Samen werken aan
duurzame participatie

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie is h�t integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving. Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn...
meer...

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie is h�t integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving. Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches hoogopgeleid en ervaringsdeskundig: zij kennen de dynamiek van de ziekte verslaving en weten de cli�nt te confronteren en ondersteunen. Met gerichte aandacht lopen we mee in het herstelproces, sturen we bij waar nodig en helpen we cli�nten hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Ook begeleiden we mensen in actieve verslaving naar de juiste behandeling.

Onderscheid met andere organisaties

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie is een landelijk opererend re-integratiebureau, die zich in de kern richt op mensen die in herstel zijn van een verslaving. Sinds 2009 begeleiden wij jaarlijks honderden cli�nten na opname in de kliniek, met duurzaam maatschappelijk herstel. Dit doen wij in opdracht van het UWV, werkgevers of gemeenten Ruischcoaching heeft samenwerkingsverbanden met klinieken en behandelaren in het binnen- en buitenland. Wij gebruiken verschillende technieken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-06-202322-06-2023

Blik op Werk Keurmerk

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-06-202322-06-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-28,5
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,5138,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,2468,3
Sociale activering en participatie8,1348,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,28--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
22 123732%
10 113135%
26 91656%
35 71839%
20 63119%
14 61443%
27 51338%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 13 may 2022 tot 29 april 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ruisch Coaching, Verslavingsherstel en Re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

1e, 2e en 3e spoor re-integratie

Wij ondersteunen werkgevers, casemanagers, arbodiensten en bedrijfsartsen in het uitvoeren van 1e, 2e en 3e spoor re-integratie. De voorwaarden vanuit wet verbetering poortwachter voor een adequaat traject kennen wij maar al te goed. Wij leveren alle trajecten UWV proof af. Ook voor outplacement kun je contact opnemen.

Verslaving is complex en vereist specialistische zorg. Lijdt een van jouw medewerkers aan deze ziekte? Dan kan dit logischerwijs een negatieve invloed hebben op de werksfeer en het onderlinge vertrouwen. Daarnaast kan het resulteren in oplopende kosten door bijvoorbeeld een verminderde productiviteit én kan het zelfs leiden tot ongelukken en problemen. Bij een zieke medewerker is het voor een werkgever vaak lastig te bepalen waar je precies op moet letten en hoe snel de re-integratie dient te gaan. Wij begrijpen de moeilijkheid van het hebben van een verslaafde medewerker en snappen de machteloosheid die hierbij komt kijken. Door ook oog

Modulaire trajecten

Modulaire trajecten worden ingezet bij mensen die nog in actieve verslaving zijn of die net hun terugkeer maken uit de kliniek. Deze mensen hebben vaak nog niet de juiste handvatten en connecties om gericht aan de slag te gaan met hun verdere herstel. Door onze kennis en ervaring maken we hen bewust van hun ziekte, de weg naar herstel en overige behandelmogelijkheden. Waar nodig kunnen we hen een passende oplossing bieden binnen ons netwerk van klinieken in binnen- en buitenland. Bij deze trajecten bieden we cliënten hoop op een nieuw en beter leven.

Werkfit traject

Verslaving eist zowel fysiek als mentaal veel, waardoor het vaak diverse levensgebieden aantast. Tijdens het werkfit traject richten we ons op deze gebieden en werken we toe naar emotioneel, fysiek, sociaal, financieel, relationeel én spiritueel herstel. Voor een cliënt is dit een spannend en moeilijk proces, daar het verslaafde brein tijdens dit traject volop in ontwikkeling is. Alles is namelijk nieuw en zelfwaarde en -vertrouwen moeten weer worden opgebouwd. Een werkfit traject is maatwerk en sommigen hebben langer begeleiding nodig dan anderen. Het einddoel is voor iedereen gelijk: een CV en een zoekrichting voor een bijpassende baan.

Naar werk-traject

Als een cliënt de voorgaande trajecten bij Ruisch Coaching succesvol heeft doorlopen, dan is de basis gelegd voor het re-integratietraject. De cliënten zijn klaar voor de volgende stap: aan de slag gaan bij een werkgever door middel van het naar werk-traject. Ze hebben geleerd waar hun sterke punten liggen en hebben zelfvertrouwen opgebouwd om dit ook uit te stralen naar werkgevers. Het uiteindelijke doel in het naar werk-traject is om werk te vinden dat écht bij een cliënt past en waar de cliënt weer ervaring op kan doen. Ook dit traject is maatwerk waarbij verantwoorde opbouw en begeleiding essentieel is.

Online Deskundigheidsbevordering

Online deskundigheidsbevordering verslaving en herstel

Eenmaal per maand stellen we een specifiek onderwerp aan de orde, zoals beeldschermverslaving, eetverslaving, relatieverslaving, nieuwe verslavingen, PTSS en verslavingen, het verslaafde brein en andere bijzondere onderwerpen, wellicht door u aangedragen. We zullen onze eigen coaches en ook deskundigen uit ons netwerk daarvoor inzetten. Na afloop is er korte tijd om vragen te stellen.

Daarnaast zullen we de tijd nemen om meer intervisieachtige vraagstukken door te spreken. Dan is er meer sprake van interactie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Verslaving

Alle vormen van middelen en gedragsverslaving. Verslaving is zelden eenduidig. Vaak gaat het gepaard met angstklachten, depressiviteit, ADHD, obsessief en compulsief gedrag etc.

Ruischoaching, Recovery en Re-integratie heeft een netwerk van klinieken en behandelaars.

Werkgever van de verslaafde medewerker

Er wordt vaak lacherig gedaan over het gebruik van alcohol, pillen, gamen, eetgewoontes etc. Door gevoelens van schuld en schaamte en ook onbekendheid met het onderwerp komt onmatigheid in vele vormen voorbij, maar krijgt het zelden serieuze aandacht. Veel mensen hebben er wel degelijk behoefte aan om hierover na te denken.
Middels een lezing kunnen we onze kennis delen en openheid creëren, zodat er ruimte kan ontstaan voor een evt. hulpvraag. Tevens kunnen we groepsgewijs het onderwerp met regelmaat aandacht geven. Het bespreken van de zgn. ??bad habbits?? heeft een preventieve werking. Onderzoek wijst uit dat mensen eerder hulp vragen als de schaamte minder wordt.

Ook geeft Ruisch Coaching training over herkenning van verslaving op de werkvloer.

Aandacht en tijd voor zowel het herstel- als het loopbaandeel, levert op de langere termijn een beter resultaat op. Als iemand na uitval of ziekte te snel aan de slag gaat, is het risico op terugval namelijk groot.

Contact

Vestigingen

Van Diemenstraat 202, 2518 VH Den Haag (route)
Iwan Tolboom
078-6458300
verder@ruischcoaching.com

Internetadres: http://www.ruischcoaching.com

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2009

10751