Samen werken aan
duurzame participatie

RegioEffect

Mensen met behoud van zekerheid en geborgenheid dynamiek brengen in hun huidige werkzame leven, dát is onze missie! Dit doen we door op drie verschillende lagen actief te zijn in onze dienstverlening. Ten eerste vullen we capaciteitsvraagstukken bij organisaties in, door zo veel mogelijk gebruik...
meer...

Mensen met behoud van zekerheid en geborgenheid dynamiek brengen in hun huidige werkzame leven, dát is onze missie! Dit doen we door op drie verschillende lagen actief te zijn in onze dienstverlening. Ten eerste vullen we capaciteitsvraagstukken bij organisaties in, door zo veel mogelijk gebruik te maken van ons concept van intercollegiale doorlening, ZZP'ers in onze pool en ons eigen netwerk. Ten tweede geven we individuele begeleiding en trajecten aan kandidaten, waarin we medewerkers coachen en ondersteunen in de jobsearch. Tot slot draaien we programma's op duurzame inzetbaarheid, zoals de SAM Regiopool en projecten in verschillende organisaties. Onze meerwaarde zit in het leggen van verbindingen tussen diverse domeinen, over organisaties heen, regionaal en interregionaal en het bieden van een totaal aanbod gericht op mobiliteit. Nu en in de toekomst willen wij vol passie en met grote kennis van de arbeidsmarkt een professionele sparringspartner zijn voor onze relaties.

Onderscheid met andere organisaties

Ons vernieuwende concept is het concept van intercollegiale doorlening. Als medewerker bieden wij je de kans om op een andere werkplek nieuwe ervaring op te doen, zonder dat je daarvoor je huidige baan hoeft op te zeggen. Je houdt je eigen arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Voor organisaties kunnen wij op deze manier ondercapaciteit in een organisatie verbinden met overcapaciteit in een andere organisatie. Om dit te faciliteren hebben wij een breed professioneel netwerk en verschillende pools.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Blik op Werk Keurmerk

RegioEffect is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
RegioEffect heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

RegioEffect neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-03-202425-03-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,3137,7
Outplacement7,1248,1
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-78,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,716--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 102442%
25 61346%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van RegioEffect.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Deze trajecten berusten op intensieve arbeidsmarketgerichte begeleiding en coaching. Doel van een dergelijk traject is begeleiding naar ander werk en mogelijk uitstroom. Gedurende het traject wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Verschillende HR-tools worden, afhankelijk van de situatie, ingezet tijdens dit traject (bijvoorbeeld: Loopbaanverkenner, Insights Discovery en 360graden Feedback). Na een persoonlijk intakegesprek, wordt gezamenlijk een maatwerkplan opgesteld aan de hand van het 7-stappenplan. We kunnen hierbij gebruik maken van ons concept van intercollegiale doorlening, om medewerkers met behoud van zekerheid op andere plekken ervaring op te laten doen.

Loopbaanorriëntatie

Binnen onze coaching staat een persoonlijke benadering voorop. Zowel persoonlijke groei van de kandidaat, als groei van de adviseur op het gebied van leiderschap en persoonlijke communicatievaardigheden, komen hierbij op de eerste plaats. Voor het bieden van deze professionele loopbaancoaching hebben wij NOLOC-gecertificeerde adviseurs in dienst. Ter ondersteuning van het loopbaanorriëntatieproces bieden wij onze kandidaten verschillende workshops, jobclubs en trainingen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

(semi)-publieke domein

Wij werken voornamelijk voor opdrachtgevers en medewerkers binnen het (semi-)publieke domein in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland. Binnen het (semi-)publieke domein werken wij vooral voor de branches Overheid, Onderwijs en Zorg & Welzijn. Veel gemeenten, provincies, waterschappen, zorg- en maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen hebben de positieve effecten van onze diensten reeds mogen ervaren.

Contact

Vestigingen

Binnenweg 7, 6644KD Ewijk (route)
Monique van Wagenberg
0487-523211
info@regioeffect.nl

Internetadres: www.regioeffect.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2011

14837