Samen werken aan
duurzame participatie

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V.

Stap Nu biedt als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post COVID-19' waarbij we de re-integratie bij voorkeur ondersteunen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wij zijn landelijk vertegenwoordigd met een netwerk van professionele en...
meer...

Stap Nu biedt als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post COVID-19' waarbij we de re-integratie bij voorkeur ondersteunen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Wij zijn landelijk vertegenwoordigd met een netwerk van professionele en ervaringsdeskundige coaches. Inmiddels hebben wij ruim 17 jaar ervaring en hierdoor ruime kennis van de korte- en lange termijn gevolgen van ziekte & de invloed hiervan op werk.

Samen met de cliënt lopen we het traject altijd in drie stappen door:
1. Een persoonlijk kennismakingsgesprek met een gecertificeerde & ervaringsdeskundige coach.
2. Een plan op maat, waarbij exact in kaart wordt gebracht welke ondersteuning gewenst is en welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden.
3. De begeleiding start met de focus op herstelgerichte elementen: (her)vinden van energie, verbetering van concentratie, versterken van mentale weerbaarheid, inzicht in het werkvermogen en opbouwen van de belastbaarheid

Onderscheid met andere organisaties

Wij ondersteunen werknemers met een mensgerichte aanpak, gericht op wat wél kan, en geloven in maatwerk. Onze trajecten zijn modulair opgebouwd en vormen als geheel input voor de begeleiding bij behoud en terugkeer naar werk.

De combinatie van onze dienstverlening met speciaal geselecteerde partners, maken maatwerk en optimale verzuimbegeleiding mogelijk. Dit draagt uiteindelijk bij aan herstel, effectieve re-integratie en duurzame inzetbaarheid!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-202203-10-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-10-202203-10-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,8108,5
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,8378,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,5648,2
Sociale activering en participatie8,4148,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,215--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 163348%
1 91464%
14 92438%
2 61932%
13 61250%
28 61250%
30 5862%
8 5862%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 23 march 2022 tot 16 january 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stap Nu Reïntegratie & Counseling B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching (Spoor 1)

Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in een Spoor 1 traject.

Een Spoor 1 traject is gericht op herstel, activering en het onderzoeken van de re-integratie mogelijkheden in werk voor de medewerker gediagnosticeerd met kanker, Long COVID of chronische ziekte.

Gedurende diverse fases worden de persoonlijke rol, de kwaliteiten, de opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij worden werkgever/leidinggevende en werknemer gezamenlijk in het proces betrokken. Op basis hiervan komen functie- en werkplekanalyses tot stand.Wij onderzoeken specifiek de status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden.

Tevens staat het ontwikkelen van talenten gericht op persoonlijke drijfveren en toekomstperspectief in dit traject centraal.

Arbeidsmarktoriëntatie/Arbeidsbemiddeling (Spoor 2)

Hierbij schenken we allereerst aandacht aan het verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker of een andere chronische aandoening. We werken aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Wij gaan nadrukkelijk in op het verlies van het eigen werk en positie als werknemer bij het eigen bedrijf van de werknemer. Op basis van een functieanalyse brengen we persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren in kaart. Vervolgens zoeken we samen met de werknemer naar vacatures en bedrijven, passend bij het persoonlijke zoekprofiel van de werknemer.

Werkfit maken

Werkfit maken is gericht op het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt en wordt ingezet ter ondersteuning van duurzame re-integratie voor cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens het traject staat het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning centraal. Daarbij verrichten cliënten maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Het traject is maatwerk, dat wil zeggen dat we met de cliënt en afhankelijk van de situatie kijken naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage leveren. Resultaat: de cliënt is klaar voor sollicitatie activiteiten.

Werkgeheugentraining

Na behandeling van kanker, ondervinden veel mensen last van geheugen- en concentratieproblemen; hebben moeite met focussen en taken uitvoeren; zijn erg gevoelig voor prikkels en snel afgeleid. Hierdoor is het lastig om informatie te onthouden, teksten te begrijpen, taken te overzien en af te maken. Dit kan een forse belemmering zijn bij de terugkeer naar werk. Stap Nu maakt gebruik van de werkgeheugen training, waarbij de cliënt over een periode van vijf à zes weken thuis via internet traint. Wekelijks is er contact met de coach over de resultaten. Daarin kijken we naar de strategieën van het brein, maar ook naar je persoonlijke manier van omgaan met tegenslag en frustratie, naar de boodschappen die je jezelf geeft en de gedragspatronen die daaruit voortkomen. Naast een helderder brein, leidt de training meestal ook tot herstel van zelfvertrouwen.

