuwe werk, over subsidiemogelijkheden en eventuele detacheringconstructies.

Puls ondersteunt en begeleidt u bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. De schriftelijke verslaglegging van onze consultants is nodig voor een correcte opbouw van het re-integratiedossier en voor de verantwoording naar UWV.

Haalbaarheidsonderzoek

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om te bezien of re-integratie tweede spoor een zinvolle interventie is. Veelal zal dit ingezet worden als een werknemer ernstige beperkingen heeft en er grote twijfels zijn of betrokken werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren consulent, waarbij zijn/haar bevindingen met de arbeidsdeskundige worden besproken en de arbeidsdeskundige ook een advies geeft.

Re-integratiebemiddeling WGA

Een WGA interventie wordt ingezet voor (ex) werknemers met een WGA-uitkering. Het doel is om deze werknemers te plaatsen in passend en duurzaam werk met een salaris waarmee minimaal een loonaanvullingsuitkering kan worden verkregen.

Puls beschouwt elk begeleidingstraject als maatwerk. De werknemers worden individueel begeleid door ervaren re-integratieconsulenten. Er zijn geen standaard en collectieve programma's.

Outplacement

Er zijn allerlei situaties denkbaar waarin een outplacementtraject uitkomst kan bieden: een reorganisatie, een fusie of een onoplosbaar arbeidsconflict. Puls begeleidt werknemers op alle niveaus, steeds individueel gericht en op maat. Ons doel is het begeleiden in de zoektocht van de werknemer naar een andere baan.

Puls is actief in heel Nederland. Onze ervaren loopbaanbegeleiders werken regionaal en hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt. We beschikken landelijk over verschillende locaties. Daarnaast spreken we regelmatig de werknemer thuis of bij de werkgever.
De mate van succes van een traject is hoofdzakelijk afhankelijk van de motivatie van de werknemer. De loopbaanbegeleider stimuleert en coacht de werknemer, helpt markt- en baankansen te verkennen en creëert ingangen vanuit het eigen netwerk.

WerkFit Maken

UWV WerkFit Maken maakt ook deel uit van het dienstenpakket van Puls. Dit is een traject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering van het UWV. Maar bijvoorbeeld ook voor jongeren met een WAJONG uitkering. In een WerkFit traject gaat de klant samen met Puls aan de slag om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt sterker te maken. Klaar om weer aan het werk te gaan!

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

== ==
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu. Puls is er voor zowel de werkgever als de werknemer. We ondersteunen en adviseren de werkgever bij het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Voor de werknemer zetten we ons optimaal in om duurzaam passend werk te vinden.

Contact

Vestigingen

Van Veldekekade 361, 5216 KT 's- HERTOGENBOSCH (route)
Marlot van Osch
088 031 3880
servicedesk@pulsinzetbaarheid.nl

Internetadres: https://pulsinzetbaarheid.nl/

Aantal werknemers: 165
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2023

6162