Samen werken aan
duurzame participatie

Stap Nu Re´ntegratie & Counseling B.V.

Wij bieden als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post-COVID'. Bij voorkeur ondersteunen we - met ons landelijke netwerk van professionele en ervaringsdeskundige coaches - in een zo vroeg mogelijk stadium. Werknemers en werkgevers die te maken...
meer...

Wij bieden als re-integratiebureau gespecialiseerde begeleiding bij 'kanker', 'chronisch ziek' en 'post-COVID'. Bij voorkeur ondersteunen we - met ons landelijke netwerk van professionele en ervaringsdeskundige coaches - in een zo vroeg mogelijk stadium. Werknemers en werkgevers die te maken krijgen met deze ziekten op de werkvloer, vinden een betrouwbare en ervaren partner in Stap Nu voor succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. Met ruim 19 jaar ervaring hebben wij uitgebreide kennis van de korte- en langetermijngevolgen van ziekte en de invloed hiervan op werk.
Samen met de cli├źnt doorlopen we het traject altijd in drie stappen:
1. Een persoonlijk kennismakingsgesprek met een gecertificeerde coach. Persoonlijke vragen, thema´┐Ż??s en aandachtspunten staan hierin centraal
2. Een plan op maat, waarbij we exact in kaart brengen welke ondersteuning gewenst is en welke hulpmiddelen we hiervoor kunnen inzetten
3. Begeleiding met focus op herstelgerichte elementen

Onderscheid met andere organisaties

Wij ondersteunen met een mensgerichte aanpak, gericht op wat w├ęl kan. De ervaringsdeskundigheid van onze coaches draagt bij aan de (h)erkenning. Onze modulaire trajecten vormen als geheel input voor de begeleiding.
De combinatie van onze dienstverlening met inzet van specialistische partners, maakt maatwerk en optimale verzuimbegeleiding mogelijk. Dit draagt bij aan herstel, effectieve re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Onze focus ligt op het behouden van en terugkeren in werk.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stap Nu Re´ntegratie & Counseling B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stap Nu Re´ntegratie & Counseling B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stap Nu Re´ntegratie & Counseling B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,8428,6
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,6838,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,5428,2
Sociale activering en participatie8,2218,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,832--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 175332%
14 142752%
30 101759%
11 81173%
10 72133%
2 62326%
1 61250%
22 62030%
9 6875%
24 51145%
21 51242%
28 51631%
29 5862%
8 51145%
35 51436%
33 51533%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cli├źnten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stap Nu Re´ntegratie & Counseling B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de offici├źle tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 1 - jobcoaching huidige baan

Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in een Spoor 1 traject.

Een Spoor 1 traject is gericht op herstel, activering en het onderzoeken van de re-integratie mogelijkheden in werk voor de werknemer gediagnosticeerd met kanker, post-COVID of een chronische ziekte.

Gedurende diverse fases brengen we de persoonlijke rol, de kwaliteiten, de opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart. In dit proces betrekken we werkgever/leidinggevende en werknemer gezamenlijk. Op basis hiervan komen functie- en werkplekanalyses tot stand. Wij onderzoeken specifiek de status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden.

Ook staan het ontwikkelen van talenten gericht op persoonlijke drijfveren en toekomstperspectief in dit traject centraal.

Spoor 2 - begeleiding naar ander werk

In een Spoor 2 traject staat de begeleiding naar ander werk centraal en is er aandacht voor het verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker, chronische ziekte of post-Covid. Het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid is ├ę├ęn van de aandachtspunten in dit traject. Er is nadrukkelijk aandacht voor het verlies van het eigen werk.

Een functieanalyse brengt de persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren in kaart. Vervolgens zoeken we samen met de werknemer naar vacatures en bedrijven, passend bij het zoekprofiel van de werknemer. De mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten van de werknemer zijn hierin leidend.

