Samen werken aan
duurzame participatie

ROC Ter AA

ROC Ter AA is het regionaal opleidingencentrum voor Helmond en omgeving. Iedereen kan bij ons terecht voor beroepsonderwijs (niveau 1 t/m niveau 4) en (volwassenen)educatie (basisaanbod, VAVO, anderstaligen, inburgering, beroepskeuze).
meer...

ROC Ter AA is het regionaal opleidingencentrum voor Helmond en omgeving. Iedereen kan bij ons terecht voor beroepsonderwijs (niveau 1 t/m niveau 4) en (volwassenen)educatie (basisaanbod, VAVO, anderstaligen, inburgering, beroepskeuze).

Onderscheid met andere organisaties

Inburgering, volwasseneneducatie en beroeps)opleidingen onder één dak.
Onderwijsmakelaars helpen (ex-)inburgeraars die de potentie en de wens hebben om een beroepsopleiding te gaan volgen, met hun oriëntatie hierop en met een eventuele aanmelding. Tijdens de beroepsopleiding zelf kunnen zij gebruikmaken van extra ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, reflectie en taal.
ROC Ter AA werkt nauw samen met gemeentes, werkbedrijf Senzer, werkgevers en andere scholen.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15-12-202315-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

ROC Ter AA is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
ROC Ter AA heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

ROC Ter AA werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ROC Ter AA neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15-12-202315-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,5128,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
32 123534%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ROC Ter AA.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,25
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,25
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,25
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,25
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 14,25

Diensten

Alfabetiseringstraject

WI2013
Na aanmelding voor een alfabetiseringscursus volgt allereerst een individuele intake. Tijdens de intake proberen we meer te weten te komen over de (voor het alfabetiseringstraject relevante) achtergrond van de deelnemer. We maken een inschatting van de duur van het traject en van het startniveau van de deelnemer.
In een alfabetiseringstraject wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan het leren lezen en schrijven.
We gebruiken hiervoor de structuurmethode Alfaflex en daarnaast aanvullend materiaal (o.a. DigLin+). Alfaflex richt zich voornamelijk op begrijpend en functioneel leren lezen en schrijven.
Datgene wat op school geleerd wordt, heeft een directe relatie met en wordt geoefend in de praktijk van alledag.
Voor zowel mensen met het Nederlands als eerste taal als mensen met het Nederlands als tweede taal is het mogelijk een alfabetiseringstraject te volgen. Ook inburgeringsplichtigen kunnen een alfabetiseringstraject volgen bij ROC Ter AA.

Inburgeringstraject

WI2013 A2-niveau
Na aanmelding voor een inburgeringscursus volgt allereerst een individuele intake. Tijdens de intake proberen we meer te weten te komen over de (voor het inburgeringstraject relevante) achtergrond van de deelnemer. We maken een inschatting van de duur van het traject en van het startniveau van de deelnemer. Een deelnemer krijgt 3 dagdelen per week les totdat men klaar is om examen te maken (A2-examen). Er zitten gemiddeld 17 deelnemers in de groep. Tijdens de lessen wordt met alle examenonderdelen geoefend.

WI2021 B1-route
Een deelnemer volgt 3 x per week les totdat men klaar is om examen te maken (In principe het Staatexamen-I en als dat niet lukt, het A2-examen). Tijdens de lessen wordt met alle examenonderdelen geoefend.

Staatsexamentrajecten

Na aanmelding voor een staatsexamencursus volgt allereerst een individuele intake. Tijdens de intake proberen we meer te weten te komen over de (voor het staatsexamentraject relevante) achtergrond van de deelnemer. We maken een inschatting van de duur van het traject en van het startniveau van de deelnemer.
Dit traject wordt aan zowel inburgeringsplichtigen als niet-inburgeringsplichtigen aangeboden. Deelnemers aan dit traject zijn midden- tot hoogopgeleid. Het staatsexamentraject leidt op t/m taalniveau B1 met als doel deelname aan Staatsexamen programma I.
ROC Ter AA werkt met de methode Taaltalent. Er wordt gedifferentieerd gewerkt in subgroepen. Cursisten met een vergelijkbaar taalniveau zitten bij elkaar. Per subgroep krijgen de cursisten instructies en werken ze ook zelfstandig aan opdrachten. Er wordt een groot beroep gedaan op zelfwerkzaamheid.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Een cursus voor gealfabetiseerde midden- en laagopgeleide anderstaligen met werk, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van werkgerelateerde taalvaardigheden, mondeling en/of schriftelijk.

