Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Deltion Business

Deltion Business is verbonden aan ROC Deltion College in Zwolle . Wij bieden sinds jaar en dag:
* Inburgeringscursussen
* Alfabetiseringstrajecten
* Taalverhogingstrajecten
* Combinatie inburgering - Entree onderwijs

meer...

Deltion Business is verbonden aan ROC Deltion College in Zwolle . Wij bieden sinds jaar en dag:
* Inburgeringscursussen
* Alfabetiseringstrajecten
* Taalverhogingstrajecten
* Combinatie inburgering - Entree onderwijs

Onderscheid met andere organisaties

Waarom bij Deltion? Onze kenmerken: Homogene groepen, veel persoonlijke aandacht, individuele lesprogramma’s, gekwalificeerde docenten die veel ervaring hebben met alfabetisering & inburgering.

Op basis van een uitgebreide intake volgt de deelnemer een eigen opleidingstraject, waarbij wij naar aanleiding van toetsing tijdens de intake u in een groep plaatsen die aansluit bij uw niveau. Dit zorgt ervoor dat u de oefeningen spreek- en luistervaardigheid gezamenlijk in uw eigen klas doet.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16-02-202216-02-2022

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Deltion Business is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Deltion Business heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Deltion Business werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Deltion Business neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16-02-202216-02-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-198,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
5 155826%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Deltion Business.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,50

Diensten

Inburgeringstraject

Deltion stelt zich ten doel om inburgeraars binnen anderhalf tot twee jaar te laten inburgeren.
Deelnemers krijgen per week 3 dagdelen les. In deze lessen worden de deelnemers voorbereid op het inburgeringsexamen dat bestaat uit de onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken, Schrijven, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Er zijn meerdere instroommomenten per jaar.

Intake/ diagnose inburgering

Iedere aspirant deelnemer krijgt een uitgebreid en individueel intakegesprek waarbij ook testen worden afgenomen. Op basis van de uitkomst volgen de deelnemers een eigen lesprogramma.

Alfabetisering

Deze cursus is bedoeld voor anderstalige volwassenen die in eigen land niet of weinig opleiding hebben gehad of in eigen land niet in het Latijnse schrift zijn gealfabetiseerd. Dit fungeert als een voortraject voorafgaand aan de eigenlijke Inburgeringscursus.

Inburgeren & Entree

Deltion biedt voor Inburgeraars nu de unieke mogelijkheid om in één traject hun inburgering te combineren met een Entree opleiding. Met dit combinatietraject van inburgering naast Entree onderwijs vergroot de Inburgeraar zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt en uitstroom uit de uitkering. Eventueel kan aansluitend gekozen worden door de Inburgeraar om hun opleidingstraject binnen Deltion College voort te zetten middels een (breed) niveau 2 opleiding. Men start met 20 weken Taalonderwijs binnen de afdeling Educatie van het Deltion College. Wanneer hun taalniveau op A1 is, stromen zij door naar de Combi-Entree opleiding in februari of september.

Staatsexamen programma I

Wanneer de inburgeraar over (ruim) voldoende capaciteiten beschikt, kan met binnen Deltion worden opgeleid tot het niveau van Staatsexamen I . Programma I toetst of men voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Allochtonen / etnische minderheden

Deltion richt ook zich anderstaligen die moeite hebben met de Nederlandse grammatica en spelling, hun woordenschat willen vergroten, of hun Nederlands willen perfectioneren. Op basis van een intake wordt bepaald welke vaardigheden moeten worden verhoogd.

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Zowel aan inburgeringsplichtigen als aan vrijwillige inburgeraars biedt Deltion inburgeringscursussen aan, op basis van een individueel opleidingsplan. De instroom- en uitstroommomenten zijn flexibel.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Onze opdrachtgevers zijn de diverse gemeenten in onze regio en de individuele inburgeraars met een persoonsgebonden budget.

Analfabeten

Deltion biedt alfabetiseringscursussen aan, voor cliënten die onvoldoende of anders gealfabetiseerd zijn.

Inburgeringsbehoeftigen

Zowel aan inburgeringsplichtigen als aan vrijwillige inburgeraars biedt Deltion inburgeringscursussen aan, op basis van een individueel opleidingsplan. De instroom- en uitstroommomenten zijn flexibel.

Contact

Vestigingen

Obrechtstraat 28 2e verdieping, 8031 AZ ZWOLLE (route)
Hetty Groot Koerkamp
038 8534315
hgrootkoerkamp@deltion.nl

Internetadres: http://www.deltion.nl/

Aantal werknemers: 25
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1996

6259