Samen werken aan
duurzame participatie

STE Languages

STE Languages is zeer ervaren met taaltrainingen op het gebied van Inburgering, NT2 Staatsexamen Programma I en Staatsexamen Programma II. Wij bieden maatwerktrainingen aan onze cursisten en helpen hen hun persoonlijke doelen te bereiken. De lessen zijn overdag, op zaterdag en 's avonds - online...
meer...

STE Languages is zeer ervaren met taaltrainingen op het gebied van Inburgering, NT2 Staatsexamen Programma I en Staatsexamen Programma II. Wij bieden maatwerktrainingen aan onze cursisten en helpen hen hun persoonlijke doelen te bereiken. De lessen zijn overdag, op zaterdag en 's avonds - online en face-to-face. Daarnaast bieden wij diverse taaltrainingen in andere vreemde talen, intensief, gespreid, op locatie of in onze eigen school. STE Languages is CEDEO erkend en is aangesloten bij NRTO.
STE Languages is a very experienced language institute with regard to Inburgering, NT2 Staatsexamen Programma I en Staatsexamen Programma II. We provide tailor-made courses during the day, on Saturdays or in the evenings. Our mission is to help our students reach their personal goals. Next to that we offer training in many other languages - intensive, extensive, on location or in our own school. STE Languages is recognised by CEDEO and is a member of NRTO.

Onderscheid met andere organisaties

STE Languages is zeer ervaren met Inburgering. Al meer dan 15 jaar binnen ons 30 jarig bestaan helpen wij inburgeraars zich grondig voor te bereiden op het Inburgeringsexamen/Staatsexamen Programma I of Programma II. Aan ieder traject gaat een intake vooraf: o.a. doelstellingen, achtergrond en tijdspad worden dan besproken. Er zijn 6 startmomenten per jaar (+ summer school) in onze sfeervolle school, de lessen kennen een vaste structuur, er is veel persoonlijke aandacht en de groepen zijn klein.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-202407-05-2024

Blik op Werk Keurmerk

STE Languages is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
STE Languages heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

STE Languages werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

STE Languages neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-05-202407-05-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0558,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
33 3419118%
27 84219%
32 72035%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van STE Languages.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 26,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 26,00

Diensten

Trajectbegeleiding inburgering

Wij vinden het belangrijk dat uw traject goed verloopt en dat u uw persoonlijke doelen zult gaan halen: slagen voor het Inburgeringsexamen of Staatsexamen Programma I of II. In onze kleine groepen krijgt u veel persoonlijke aandacht van onze trainers. Wij volgen uw vorderingen nauwgezet en zullen u extra ondersteunen waar nodig met bijvoorbeeld hulp van een taalmaatje of een gespecialiseerde docent waarmee u extra kunt werken aan bepaalde vaardigheden (spreken, schrijven, luisteren. lezen). Nadat uw trainingen zijn afgerond, kunt u ook nog examentrainingen volgen. Uw doel is ons doel: Nederlands leren, uw trainingen met succes doorlopen en uw examen halen.

Intake/ diagnose inburgering

Er wordt een afspraak gemaakt met u en de intaker. U heeft een gesprek, waarin o.a. doelstellingen, verwachtingen, werkervaring, leerachtergrond en uw tijdspad aan de orde komen. Daarna maakt u één of meerdere testen. Op basis hiervan hebben we een goed beeld van uw beginniveau en wat het beste taaltraject voor u zal zijn. Wij maken dan een voorstel, als het voorstel door u wordt geaccepteerd, gaan we van start!

Inburgeringtrajecten Werk

Tijdens de lessen wordt veel gedaan aan taalverwerving gericht op werk en de praktijk, onze methodes zijn hier op afgestemd. Werkgevers zijn ook onze klanten. Wij hebben heel regelmatig contact met onze klanten over werknemers die na hun Inburgering/Staatsexamens toch nog verder willen met taal bij het bedrijf waar zij werken. Wij zien op deze manier onze cursisten weer terug. Wij kijken dan welke trainingen het beste passen.

Taal- en inburgeringstrajecten

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op oudkomers en nieuwkomers die zich willen voorbereiden op het Inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2, Programma I of Programma II. Deze trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 6 en maximaal 10 personen en cursisten volgen hun training 1 tot 4 keer per week. U kunt lessen overdag volgen, op zaterdag of in de avonden. Wij bieden online trainingen en face-to-face trainingen. Online is geen optie voor inburgeraars. Wij vinden het belangrijk dat er veel contact is tussen de trainer en cursist, maar ook dat een cursist andere cursisten en ook onze werknemers ontmoet, dit zijn mooie praktijk momenten waarbinnen geoefend kan worden met de Nederlandse taal. Wij organiseren ook community events waarbinnen ontmoeting en taal een grote rol spelen.