Mindfulness bij kanker en chronisch ziek

Een ziekte als kanker, chronische pijn of een lichamelijke beperking kunnen diep op het leven ingrijpen. Hoe kun je ondanks je klachten, stress en emoties de juiste balans vinden? Hoe krijg je je veerkracht terug, houd je energie en kracht over voor je werk en kun je betekenis geven aan je leven? In een training van acht weken krijg je hiervoor vaardigheden aangereikt. Het beoefenen van mindfulness, aandachtig aanwezig zijn, in het moment en zonder oordeel, is de basis van het programma. In een groep leer je om je ervaringen met vriendelijkheid en mildheid te benaderen en meer acceptatie te ontwikkelen. Je ontdekt hoe je de natuurlijke beweging van de adem kunt gebruiken als hulpmiddel bij het leren omgaan met lichamelijke klachten, onrust, piekeren of angstige gevoelens. Zachte, aandachtige bewegingsoefeningen helpen de cirkel van pijn, verlies van kracht of vermoeidheid te doorbreken.

Odin Development Compass (ODC)

De ODC-meting is hét kompas voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op het zelfinzicht dat voortvloeit uit de ODC-meting. Dit biedt medewerkers en organisaties de mogelijkheid om succesvol bij te dragen vanuit authentieke competenties en tegelijkertijd het potentiële talent te ontwikkelen.
ODC geeft een gedetailleerd inzicht in natuurlijke en aangeleerde competenties van medewerkers. Het krachtige van ODC - en anders dan de meeste andere assessments - is dat ODC hierbij zowel de bewuste als de onbewuste drijfveren meet. Dit maakt dat mensen authentieker hun natuurlijke competenties (talenten) leren inzetten en ontwikkelen.

Naar Werk

Het "Naar Werk" traject is gericht op het vinden van een duurzaam dienstverband of starten van een eigen onderneming. Dit traject wordt ingezet voor duurzame re-integratie voor cliënten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens het traject staan sollicitatie activiteiten centraal. Daarbij verrichten cliënten maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Het traject is maatwerk, dat wil zeggen dat we met de cliënt (en afhankelijk van de situatie) kijken naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage leveren. Resultaat: de cliënt is duurzaam gere-integreerd.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers geconfronteerd met kanker

De diagnose kanker brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op het gebied van werk kunnen vragen spelen als: ‘Hoe moet ik nu verder?’, ‘Wat vertel ik op het werk?’ en ‘Kan ik blijven werken tijdens mijn behandeling?’.
Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van het leven en werk. De meest voorkomende gevolgen zijn concentratieproblemen, vermoeidheid of problemen in het overzien van taken.
Stap Nu helpt met vragen over werken tijdens kanker of werken na kanker. Bij problemen in de terugkeer naar werk, of bij vragen over de mogelijkheden, rechten en plichten, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze coaches bieden de juiste ondersteuning, in welke fase van het ziekteproces de werknemer zich ook bevindt.

Werknemers geconfronteerd met een chronische ziekte

Ook bij een chronische ziekte biedt Stap Nu de begeleiding die nodig is tijdens het werk of om terug te keren naar werk. Wij bekijken samen met de werknemer wat de mogelijkheden zijn, maar kijken ook naar de rechten en plichten Samen met onze ervaringsdeskundige coaches biedt Stap Nu de juiste ondersteuning in elke fase van het ziekteproces.

Werknemers met een burn-out/overspannen

Ook voor mensen, die door wat voor reden overspannen of burned out zijn geraakt, biedt Stap Nu specialistische hulp. Stap Nu geeft inzicht in werkvermogen, natuurlijk talent, kwetsbare krachten of valkuilen. Samen werken we aan weerbaarheid en het maken van keuzes. Door coaching leer je naar jezelf te kijken, je mogelijkheden en leermomenten te selecteren en benoemen om van daaruit met meer inzicht en vertrouwen verder te gaan.

Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker of chronische ziekte

Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker of chronische ziekte komen vaak met veel vragen te staan. Hoe begeleid ik mijn werknemer? Maar ook welke rechten en plichten heb ik als werkgever? Hoe zorg ik voor de continuïteit binnen mijn bedrijf?
Samen zorgen we ervoor dat de werkgever verbonden blijft met de werknemer en (de terugkeer naar) werk bespreekbaar blijft. Bij Stap Nu zetten we onze expertise en kennis in om langdurig verzuim te voorkomen binnen de mogelijkheden van het behandelplan en het herstelproces. Dat kan door de juiste ondersteuning in alle fases van het ziekteproces. Als re-integratiespecialist in kanker & werk en chronisch ziek & werk verzorgen wij de verzuimbegeleiding van uw werknemer, waarbij herstel in werk voorop staat.

Verwijzer van personen met kanker of chronische ziekte

In de dagelijkse praktijk hebben casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten regelmatig te maken met het thema kanker of chronische ziek en werk. Ook verwijzers werken aan het voorkomen van langdurig ziekteverzuim voor werknemer en werkgever.
Stap.nu helpt met het beantwoorden van vragen over kanker of chronische ziekte en werk. Ook bij het klankborden over de persoonlijke situatie van een cliënt helpen wij graag zodat de cliënt nog beter geadviseerd kan worden om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Contact

Vestigingen

Brede Haven 6, 5211 TL 's HERTOGENBOSCH (route)
Guido Meulensteen
073 6447884
info@stap.nu

Internetadres: http://www.stap.nu

Aantal werknemers: 41
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

1394