Samen werken aan
duurzame participatie

Saxion

Saxion NT2 bereidt cursisten voor op het Staatsexamen NT2, programma I (niveau B1) of programma II (niveau B2) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Het onderwijs is vormgegeven in modulaire blokken van 10 weken. Cursisten die vallen onder de wet Inburgering 2021 B1-route starten vanaf...
meer...

Saxion NT2 bereidt cursisten voor op het Staatsexamen NT2, programma I (niveau B1) of programma II (niveau B2) en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Het onderwijs is vormgegeven in modulaire blokken van 10 weken. Cursisten die vallen onder de wet Inburgering 2021 B1-route starten vanaf week 6 in de introklas.

Daarnaast bieden wij voor deelnemers aan de Onderwijsroute het Taalschakeltraject Saxion (profielen MEI en NTG), zowel de Nederlands- als Engelstalige uitstroom.

Onderscheid met andere organisaties

Aantrekkelijke leeromgeving
Cursisten van Saxion hebben een streepje voor. Bij alle vestigingen genieten zij een inspirerende leer- en werkomgeving met goede faciliteiten in nieuwe gebouwen, vlakbij station en binnenstad. Saxion wil de positieve effecten van grootschaligheid combineren met de voordelen van een kleinschalige onderwijsorganisatie.

Samenwerking met:
Gemeenten, DUO, UAF, scholingsinstellingen, werkgevers en UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16-03-202316-03-2023

Blik op Werk Keurmerk

Saxion is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Saxion heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Saxion werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Saxion neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16-03-202316-03-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0758,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
9 5416134%
11 166824%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 march 2022 tot 16 december 2022.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Saxion.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 18,00

Diensten

Scholing

Onze cursusmodules bestaan uit intensieve dagcursussen waarin cursisten 3x3 uur per week intensieve NT2-lessen volgen. Daarnaast worden er tot aan B2-niveau, modulaire vaardigheidslessen aangeboden. In onze NT2-taallessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan o.a. leesvaardigheid, uitbreiding woordenschat en spreekvaardigheid. In de laatste taalmodule van de cursus wordt er intensief voorbereid op het Staatsexamen NT2. Daarnaast is er de mogelijkheid om de semi-intensieve avondcursussen te volgen. Dit programma bestaat uit 1x per week 2,5 uur les. Verder verzorgt Saxion NT2 het Taalschakeltraject Saxion, profiel NTG en MEI, zowel Nederlands- als Engelstalige uitstroom. Dit traject (Onderwijsroute) bereidt voor op studeren in het hoger onderwijs.

We streven naar een homogeen startniveau binnen de groepen en een maximale groepsgrootte van 20 cursisten. De cursist heeft wekelijks contact met de docent/studiebegeleider. We werken alleen met gekwalificeerde (NT2) docenten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Middelbaar opgeleide personen met een niet-Nederlandse achtergond (STEX I &II)

Middelbaar opgeleide personen met een niet-Nederlandse achtergrond vallend onder wet Inburgering 2013 en wet Inburgering 2021 B1-route
Doel: Staatsexamen Programma I & II en KNM, uitstroom naar werk

Middelbaar opgeleide personen met een niet-Nederlandse achtergond (Route STEX II)

Middelbaar opgeleide personen met een niet-Nederlandse achtergrond die een studie in het hoger onderwijs willen gaan volgen, vallend onder wet Inburgering 2021 Onderwijsroute
Doel: Staatsexamen Programma II en KNM, uitstroom naar hoger onderwijs

Contact

Vestigingen

M.H. Tromplaan 28, 7513 AB ENSCHEDE (route)
Annemiek van Breugel
06-82555154
j.e.m.breugel@saxion.nl

Handelskade 75, 7417 DH Deventer (route)
Annemiek van Breugel
06-82555154
j.e.m.breugel@saxion.nl

Internetadres: https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd#searchQuery=nt2&viewmode=1&page=1

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1992

6921