Samen werken aan
duurzame participatie

Reveal Talent B.V.

Reveal is er voor alle mensen die aan de zijlijn staan van het arbeidsproces of een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Met recruitment expertise, innovatieve assessments, coaching en daadkracht brengt ons team mensen duurzaam terug aan het werk in hun eigen functie, binnen de organisatie of...
meer...

Reveal is er voor alle mensen die aan de zijlijn staan van het arbeidsproces of een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Met recruitment expertise, innovatieve assessments, coaching en daadkracht brengt ons team mensen duurzaam terug aan het werk in hun eigen functie, binnen de organisatie of elders op de arbeidsmarkt. Ons werkproces bestaat uit 6 fases en is altijd gericht op het verkrijgen van nieuw arbeidsperspectief. Binnen of buiten de eigen organisatie.

Onderscheid met andere organisaties

Wij brengen coaching, recruitment en vitaliteit samen binnen onze trajecten en bieden daardoor een unieke combinatie van interventies die leiden tot activatie én terugkeer naar werk voor mensen die zijn uitgevallen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202416 march 2024

Blik op Werk Keurmerk

Reveal Talent B.V. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Reveal Talent B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202416 march 2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie*27,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)9,028,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,848,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,04--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Reveal Talent B.V. .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie in het 2e spoor

Onze route naar werk is er voor mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten re-integreren in het arbeidsproces. Wij bieden een traject waarin wij (maatwerk) coaching, bemiddeling naar een duurzame arbeidsplaats en vitaliteit combineren. Onze aanpak is inhoudelijk gebaseerd op de Positieve Gezondheid benadering (coaching), de first place-then train methode (bemiddeling) en intelligent bewegen (vitaliteit).

Re-integratie vanuit de WGA (WIA)

Mensen die ziek uit dienst zijn getreden bij hun ex-werkgever en een (WIA) WGA-uitkering ontvangen, vinden via onze Route naar werk de weg terug naar passend werk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Medewerkers in het langdurig verzuim

Onze trajecten zijn ontworpen voor mensen die langdurig in het verzuim zijn geraakt. Gemiddeld 9 kalendermaanden na de eerste ziektedag, gaan we samen aan de slag naar nieuw (arbeids)perspectief.

Ex-medewerkers met een WGA-uitkering

Mensen die ziek uit dienst zijn getreden en (WIA) WGA-uitkering ontvangen, kunnen profiteren van onze proactieve, daadkrachtige aanpak, gericht op de terugkeer in het arbeidsproces.

Contact

Vestigingen

Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam (route)
Tim Osorio
020 214 1029
www.reveal.nl

Internetadres: www.reveal.nl

Aantal werknemers: 18
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15730