Samen werken aan
duurzame participatie

Rea College Pluryn

REA College Pluryn biedt (opleidings)trajecten voor jongeren die vanwege hun arbeidshandicap niet terecht kunnen in het gewone beroepsonderwijs.
We bieden ondersteuning bij het vinden en volgen van een opleiding en het vinden van een passende baan. Diensten die wij aanbieden zijn...
meer...

REA College Pluryn biedt (opleidings)trajecten voor jongeren die vanwege hun arbeidshandicap niet terecht kunnen in het gewone beroepsonderwijs.
We bieden ondersteuning bij het vinden en volgen van een opleiding en het vinden van een passende baan. Diensten die wij aanbieden zijn:
Beroepsopleidingen op verschillende niveaus, Topklas, Beroepsoriëntatie in de vorm van de TalentenExpeditie, Individuele begeleiding op het ROC, Jobfinding en Jobcoaching, Werkfit, Naar Werk en Modulaire Re-integratiediensten.

Onze Missie
Jongeren met een beperking kunnen zoveel meer en moeten volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. Meedoen met de talenten die ze hebben en die ze verder kunnen ontwikkelen in het (beroeps)onderwijs. Meedoen omdat je nodig bent in onze samenleving, met jouw talenten, op jouw niveau.
REA College wil dat jongeren met een beperking uitgedaagd worden om een volwaardig vak te leren en niet te snel aan de kant worden gezet.

Onderscheid met andere organisaties

We richten ons op jongeren met een beperking die een vak willen leren waarmee ze aan de slag kunnen. Onze trajecten beginnen met een TalentenExpeditie waarin de student samen met de begeleiders kijkt naar mogelijkheden en kansen zonder de beperkingen uit het oog te verliezen. Daarna volgt een individueel opleidingstraject met aandacht voor vakinhoud en voor sociale, werknemersvaardigheden. Een traject bij ons is geslaagd wanneer een jongere een diploma heeft en duurzaam aan de slag is.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202302-05-2023

Blik op Werk Keurmerk

Rea College Pluryn is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Rea College Pluryn heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Rea College Pluryn neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202302-05-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding6,9408,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-277,7
Jobcoaching-38,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-78,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,145--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
25 156423%
35 138316%
2 128714%
1 129612%
21 74516%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2023 tot 23 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Rea College Pluryn.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Tijdens de TalentenExpeditie gaat een deelnemer met anderen gedurende acht weken actief op zoek naar zijn of haar wensen en mogelijkheden op het gebied van scholing en werk. Hij of zij ervaart ook hoe het is om dingen samen te doen en wat daarbij goed af gaat en wat minder goed. De eerste vier weken gaat iemand vooral op zoek naar de dingen die hij of zij goed kan en wil leren. In het tweede deel van het programma gaat iemand in de praktijk ervaren wat dat betekent; bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken in een gekozen beroepsrichting.

Bemiddelen naar werk

Een beroepsopleiding bij REA College is geslaagd als de student een baan gevonden heeft.
Onze arbeidsbemiddelaar zet samen met de student alle stappen die nodig zijn om aan het werk te gaan. Mogelijkheden en wensen zijn hierbij het uitgangspunt, gecombineerd met de situatie op de arbeidsmarkt.
De begeleiding bestaat onder meer uit: het maken van een profielschets (een samenvatting van je persoonlijke en beroeps- kwaliteiten en van de voorwaarden die zijn nodig hebt om goed het werk te kunnen doen) en het maken van een plan om aan het werk te komen.
De arbeidsbemiddelaar begeleidt dit hele proces en geeft studenten en werkgevers informatie over de werkomstandigheden waarin een student als toekomstig werknemer goed tot zijn of haar recht komt en over relevante wet- en regelgeving.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Bij REA College staan de mogelijkheden van de student en hetgeen hij of zij nodig heeft om aan het werk te komen centraal. De opleiding wordt afgesloten met een erkend vakdiploma als dat mogelijk is. Wij verzorgen praktijkgerichte beroepsopleidingen in de: Zakelijke dienstverlening (secretarieel, bedrijfsadministratie, telefonist/receptionist); ICT (medewerker beheer, systeem/netwerkbeheerder, webdeveloper PHP, applicatieontwikkelaar, servicemedewerker en helpdeskmedewerker), MediaDesign, Groen (plantenteelt, bloemsierkunst en groenvoorziening), Metaal (verspanen, constructie en lassen), Facilitaire dienstverlening en Techniek (werktuigbouwkundig tekenaar)

Ook verzorgen we flexopleiding waarbij we met de student naar een passende opleiding zoeken voor zijn of haar toekomstige beroep. Deels wordt een dergelijke opleiding gevolgd bij REA College, deels wordt deze verzorgd door een ander opleidingsinstituut. De begeleiding tijdens de studie doet een opleidingscoach van REA College.

