Samen werken aan
duurzame participatie

Stavoor B.V.

Bent u nieuw in Nederland en wilt u in Nederland wonen, werken en deelnemen aan de samenleving? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kunt u doen door een inburgeringscursus te volgen .

Stavoor verzorgt alle facetten van het taalonderwijs. Persoonlijke...
meer...

Bent u nieuw in Nederland en wilt u in Nederland wonen, werken en deelnemen aan de samenleving? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kunt u doen door een inburgeringscursus te volgen .

Stavoor verzorgt alle facetten van het taalonderwijs. Persoonlijke aandacht en goede begeleiding staan bij ons centraal. Wij verzorgen cursussen op maat, voor ieder niveau, in een kleine groep en voor elke leersnelheid. Als dat mogelijk is, geven we de cursussen ook bij u in de buurt.
De start van de cursussen is altijd flexibel. U kunt zich het hele jaar aanmelden. Een intakegesprek maakt deel uit van ons aanbod.

Met een inburgeringsdiploma heeft u een betere positie in de maatschappij en kunt u werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoet u met een inburgeringsdiploma direct aan de inburgeringsplicht. Wij verwelkomen u graag voor een nieuwe toekomst in Nederland!

Onderscheid met andere organisaties

inburgeren op een prettige, persoonlijke manier in groepen van maximaal 15 cursisten;
begeleiding van betrokken docenten;
flexibele instroom;
werken in uw eigen tempo;
cursussen op elk niveau;
hoog slagingspercentage.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202402-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stavoor B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stavoor B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stavoor B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stavoor B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-05-202402-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,61168,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
33 5532817%
2 3623915%
1 109411%
32 107214%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stavoor B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 12,50

Diensten

Z-Route

Valt u onder Wi2021 en bent u gezins- of overige migrant? Na de brede intake en de leerbaarheidstoets bij de gemeente blijkt welke leerroute het beste bij u past. U kunt zelf een taalschool kiezen. Na ontvangst van uw aanmelding, nodigen wij u uit voor een intake. Onze intaker bespreekt met u wat u van de lessen bij Stavoor kunt verwachten. U maakt een toets zodat uw docent weet op welk niveau u zit. En u krijgt antwoord op uw vragen.
De Z-route bestaat uit 800 uur Nederlandse taalles. Spreekvaardigheid is belangrijk tijdens de lessen. Daarnaast is er aandacht voor schrijven, lezen en luisteren. Onderdeel van het eindgesprek bij de gemeente is uw portfolio, dat is een verslag van alles wat u in de 800 uur bij ons heeft geleerd, u maakt dit portfolio tijdens de lessen.
We vinden het belangrijk dat u met plezier naar school komt en veel van Nederland en de Nederlandse taal leert. Na 800 uur school heeft u voldaan aan dit deel van de inburgeringsplicht. Max 15 cursisten, 9 lesuren p/w.

B1-Route

Valt u onder Wi2021 en bent u gezins- of overige migrant? Na de brede intake en de leerbaarheidstoets bij de gemeente blijkt welke leerroute het beste bij u past. Bij de B1-Route sluit u de leerroute af met examens. U kunt zelf een taalschool kiezen en eventueel gebruik maken van een DUO-lening.
U kunt bij Stavoor op meerdere momenten in het jaar instromen, u krijgt les van ervaren docenten op een locatie bij u in de buurt. Deze docenten worden veelal ondersteund door gedreven vrijwilligers, waardoor de docent gedifferentieerd les kan geven en er ruimte is voor extra hulp op individueel niveau.
Na het intakegesprek stellen we een trajectplan op aan de hand van uw startniveau, opleiding in eigen land en studievaardigheden. U krijgt een contract op maat en 3 dagdelen les per week (3 x 3 uur), 44 weken per jaar. Als u eerder klaar bent met de examens wordt het contract voortijds beëindigd, het traject kan ook nog verlengd worden mocht dat nodig zijn. Max 20 cursisten.

Inburgeringstraject

Valt u onder Wi2013? U kunt bij Stavoor op meerdere momenten in het jaar instromen, u krijgt les van ervaren docenten. Na het intakegesprek stellen we een cursuscontract op aan de hand van uw startniveau, opleiding in eigen land en studievaardigheid.
U krijgt een contract op maat en 3 dagdelen les per week (3 x 3 uur), 44 weken per jaar. U bent per week minstens 15 uur bezig met uw inburgeringstraject. Als u eerder klaar bent met de examens wordt het contract beëindigd, het traject kan ook nog verlengd worden als dat nodig is.
Stavoor zorgt ervoor dat u voldoet aan de inburgeringseisen.
Naast de examens lezen, schrijven, luisteren en spreken wordt u voorbereid op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
De lesstof wordt op verschillende manieren aangeboden. De docent geeft instructie, u werkt in kleine groepjes met behulp van de docent en vrijwilligers en maakt thuis computeropdrachten.
Max. 20 cursisten per groep. 9 lesuren p/w.