Beroeps- en functiegerichte scholing

STE Languages is al meer dan 30 jaar een toonaangevend instituut voor taaltrainingen. STE Languages verzorgt maatwerktrainingen, afgestemd op de behoeften, wensen en budget van de cursist. In vele talen geven we individuele cursussen en groepscursussen, intensief of gespreid, bij STE Languages of op locatie. STE Languages is Cedeo erkend en aangesloten bij NRTO.

Staatsexamen programma I

STE geeft taal- en Inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het Inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. De trainingen zijn gericht op taalverhoging (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en het oefenen van examens. De trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 6 en maximaal 10 personen en cursisten volgen hun training 1 tot 4 keer per week. Wij bieden online trainingen en face-to-face trainingen. Voor Inburgering geldt overigens dat lessen face-to-face gevolgd dienden te worden.

Staatsexamen programma II

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het Inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. De trainingen zijn gericht op taalverhoging (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en het oefenen van examens. De trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 6 en maximaal 10 personen en zij volgen hun training 1 tot 4 keer per week. Wij bieden online trainingen en face-to-face trainingen. Voor Inburgering geldt overigens dat lessen face-to-face gevolgd dienden te worden.

Taaltraject

STE geeft taal- en inburgeringstrainingen gericht op mensen die zich willen voorbereiden op het Inburgeringsexamen dan wel het staatsexamen NT2 Programma I of II. De trainingen zijn gericht op taalverhoging (spreken, schrijven, lezen en luisteren) en het oefenen van examens. De trainingen kunnen zowel als individuele cursussen als in groepscursus gevolgd worden. Dit is afhankelijk van het advies dat gegeven wordt na een uitgebreide intake (gesprek en schriftelijke toets). De groepen zijn minimaal 6 en maximaal 10 personen en zij volgen hun training 1 tot 4 keer per week. Wij bieden online trainingen en face-to-face trainingen. Voor Inburgering geldt overigens dat lessen face-to-face gevolgd dienden te worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Internationals en Spouses

STE heeft een zeer groot en divers klantenbestand binnen Brainport maar is ook landelijk actief: Vanderlande, DAF, Scania, Jumbo, Philips, ASML, UWV Gemeente Eindhoven, Huis naar Werk, ESI, Randstad/Tempo-Team e.d. Het zijn hoog- en midden maar ook laagopgeleide werknemers en spouses die behoefte hebben om Nederlands te leren. Onze taaltrainers zijn hoog opgeleid (HBO/WO) met veel ervaring, didactische scholing en certificering. Daarnaast is er binnen STE ook ruimte voor jaarlijkse bijscholing.

Statushouders en gezinsherenigers

Oude wetters, Gemeentes, particulieren.
Vaak hoog- en midden opgeleiden die Nederlands moeten gaan leren. Wij bedienen oude wetters en een aantal nieuwe wetters (deze laatste groep valt dan buiten de inkoopregio Eindhoven). Gezinsherenigers melden zich ook bij STE - zij moeten zelf voor financiering zorgen.
Onze taaltrainers zijn hoog opgeleid (HBO/WO) met veel ervaring, didactische scholing en certificering. Daarnaast is er binnen STE ook ruimte voor jaarlijkse bijscholing.

Inburgeringsbehoeftigen

Philips, ASML, DSM, Vanderlande, Sioux, Archipel

Vaak hoog opgeleide medewerkers die Nederlands nodig hebben om bijvoorbeeld te naturaliseren.
Onze taaltrainers zijn hoog opgeleid (HBO/WO) met veel ervaring, didactische scholing en certificering. Daarnaast is er binnen STE ook ruimte voor jaarlijkse bijscholing.

Arbeidsmigranten

600
Vaak laag en midden opgeleide medewerkers die behoefte hebben om Nederlands te leren en door hun werkgever hierin ondersteund worden. Het gaat vooral om Nederlands op de werkvloer.
Trainers zijn hoog opgeleid (HBO/WO) met didactische scholing, veel praktijkervaring en certificering. Daarnaast is er bijscholing.

Contact

Vestigingen

Aalsterweg 3, 5615 CA EINDHOVEN (route)
Mathilde Lageman
040-2452860
info@ste.nl

Stationsplein 1, 6131 AS SITTARD (route)
Mathilde Lageman
040-2452860
info@ste.nl

Internetadres: http://www.ste.nl

Aantal werknemers: 60
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 1978

5892