Spoor 3 - begeleiding naar werk vanuit WGA-uitkering

Bij begeleiding naar werk vanuit een WGA-uitkering wordt allereerst aandacht gegeven aan herstel, verwerken, accepteren en omgaan met de gevolgen van de behandeling van kanker of de chronische ziekte. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in het werkvermogen en een balans in belasting en belastbaarheid. Nadrukkelijk wordt ingegaan op het verlies van het werk en positie als werkzoekende met een WGA-uitkering. Persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, mogelijkheden en drijfveren worden in kaart gebracht.

Door het ontbreken van een werkomgeving, wordt er gezocht naar een werkervaringsplaats om het werkvermogen te kunnen toetsen in een praktijkomgeving. Het opbouwen van de belastbaarheid en herstellen van vertrouwen als het opdoen van nieuwe vaardigheden aansluitend op het zoekprofiel staat hierbij centraal.

Vervolgens wordt samen met de cli├źnt gezocht naar vacatures en bedrijven, passend bij het persoonlijke zoekprofiel van de cli├źnt. De mogelijkheden, bel

Cogmed werkgeheugentraining

Na de behandeling van kanker ondervinden veel mensen last van geheugen- en concentratieproblemen. Denk aan moeite met focussen en taken uitvoeren en gevoeligheid voor prikkels en/of snel afgeleid zijn. Hierdoor is het lastig om informatie te onthouden, teksten te begrijpen, taken te overzien en af te maken. Dit kan een belemmering zijn bij de terugkeer naar werk.

Stap Nu zet de Cogmed-werkgeheugen training in, waarbij de cli├źnt in een periode van vijf/zes weken thuis via het internet zijn/haar geheugen traint. Wekelijks is er contact met de Stap Nu Coach over de resultaten. Daarin kijken we naar de strategie van het brein, maar ook naar de persoonlijke manier van omgaan met tegenslag & frustratie en naar de boodschappen die je jezelf geeft inclusief de gedragspatronen die daaruit voortkomen. Naast een duidelijk beeld van het geheugen, leidt de training doorgaans ook tot herstel van zelfvertrouwen.

Inzet Bedrijfsarts consulent oncologie (BACO)

Klinisch arbeidsgeneeskundigen zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van pati├źnten met complexe ziekten in relatie tot werk. Ze werken hierin vaak samen met andere medisch specialisten Ô?? zoals de bedrijfsarts. Klinisch arbeidsgeneeskundigen spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg.

De klinisch geneeskundige van Stap Nu kan worden ingezet als:

  • er geen goede diagnostiek kan plaatsvinden door de bedrijfsarts;
  • er specialistische expertise en kennis nodig is m.b.t. de belastbaarheid en inzet van werknemer.

In vergelijking met een medisch specialist, heeft een klinisch arbeidsgeneeskundige meer specialistische kennis van diverse (oorzaken van) en gevolgen van ziekten in relatie tot werk.

Werkfit maken

Het Werkfit traject is maatwerk en gericht op het verminderen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zetten dit in ter ondersteuning van een duurzame re-integratie voor cli├źnten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering.

Tijdens het traject staat het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning centraal. Daarbij verrichten cli├źnten vaak maatschappelijk nuttige activiteiten, wat mogelijk een eerste stap naar werk kan betekenen. Afhankelijk van zijn/haar situatie kijken we met de cli├źnt naar welke maatschappelijke activiteiten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Het uiteindelijke doel van dit traject is dat de cli├źnt klaar is om te starten met het sollicitatie proces.

Naar Werk

Het "Naar Werk" traject is maatwerk en gericht op het vinden van nieuw werk of het starten met een eigen onderneming. Dit traject zetten wij in voor een duurzame re-integratie van cli├źnten met een Wajong-, WGA-, of ZW-uitkering. Tijdens dit traject staat het sollicitatie proces centraal.