Deze cursus kan worden gegeven op het ROC, maar ook bij een bedrijf. Zo hebben wij bijvoorbeeld een cursus Communicatie op het werk gegeven bij het metaalbedrijf Hitmetal in Beek en Donk en bij het textielbedrijf Vlisco in Helmond.
Tijdens een cursus die wordt gegeven bij een bedrijf, wordt gericht aandacht besteed aan de taalvaardigheden die nodig zijn om binnen dat specifieke bedrijf te kunnen functioneren.
Wordt de cursus op het ROC gegeven, dan nemen daar meestal werknemers van verschillende bedrijven aan deel en gaat het om meer algemene werkgerelateerde taalvaardigheden waar aan wordt gewerkt.

Rekenen

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die niet beschikken over voldoende rekenvaardigheid om zich in het dagelijks leven te redden. In deze cursus leren zij de basisvaardigheden van het rekenen toe te passen in het dagelijkse leven.
Alle rekenvaardigheden worden aan de hand van praktische toepassingen geoefend, bijvoorbeeld dmv het aanpassen van recepten, uitrekenen van korting, berekenen van benodigde hoeveelheid behang/verf enz.
Er zitten maximaal 12 deelnemers in de groep en het traject duurt gemiddeld 38 weken.

NT2 tot A2

In de cursus NT2 tot A2 wordt gewerkt aan algemene taalverhoging tot niveau A2. Deelname aan de cursus is mogelijk vanaf niveau 0. Het is wel een vereiste om gealfabetiseerd te zijn.
Binnen een groep wordt gewerkt in subgroepen die zoveel mogelijk op niveau worden ingedeeld. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven, lezen. De gemiddelde groepsgrootte is 15.

Taalcoaching

ROC Ter AA biedt taalcoaching aan aan zowel inburgeringsplichtigen als niet-inburgeringsplichtigen. De deelnemers worden aangemeld door het werkbedrijf Senzer.
De taalcoaching aan de inburgeringsplichtigen gebeurt op de werkvloer in groepjes van gemiddeld 6 cursisten. Meestal doen zij dit naast hun inburgeringstraject.
De taalcoaching aan de niet-inburgeringsplichtigen vindt plaats bij ROC Ter AA, soms in kleine groepjes, soms individueel. Per deelnemer wordt bekeken waar de wensen en hiaten liggen en op basis daarvan wordt een lesprogramma ontwikkeld.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Deelnemers die binnen een door DUO vastgestelde termijn aan hun inburgeringsplicht moeten hebben voldaan.

Niet-inburgeringsplichtigen

Niet inburgeringsplichtigen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om werk kunnen vinden of om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Sommige niet-inburgeringsplichtigen worden aangemeld door het werkbedrijf Senzer, sommige niet-inburgeringsplichtigen melden zichzelf aan.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Hoogopgeleide niet inburgeringsplichtigen die een staatsexamentraject willen volgen.

Nederlanders met een lees- en/of schrijfprobleem

Nederlanders die nooit (goed) hebben leren lezen en schrijven.

Werknemers van een bedrijf met een taalprobleem

Werknemers voor wie de Nederlandse taal een belemmering is bij de uitvoering van hun werk. Zij volgen een cursus die specifiek gericht is op beheersing van de taal die in hun bedrijf nodig is om te kunnen functioneren.
Voorbeelden van opdrachtgevers voor wie ROC Ter AA een dergelijk traject heeft uitgevoerd:

  • Hitmetal
  • Vlisco
  • De Wit

Contact

Vestigingen

Keizerin Marialaan 2, 5700 AL Helmond (route)
Jolanda Rooijakkers
0492-507900
inburgering@roc-teraa.nl

Internetadres: http://www.roc-teraa.nl/

Aantal werknemers: 450
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1996

725