Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Eega Plus

Wij bieden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding in de zoektocht naar werk. Al meer dan 30 jaar hebben wij ervaring met het trainen, opleiden en coachen van jongeren die zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs. Vaardigheden worden ontwikkeld door training, persoonlijke...
meer...

Wij bieden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding in de zoektocht naar werk. Al meer dan 30 jaar hebben wij ervaring met het trainen, opleiden en coachen van jongeren die zijn uitgevallen uit het reguliere onderwijs. Vaardigheden worden ontwikkeld door training, persoonlijke ontwikkeling, stage en het volgen van verschillende opleidingsmodules. EEGA Plus staat voor arbeidsmarkttoeleiding voor iedereen.

Ons traject naar werk kent 3 fases:

  • Een intake-/onderzoeksfase, waarin we de deelnemer echt goed leren kennen en door de mangel halen
  • Een ontwikkelingsfase, waarin de deelnemer trainingen volgt en opleidingsmodulen afrondt
  • Een werkfase, waarin de deelnemer stage loopt en onder begeleiding een vaste baan gaat zoeken

Onderscheid met andere organisaties

De dienstverlening van EEGA Plus bestaat onder andere uit onderzoek naar arbeidsmogelijkheden, assessment, begeleiding in oriëntatie op werk, persoonsbegeleiding in acceptatie van handicap, beroepsgerichte scholing, praktijktraining, jobcoaching en plaatsing in werk.
Ieder persoon is uniek en daarom is elk traject ook uniek. Maatwerk is voor ons erg belangrijk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Eega Plus is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stichting Eega Plus heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Eega Plus neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,1298,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,2258,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,713--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
11 184639%
5 174736%
9 102148%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Eega Plus.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Toeleiding naar betaalde arbeid

Werkcoaches zijn constant op zoek naar zichtbare en verborgen vacatures d.m.v. telefonische acquisitie, bedrijfsbezoeken, lidmaatschappen ondernemersverenigingen, beurzen en onderhoud bestaande netwerken. Waar mogelijk worden kandidaten op vacatures gematcht.

Sociale activering en participatie

Door middel van onder meer praktijkstages, werkervaringsplaatsen en participatieplekken zorgen voor (her)aansluiting bij de maatschappij en uiteindelijk de arbeidsmarkt.

Opleiding en certificering

Verzorgen van beroepsgerichte opleidingen, gericht op certificering op MBO 2-4 niveau, met als einddoel betaalde arbeid.

Talenten Expeditie

EEGA wordt regelmatig geconfronteerd met vragen vanuit haar netwerk naar plaatsings- en scholingsmogelijkheden voor hun (Wajong)cliënten. Het betreft vaak cliënten waarover nog geen duidelijk beeld van hun arbeidsmogelijkheden is. Vaak zijn ze stukgelopen in hun reguliere opleiding of werk op basis van hun beperkingen en men weet niet goed wat te doen.

DOEL:
Het oriëntatie en praktijkonderzoek verschaft duidelijkheid aan de opdrachtgever en cliënt over de realistische beroeps- en arbeidsmarktperspectieven en resulteert in een advies over het traject en de (scholings)instrumenten die ingezet moeten/kunnen worden om het verrichten van betaald werk mogelijk te maken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werk fit en naar werk trajecten

Afkomstig van UWV.
Actie gericht op het concretiseren van arbeidsmogelijkheden, keuzes maken richting arbeidsmarkt, snelle bemiddeling.
Ervaring en expertise uit langjarige werkervaring in re-integratie met o.a. deze doelgroep. Alle medewerkers op HBO - WO niveau, met relevante werkervaring.

Jongvolwassenen met meervoudige problematiek

Cliënten o.a. afkomstig van UWV en diverse gemeenten. Actie gericht op verhelderen van arbeidsmogelijkheden, beroepskwalificering op MBO 2-4 niveau en uitplaatsing naar betaalde arbeid. Ervaring en expertise uit langjarige werkervaring in re-integratie met o.a. deze doelgroep. Alle medewerkers op HBO - WO niveau, met relevante werkervaring.

Contact

Vestigingen

Zutphenseweg 33, 7418 AH DEVENTER (route)
Sietze Henstra
0570-638470
s.henstra@eegaplus.nl

Den Heuvel 64, 6881 VE Velp (route)
Manja Lipman- Noot
0570-638470
info@eegaplus.nl

Rieteweg 12A, 8041AK Zwolle (route)
Manja Lipman-Noot
0570-638470
info@eegaplus.nl

Internetadres: www.eegaplus.nl

Aantal werknemers: 45
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1984

5070