Samen werken aan
duurzame participatie

Step by Step Priority B.V.

Sinds de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) is ingetreden in 2002 is er veel veranderd. Zo is er de laatste jaren een verschuiving te zien naar wat iemand op gebied van werk bij ziekte nog wél kan, in plaats van wat niet meer kan. Binnen de WvP zijn het Arbeidsdeskundig Onderzoek en Re-integratie...
meer...

Sinds de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) is ingetreden in 2002 is er veel veranderd. Zo is er de laatste jaren een verschuiving te zien naar wat iemand op gebied van werk bij ziekte nog wél kan, in plaats van wat niet meer kan. Binnen de WvP zijn het Arbeidsdeskundig Onderzoek en Re-integratie Spoor 1 en 2 belangrijke aspecten. Step by Step Priority biedt verschillende diensten aan op gebied van ziekte & verzuim:

 • Arbeidsdeskundig Onderzoek
 • Re-integratie Spoor 1 & 2
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Outplacement

Onderscheid met andere organisaties

Wij typeren onze aanpak als persoonlijk, betrokken en deskundig. Zo vinden onze gesprekken bijna altijd bij de kandidaat thuis plaats. We ondersteunen hen in alle fasen van het re-integratie proces en richten ons daarbij met name op het zelfredzaam maken van de kandidaat op de arbeidsmarkt. We helpen ze hun kwaliteiten inzichtelijk te maken en in te zetten op weg naar een mogelijk nieuwe werkomgeving. Daarnaast zijn wij ook praktisch ondersteunend. Zo maken we ook gebruik van ons eigen netwerk om kandidaten te plaatsen. Verder maken we voor de kandidaat een modern CV, bieden hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en gaan ook regelmatig mee naar sollicitatiegesprekken.

In alle fasen van dit proces staan wij naast de kandidaat en gaan wij met ze mee. Onderdeel van onze aanpak is daarbij ook dat wij meegaan naar de WIA keuring. Naast betrokkenheid heeft dit regelmatig geleid tot kostenbesparing voor de werkgever omdat een mogelijke loonsanctie werd voorkomen. Verder hebben wij ook ervaring met de werk- en denkwijze van het UWV.Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-202412-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Step by Step Priority B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Step by Step Priority B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Step by Step Priority B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-202412-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie*27,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,8438,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,720--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
22 61735%
15 55100%
13 5683%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 26 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Step by Step Priority B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Om een goed beeld te krijgen van de kandidaat en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt, is onze intakefase vrij intensief. Investering in een goede intakefase is belangrijk om een goede route uit te stippelen. In de vervolgfase ligt de nadruk op coachingsgesprekken en solliciteren. Ook hierin willen we persoonlijk zijn, en vindt het contact zoveel mogelijk persoonlijk plaats. Over het algemeen doorlopen we de volgende stappen met de kandidaat:

 • Persoonlijke analyse middels persoonlijkheidstesten
 • Opstellen van een modern CV en sollicitatiebrieven
 • Arbeidsmarktanalyse; 5 beroepsrichtingen selecteren
 • Individuele sollicitatietraining en coaching
 • Arbeidsmarktbenadering; solliciteren
 • Met de kandidaat mee naar de WIA aanvraag
 • Nazorg; coaching op de nieuwe werkplek van de kandidaat

Outplacement

Reorganisatie, inkrimping of het niet meer naar tevredenheid functioneren van een werknemer: er kunnen vele redenen zijn om een outplacementtraject in te zetten. U zoekt dus professionele begeleiding om een nieuwe werkkring te zoeken voor één of meer werknemers of voor uzelf. Schakel Step by Step Priority in voor een snelle en duurzame herplaatsing in de arbeidsmarkt. Wij analyseren sterke en zwakke kanten van de kandidaat en houden bij de begeleiding rekening met de voorkeuren en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Zorgvuldig zoeken we naar echt passend werk voor de werknemer. Want we willen graag dat iedereen een goed gevoel overhoudt aan het outplacementtraject. Afhankelijk van de kandidaat doorlopen we over het algemeen de volgende stappen:

 • Persoonlijke analyse middels persoonlijkheidstesten
 • Loopbaanplan opstellen
 • Opstellen van een modern CV en sollicitatiebrieven
 • Individuele sollicitatietraining en coaching
 • Arbeidsmarktbenadering; solliciteren en jobhunting
 • Netwerk Step by Step Priority benaderen
 • Nazorg; coaching op de nieuwe werkplek van de kandidaat

Arbeidsdeskundig advies

Wanneer u te maken heeft met een langdurig zieke werknemer is het vaak onduidelijk of de huidige functie nog passend is. Een arbeidsdeskundig onderzoek zal moeten uitwijzen welk spoor er gevolgd zal gaan worden. Kan de werknemer bij de eigen werkgever (eventueel in een andere functie) gaan re-integreren (spoor 1) of zal de werknemer buiten eigen werkgever in een andere passende functie moeten re-integreren (spoor 2)? Hoe eerder u weet waar u aan toe bent hoe beter!

Casemanagement ihkv de Wet verbetering poortwachter

Onze dienstverlening is gericht op het inzichtelijk maken en beperken van de schade die ziekte en verzuim met zich mee brengt. Als werkgever houdt u zich liever bezig met uw corebusiness en ontbreekt vaak de specifieke kennis over verzuim. De wet- en regelgeving, poortwachter verplichtingen en huidige arbeidsmarkt maken het er tegenwoordig ook niet gemakkelijker op. Step by Step Priority neemt de zorg op gebied van verzuim graag uit handen!

Wist u dat een verzuimpercentage van 5% of lager geen goed percentage hoeft te zijn? Dat u 12 jaar door moet betalen als iemand de WIA in stroomt? En dat een arbodienst niet meer verplicht is?
Step by Step Priority levert maatwerk, dat is de reden dat we graag persoonlijk onze aanpak willen toelichten. Wij leveren geen standaard producten, maar stemmen onze dienstverlening af op de vraag van de werkgever. Graag komen we met u in gesprek over het verzuim binnen uw bedrijf en bieden u daarom een vrijblijvend verzuim-adviesgesprek aan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Steijnlaan 16, 1217JS Hilversum (route)
Menno van der Meer
0356950252
menno@sbspriority.com

Internetadres: http://www.sbspriority.com

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

6419