Modulair traject

De diensten Participatie Interventie en Bevorderen Maatschappelijke Deelname van het UWV zijn bedoeld voor langdurig zieke cli├źnten die weer actief willen deelnemen aan de maatschappij. Participatie Interventie richt zich op persoonlijke versterking met counseling, coaching en gezondheidsbevordering, terwijl Bevorderen Maatschappelijke Deelname een stap verder gaat door naast persoonlijke versterking, zich ook te focussen op herori├źntatie en maatschappelijke ori├źntatie.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

1 - Werknemers geconfronteerd met kanker

De diagnose kanker brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op het gebied van werk kunnen vragen spelen als:

  • Hoe moet ik nu verder?
  • Wat vertel ik op werk en aan wie?
  • Kan ik blijven werken tijdens mijn behandeling?

Soms zijn de gevolgen van de behandelingen direct merkbaar in het oppakken van leven en werk. De meest voorkomende gevolgen zijn concentratieproblemen, vermoeidheid of problemen in het overzien van taken.
Stap Nu helpt met vragen over werken tijdens kanker of werken na kanker. Bij problemen in de terugkeer naar werk, of bij vragen over de mogelijkheden, rechten en plichten, ben je bij re-integratie specialist Stap Nu aan het juiste adres. Onze ervaringsdeskundige coaches bieden de juiste ondersteuning, ongeacht de fase van het ziekteproces van de werknemer.

2 - Werknemers geconfronteerd met een chronische ziekte of post-COVID

Ook bij chronische ziekte biedt Stap Nu de begeleiding die nodig is tijdens het werk of om weer terug te keren naar werk. Wij bekijken samen met de werknemer wat de mogelijkheden zijn, maar kijken ook naar zijn/haar rechten en plichten. Samen met onze ervaringsdeskundige coaches biedt Stap Nu de juiste ondersteuning in elke fase van het ziekteproces.

3 - Werknemers met een burn-out/overspannen

Ook voor werknemers, die door welke reden dan ook overspannen of burned out zijn geraakt, biedt Stap Nu begeleiding. We starten met het inzicht in werkvermogen, natuurlijk talent, kracht, maar ook de valkuilen. Samen werken we aan het versterken van de weerbaarheid en het maken van nieuwe keuzes die hieraan bijdragen. Door de gespecialiseerde coaching van Stap Nu leer je om: beter naar jezelf kijken, mogelijkheden en leermomenten beter te zien en benoemen en om vanuit meer inzicht en vertrouwen verder te gaan.

4 - Werkgevers geconfronteerd met verzuim door kanker, chronische ziekte of post-COVID

Werkgevers die zijn geconfronteerd met medewerkers met verzuim door kanker of een chronische ziekte weten niet altijd wat te doen. Vragen die dan vaak aan bod komen zijn:
*Hoe nu verder?
*Welke rechten en plichten heb ik eigenlijk als werkgever richting de werknemer?
*Hoe zorg ik voor de continuïteit binnen mijn bedrijf met uitval door ziekte?

Samen zorgen we ervoor dat de werkgever verbonden blijft met de werknemer en dat de terugkeer naar werk bespreekbaar blijft. We zetten onze expertise en kennis in om langdurig ziekteverzuim te voorkomen binnen de mogelijkheden van het behandelplan en het herstelproces. Wij kunnen starten met de verzuimbegeleiding in alle fases van het ziekteproces.

5 - Verwijzer van personen met kanker, chronische ziekte of post-COVID

In de dagelijkse praktijk hebben Casemanagers, Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen, Verpleegkundigen of Fysiotherapeuten regelmatig te maken met het thema ziekte en werk. Deze doorverwijzers werken aan het voorkomen van langdurig ziekteverzuim voor zowel werknemer als werkgever. Stap Nu helpt met het beantwoorden van diverse re-integratie vragen over kanker, chronische ziekte, post-COVID en werk. Als re-integratie specialist kijken we naar de persoonlijke situatie van elke cli├źnt en bieden we maatwerk begeleiding en coaching, om langdurig ziekteverzuim te kunnen voorkomen.

Contact

Vestigingen

Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort (route)
073 - 6447884
info@stap.nu

Internetadres: http://www.stap.nu

Aantal werknemers: 60
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

1394