Alfabetiseringstraject

Valt u onder Wi2013? U kunt bij Stavoor op meerdere momenten in het jaar instromen. Tijdens het intakegesprek toetsen wij of u voldoende bent gealfabetiseerd in het Latijnse schrift. Misschien bent u in eigen land wel naar school geweest en kunt u uw moedertaal lezen en schrijven maar niet ons alfabet.
Een ervaren docent helpt u met het leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Ook besteden we veel aandacht aan het spreken en luisteren.
Wanneer u niveau Alfa C heeft bereikt kunt u doorstromen naar de inburgering. Is de inburgering te moeilijk, dan helpen wij, na 600 uur school, bij het aanvragen van de leerbaarheidstoets bij DUO, waarmee u voldoet aan de inburgeringsplicht.
We geven 3 x per week les, 3 uur per les, 44 weken per jaar.
Het lesmateriaal is naast het leren lezen en schrijven gericht op het opbouwen van de woordenschat, het spreken en sociale redzaamheid. Kunt u doorstromen naar de inburgering, dan bereiden we u voor op de examens.
Maximaal 15 cursisten per groep.

Staatsexamen

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) zijn de landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen (vanaf 17 jaar) die het Nederlands als tweede taal leren. Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt met het Diploma Staatsexamen NT2 laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of te studeren.
Een uitgebreide intake maakt deel uit van ons aanbod. We vragen evt. samen de lening aan.
U krijgt een contract van maximaal 18 maanden en 3 dagdelen les per week (3 x 3 uur), 44 weken per jaar. U bent per week minstens 15 uur bezig met uw Staatsexamentraject. Als u eerder klaar bent wordt het contract beëindigd, het traject kan ook verlengd worden nodig.
We maken een aangepast traject als u het examen buitenland gedaan heeft.
Max. 20 cursisten per groep.

Stavoor zorgt ervoor dat u voldoet aan de inburgeringseisen.
We bereiden u voor op de Staatsexamens en maken samen met u de planning voor het aanvragen van examens.

Taaltraject

Europese migranten kunnen bij ons taalcursussen volgen, een aanbod op maat wordt in overleg opgesteld.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Voor inburgeringsplichtige statushouders ((Wi2013) is dit een verplicht examen, ook als u staatsexamen NT2 doet.

Stavoor biedt een traject aan waarbij u samen met een docent/trainer in 64 uur het portfolio maakt of in een 8 bijeenkomsten het portfolio maakt, opstuurt en het examen aanvraagt.
Het portfolio bestaat uit 8 resultaatkaarten die u moet invullen. U kiest een wensberoep, vertelt over uw werk in eigen land en wat u moet doen om in uw wensberoep aan het werk te kunnen.
Het maken van een C.V., het zoeken van geschikte vacatures en het schrijven van een sollicitatiebrief horen bij dit portfolio.

Bij voldoende aanmeldingen gaat een ONA-traject van start.
Max. 15 cursisten.
U kunt dit traject los inkopen en de factuur via Stavoor met uw DUO-lening betalen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige statushouders

Gezins- en overige migranten

Contact

Vestigingen

Walstraat 34, 9711 VS GRONINGEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Beuckelaerstraat 2, 9056 DA SINT ANNAPAROCHIE (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Almenumerweg 1 HS, 8861 KM HARLINGEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Barten 11, 8447 BS HEERENVEEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Doctor Wumkeslaan 4, 8442 EM HEERENVEEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Lardinoisstraat 16, 5611 ZZ EINDHOVEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Penningstraat 55, 5701 MZ HELMOND (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Hallenstraat 10, 5531 AB BLADEL (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Griffioenpark 10, 8471KP WOLVEGA (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Betterwird 34, 9101 PB DOKKUM (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Godsacker 35, 8801 LM FRANEKER (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Tolberterstraat 36a, 9351 BH LEEK (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Harste 2, 8602 JX SNEEK (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Prinses Irenestraat 2, 8862 TL HARLINGEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

De Drift 46 , 9203 GH Drachten (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

C.F. Engelhardstraat 28, 8802 XZ Franeker (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Snekertrekweg 37/2, 8912 AA Leeuwarden (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Warfstraat 1, 9951 BS Winsum (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Leonard Springerlaan 3, 9727 KB Groningen (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Pastorielaan 2, 9901 CE Appingedam (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

De Pracht 2, 5583 CW WAALRE (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Amperelaan 2, 9207 AM Drachten (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Lycklamaweg 12, 8471 JX Wolvega (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Internetadres: http://www.stavoor.nl/

Aantal werknemers: 63
Aantal vestigingen: 25
Oprichtingsjaar: 2011

6494