Jobcoaching

Wanneer een student van REA College Pluryn aan de slag is maar nog niet zelfstandig kan werken, dan bieden we persoonlijke ondersteuning door een jobcoach. De jobcoach helpt bij het inwerken. Hij maakt bijvoorbeeld een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Topklas

De Topklas is een maatwerktraject waarin leerlingen van het V(S)O voorbereid worden op een beroepsopleiding.
Doelen in de Topklas zijn:
• het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen
• het ontwikkelen van basiscompetenties
• zicht krijgen op passende beroepskeuze en realistisch arbeidsperspectief
door middel van eigen ervaringen opgedaan tijdens het Topklasjaar
• verhoging van de motivatie door toenemend zicht op hun perspectief
De Topklas bestaat uit 2 fases: een oriëntatie-programma in de groep en een individuele fase.
De leerling heeft tijdens het traject zelf ontdekt wat hij of zij graag wil en zou kunnen. Dit staat omschreven in een adviesrapportage.
Uitstroom mogelijkheden zijn: ROC, REA opleidingstraject, Leer-/Werktraject, Sociale activering, etc.

Werkfit

Onze Werkfit trajecten zijn erop gericht om iemand te begeleiden zodat hij of zij (eventueel na het volgen van een scholing)weer aan het werk kan. Het in kaart brengen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om weer aan de slag te gaan, staat voorop.
Hoofdactiviteiten zijn: versterken van werknemersvaardigheden; verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het in beeld brengen van arbeidsmarktpositie.
Deze begeleiding is op inidividuele basis.

Naar Werk

Deze trajecten zijn gericht begeleiding op maat te bieden bij het vinden van een passende werkplek.
Hoofdactiviteiten zijn: coaching, voortgangsgesprekken, hulp bij sollicitatie acquisitie en netwerkgesprekken.
Deze begeleiding is altijd op individuele basis.

Modulaire trajecten

Klanten van het UWV kunnen bij REA College Pluryn een traject volgen op basis van de regeling Modulair inkopen. Het gaat daarbij om de volgende mogelijkheden:

Participatie interventie: dit is gericht op activeren.Hierdoor kan een deelnemer zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname: dit gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk.

Begeleiding bij scholing: dit is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Opleidingen en functiegerichte trainingen

Deze dienstverlening is bestemd voor mensen die extra opleiding of training nodig hebben om aan het werk te gaan of het werk te hervatten. Voor deze mensen geldt dat UWV heeft vastgesteld dat ze op korte termijn aan de slag kunnen. Het gaat altijd om maatwerk. De opdrachtgever is het UWV.
De opleidingen zijn erop gericht om alle vaardigheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep of functie uit te kunnen oefenen te verkrijgen. We leiden mensen op in de administratie (ook financieel en secretarieel), logistiek, ICT, metaal en techniek, en groenvoorziening. De opleiding wordt altijd afgesloten met een diploma of certificaat.
De functiegerichte trainingen zijn gericht op het verwerven en/of ontwikkelen van één aspect of een beperkt aantal specifieke aspecten, die nodig zijn om een beroep of functie uit te kunnen oefenen. Te denken valt aan administratieve taken, lassen, bosmaaien, enzovoorts. Deze trainingen worden altijd afgesloten met een certificaat of diploma.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren die vanwege hun arbeidshandicap niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs

Jongeren met een met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jongeren met psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of een lichamelijke beperking

Arbeids(jong) gehandicapten die gemotiveerd zijn om op termijn regulier werk te verrichten, maar geen helder beeld hebben van hun persoonlijke beroepsmogelijkheden en opleidingspotentie

Contact

Vestigingen

Kerkenbos 10 03, 6546 BB NIJMEGEN (route)
B. Grimbergen
088 779 23 00
nijmegen@reacollege.nl

Randwijcksingel 35, 6229 EG Maastricht (route)
088 779 5850
reazuid@reacollege.nl

Schweitzerlaan 3, 9728 NR GRONINGEN (route)
050 541 38 42
groningen@reacollege.nl

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem (route)
088 77792300
nijmegen@reacollege.nl

Jacob Catsstraat 2, 8913 CM Leeuwarden (route)
050 541 38 42
groningen@reacollege.nl

Velperweg 27, 6824BC Arnhem (route)
088-779230
arnhem@reacollege.nl

Ukkelstraat 2E1, 5628 TE Maastricht (route)
06-82791270
reazuid@reacollege.nl

Nijmeegsebaan 9, 6561 KE Groesbeek (route)
088 77792300
nijmegen@reacollege.nl

Internetadres: http://www.reacollege.nl

Aantal werknemers: 90
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 2000

6672